Alimenty na dziecko i bezrobotna matka (daj sobie pomóc)

Mężczyzna zastanawia się na temat alimentów na dziecko

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny jest w zasadzie obligatoryjny, jednak co może postanowić sąd, kiedy rodzice dziecka są bezrobotni?

Bezrobocie a alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny rodziców

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego zgodnie z art. 135 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takim wypadku druga strona będzie zobowiązana do wykonana świadczenia alimentacyjnego w postaci pokrywania kosztów na utrzymanie lub wychowanie dziecka. 

Alimenty mogą zostać zasądzone w całości lub części. Ważne jest jednak, aby razem tworzyły spójność, w której dziecko będzie miało zapewnione zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne. 

Okoliczności wpływające na wysokość alimentów 

Nie ma więc prawnie instytucji zwolnienia bezrobotnego całkowicie z opieki nad dzieckiem. Jednak sąd badając drugą przesłankę jaką są możliwości zarobkowe rodzica, weźmie pod uwagę sytuację finansową każdej ze stron. 

Jeżeli, więc zobowiązany wskaże bezpośrednio, iż nie ma pracy oraz mimo wszelkich starań nie jest w stanie jej znaleźć, to sąd weźmie to pod uwagę. Wskazane okoliczności warto również poddać analizie pod kątem występowania ich przed wejściem w związek małżeński. 

Oznacza, to że w przypadku kiedy jedna ze stron była niemajętna jeszcze przed urodzeniem dziecka, to partner, czy partnerka była świadoma sytuacji majątkowej pozwanego, co może mieć wpływ na postanowienie w sprawie wysokości alimentów. 

Sąd w przypadku bezrobocia będzie badał nie tylko możliwości majątkowe strony, ale także jego chęci oraz możliwości do podjęcia pracy. Tak, aby wykluczyć ewentualną winę zobowiązanego w procesie poszukiwania posady.

Ciąża i czas porodu, a alimenty

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego mogą dotyczyć również okresu ciąży oraz porodu, o czym warto pamiętać. Sąd będzie ustalał termin, od którego powinien rozpocząć się obowiązek alimentacyjny. 

Wskazać warto, iż moment ciąży wiąże się również z pokrywaniem kosztów na potrzebne wydatki takie jak np. wyprawka. Ten czynnik zależy jednak, od matki która może, jednak nie musi wskazać na te okoliczności i usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Może ona w pozwie wnieść o zwrot kosztów, które poniosła celem wychowania dziecka, szczególnie jeżeli w tym okresie nie była zdolna do pracy. Ponadto matka może zażądać od ojca dziecka sumy opiewającej na kwotę jej utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu dziecka na jego utrzymanie.

Koszty za ciąże tj. za wyprawkę, czy koszty okołoporodowe są zazwyczaj jednorazowe. Należy jednak wykazać zasadność kwoty, o którą wystosowano żądanie. 

Alimenty na matkę dziecka

Świadczenia na dzieci to nie jedyne, którymi może zostać zobowiązany małżonek. Istnieje także instytucja wypłacania świadczeń po ustaniu małżeństwa. Zależy ona jednak od uznania winy w wyroku rozwodowym oraz sytuacji majątkowej uprawnionego. 

Jak uzyskać alimenty na matkę?

Jeżeli matka dziecka nie została uznana za winną zerwania pożycia małżeńskiego oraz znajduje się w niedostatku to może żądać od byłego małżonka dostarczenia środków utrzymania. 

Tak jak w przypadku dziecka, celem wydania takiego postanowienia matka musi złożyć pozew o alimenty, w którym uzasadni, iż znajduje się w niedostatku. Dodatkowo wskaże na usprawiedliwione potrzeby, swoje możliwości zarobkowe i możliwości majątkowe zobowiązanego. 

Wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, ale w niedostatku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dodatkowe uprawienie matki ubiegającej się o alimenty w przypadku męża wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W tym przypadku wskazuje się, że nawet jeżeli mąż znajduje się w niedostatku, a jest winny zerwania małżeństwa, to nadal może zostać zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz żony. 

W takim wypadku jego niedostatek nie może pełnić funkcji usprawiedliwienia i jest zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. 

Do kiedy muszę płacić alimenty na żonę?

Alimenty na matkę dziecka należy płacić do momentu wydania takowej decyzji przez sąd. Należy pamiętać, iż alimenty wygasają również w przypadku zawarcia kolejnego związku małżeńskiego przez byłą żonę. 

W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd postanowił inaczej. 

Istnieją okoliczności, które mogą mieć wpływ na przedłużenie tego terminu, jednak tylko na wniosek uprawionego. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód