Rozwód notarialny w Polsce — rewolucja w rozwodach?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Czy rozwód można wziąć u notariusza? W wielu europejskich krajach takich jak Hiszpania, Łotwa, Francja czy Słowenia, odpowiedź brzmi “TAK”.

Za tropem innych europejskich państw, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem tych zmian także w Polsce. Na bieżąco monitorujemy te zmiany.

Procedura rozwodu u notariusza ma na celu odciążenie zapracowanego i przeładowanego sądownictwa w Polsce. Dla wielu par oznacza to szybszy i prostszy proces orzeczenia rozwodu, który nie wymaga angażowania sądu, co jest korzystne zarówno dla małżonków, jak i systemu prawnego. Czy jednak taka forma rozwiązania małżeństwa okaże się w Polsce bardziej efektywna? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ten sposób może wpłynąć na przyszłość rozwodów w naszym kraju.

Jak działa rozwód notarialny? Kto może go wziąć?

Dzięki nowej procedurze, po ustaleniu najważniejszych faktów, będzie można rozwieść się dużo szybciej, przy pomocy notariusza. Obecnie — w przypadku tradycyjnej ścieżki rozwodu — wymaga to licznych formalności, sterty dowodów i postępowania udowadniającego trwały rozkład pożycia małżeńskiego w sądzie. Proces uzyskania szybkiego rozwodu jest więc znacznie utrudniony, ale nie jest niemożliwy. Aktualnie najszybszym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć nerwowej walki w sądzie i oszczędzić na kosztach adwokata lub radcy prawnego jest rozwód z ustaleniami przedsądowymi z Programem Ochrony Dzieci. Umożliwia on rozwód nawet w 8 dni.

Rozwód notarialny miałby być przeprowadzony jedynie w sytuacjach bezspornych. Kiedy małżonkowie doszli wcześniej między sobą do porozumienia i chcą te warunki jedynie prawnie uregulować. Koniecznie więc trzeba pamiętać, że małżonkowie, którzy pozostają w konflikcie, na pewno nie skorzystają z takiej formy rozwodu.

Rozwód notarialny pomógłby uniknąć długiego wyczekiwania na wyznaczenie terminu pierwszej sprawy rozwodowej. Formalności zostałyby znacznie uproszczone, a pary mogłyby załatwić sprawę rozwodu w sposób mniej formalny, a zatem również mniej stresujący. Wprowadzenie rozwodu notarialnego odciąży znacznie sądy, a pozasądowe uzyskiwanie rozwodu będzie znacznie prostsze.

Jak wygląda rozwód notarialny w innych krajach?

Łotwa

Notariusz może rozwiązać małżeństwo na wspólny wniosek małżonków, pod warunkiem że nie posiadają małoletnich dzieci ani majątku wspólnego. Jeśli jednak mają wspólne dziecko lub majątek, mogą skorzystać z tej możliwości, jednak muszą przedstawić notariuszowi pisemne porozumienie dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów, świadczeń alimentacyjnych i podziału majątku.

Rozwód notarialny w tym przypadku jest szybszym sposobem na zakończenie małżeństwa, niż tradycyjny proces sądowy. Jednak należy pamiętać, że jedynie na podstawie zgodnych oświadczeń stron, notariusz może zalegalizować rozwód.

Francja

Przeprowadzenie rozwodu to formalność polegająca na spisaniu aktu notarialnego. Po złożeniu aktu u notariusza małżonkowie mają 15 dni na podpisanie dokumentu. W przypadku rozwodu notarialnego sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego.

We wskazanym okresie każda ze stron może się wycofać. Jeśli posiadają małoletnie dzieci, rozwód może wrócić do sądu, jeżeli dziecko zażąda wysłuchania przez sędziego. To sposób, aby uzyskać szybki rozwód bez potrzeby orzekania o winie.

Hiszpania

Dokument rozwodowy sporządza notariusz właściwy dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania obojga małżonków lub miejsca pobytu jednego z nich.

Małżonkom musi towarzyszyć adwokat, a także muszą oni przedstawić akty stanu cywilnego oraz umowę regulującą kwestie opieki nad dziećmi i podziału wspólnego majątku. Notariusz formalizuje ostateczne złożenie oświadczeń, co umożliwia uzyskanie szybkiego rozwodu.

Słowenia

Małżonkowie bez wspólnych dzieci mogą zawrzeć umowę rozwodową przed notariuszem. Małżeństwo ustaje z chwilą podpisania aktu notarialnego, który następnie przesyłany jest do rejestru stanu cywilnego.

Warunkiem uzyskania rozwodu jest pouczenie małżonków przez notariusza o konsekwencjach prawnych rozwodu i dokonanie ostatecznego złożenia zgodnych oświadczeń.

Rozwód u notariusza — jak się do niego przygotować?

Procedura rozwodu u notariusza jest podobna do tej przy zakupie mieszkania. Przed wizytą u notariusza konieczne jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i ustaleń, podobnie jak w przypadku sprawdzania księgi wieczystej czy uzyskiwania kredytu hipotecznego.

Notariusz formalizuje wcześniej ustalone i przygotowane dokumenty. Oznacza to, że wszelkie ustalenia dotyczące rozwodu trzeba przygotować koniecznie przed wizytą u notariusza. Dotyczy to np. kwestii:

  • podziału majątku (kto zatrzymuje dom, a komu przysługiwać będzie jego równowartość itp.)
  • opieki nad dziećmi (gdzie dzieci spędzają święta, u którego z małżonków będą mieszkać itp.)
  • alimentów (ich wysokości oraz strony uprawnionej do ich otrzymywania).

Warto pamiętać, że notariusz nie przeprowadzi mediacji, a strony muszą przyjść z gotowymi rozwiązaniami.

Zmiany w procedurze rozwodowej pozwalają na szybsze i mniej stresujące zakończenie małżeństwa. Sprawy rozwodowe już nie będą potrzebne. Jednak przed wizytą u notariusza warto dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty i ustalenia.

Potencjalne nowe przepisy pozwalają na szybkie i efektywne rozwiązanie małżeństwa, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania się do procesu.

Jako specjaliści z zakresu prawa rozwodowego cieszymy się na te zmiany, bo wiemy, że mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić naszym klientom proces rozwodu.

W połączeniu z mediacją, podczas której strony ustalą wszystkie ważne fakty dotyczące rozwodu, rozwód notarialny pozwoli uniknąć skierowania sprawy do obładowanych już sądów (i w efekcie oczekiwania kilku miesięcy na rozprawę).

Czy rozwód będzie możliwy u notariusza bez rozprawy sądowej? Monitorujemy zmiany dla Ciebie

Stale obserwujemy te zmiany. Gdy tylko się pojawią, na pewno poinformujemy o tym. Stale szukamy najlepszych i najdogodniejszych rozwiązań, aby oszczędzić małżonkom dodatkowego stresu, który i tak jest duży przy rozwodach. Obserwuj nasz blog, aby znaleźć najnowsze informacje!

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód