Rozwód a opieka nad dzieckiem

Mężczyzna zastanawia się nad rozwodem
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód jest trudnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, a w szczególności dla dzieci. Podopieczni mają wiele obaw w związku z rozstaniem rodziców. Boją się kłótni między rodzicami, złych słów wypowiadanych na temat mamy i taty przez krewnych, a także swoich kolegów. Obawiają się także, że relacja z rodzicami zostanie zaburzona. Nie chcą być mediatorami, posłańcami, czy sędziami w konflikcie, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dziecko podczas tego procesu.

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o czym musisz pamiętać podczas rozwodu z małżonkiem, aby poprawić komfort wychowania dziecka. Dodatkowo znajdziesz w nim informację o prawnych aspektach rozwodu, które bezpośrednio dotyczą sytuacji życiowej podopiecznych. 

Przekaż informację o rozwodzie dziecku

Zarezerwuj sobie na rozmowę dużo czasu najlepiej, jeśli wspólnie z partnerem poinformujecie o tym dziecko. Ważne by podopieczny, nie poczuł, że może stracić jednego z rodziców. Dlatego odpowiednio wcześniej musicie ustalić wszelkie szczegóły. Dziecko musi w takiej sytuacji czuć pewność i brak poczucia utraty gruntu pod nogami.

Skup się na dziecku i nie oczekuj od niego, że zrozumie Twoją decyzje. Dziecko też potrzebuje czasu oraz przestrzeni na przemyślenie przekazanej informacji, oraz okazanie w związku z nią emocji. Warto poinformować je o tym jak najszybciej, ale dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji. Skup się na tym, aby podczas rozmowy być opanowanym. Dziecko odczytuje głównie Twoje emocje. Mów w sposób prosty i nie okłamuj go.

Przyznanie opieki nad dzieckiem

Niestety zdarza się, iż dziecko jest najbardziej poszkodowane w trakcie rozwodu. Czasem konflikt między stronami jest tak nasilony, że zapominają o tym, aby zagwarantować dziecku bezpieczne warunki. 

Dlatego zastanów się nad podziałem opieki rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz nad warunkami, które możesz mu zapewnić po orzeczeniu rozwodu. Ustal z partnerem takie aspekty jak podział majątku, sposób ponoszenia kosztów, a także przyszłe zamieszkanie rodziców.

Sąd najczęściej przyznaje sprawowanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie jednemu z rodziców zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Wówczas druga strona otrzymuje prawo do kontaktów z dziećmi oraz jest zobowiązana do opłacania alimentów. Spośród możliwych decyzji sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców.

Opieka naprzemienna

W przypadku wspólnego porozumienia stron w sprawie zastosowania opieki naprzemiennej sąd może przychylić się do takiego rozwiązania. Taki sposób wykonywania władzy rodzicielskiej będzie możliwe jedynie, kiedy uwzględnia dobro dziecka.

Rodzice sprawują wtedy opiekę naprzemiennie. Wówczas należy złożyć podczas rozprawy rozwodowej porozumienie wychowawcze, które musi składać się z następujących elementów:

  • miejsce zamieszkania dziecka, 
  • zakres kontaktów z dzieckiem i sposoby wykonywania, 
  • częstotliwość zmiany opieki nad dzieckiem, 
  • zasady podejmowania ważnych decyzji dotyczących np. zdrowia, wakacji, czy szkoły.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Kiedy konflikt rodziców zagraża dobru dziecka, to sąd może orzec, aby władza rodzicielska jednego z rodziców była ograniczona. Wówczas sąd ustala jakie są istotne sprawy wymagają decyzji obu rodziców. Są to takie okoliczności jak: wybór leczenia, zgoda na wyjazd za granicę, czy wybór szkoły. 

Harmonogram dziecka

Niezależnie od wyniku przydzielenia opieki nad dzieckiem możesz stworzyć tymczasowy harmonogram kontaktów rodziców z dzieckiem. Pomoże mu łatwiej zaadoptować się do nowej i niewątpliwe trudnej sytuacji. W tym okresie nie decyduj się na poważne zmiany takie jak przeprowadzka do innej miejscowości czy zmiana pracy. Może to być po prostu za dużo zarówno dla Ciebie, jak i dziecka w trakcie rozwodu.

Czy dziecko ma coś do powiedzenia?

W sytuacji rozwodu sąd wysłucha dziecko, tylko kiedy oceni jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na wystarczającym poziomie. Rozmowa z małoletnim jest przeprowadzana w określonych warunkach, poza salą rozpraw. Dziecko uniknie więc sprawy rozwodowej. 

Decyzja przez sąd podejmowana jest również na podstawie przeprowadzonego badania przez biegłych. Biegły wykonuje testy, obserwuje zachowanie dziecka i przeprowadza z nim rozmowę, na podstawie której wydaje opinię. 

Pamiętaj, że w tej sytuacji nakłanianie dziecka na zmianę zdania będzie powodować jedynie pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, a także będzie zagrażało dobru dziecka.

Orzeczenie o winie, a opieka nad dzieckiem

Nawet jeśli sąd wyda orzeczenie o winie jednej ze stron to nie wynik postępowania nie wpłynie na ustalenie jego opieki, czy kontaktów nad dzieckiem. Jeżeli jednak wina za rozkład pożycia małżeńskiego wynikała ze szczególnych okoliczności wpływających również na dobro dziecka, to warto je wskazać w postępowaniu o ustalenie opieki. Okoliczności, które sąd z pewnością weźmie pod uwagę to m.in. nałogi, czy stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej. 

Zadbaj o swój i dziecka stan psychiczny

Pamiętaj, że rozwód rodziców, dwóch osób, które dziecko kocha najbardziej, nie jest łatwy. Dlatego zadbanie o swój oraz dziecka stan psychiczny jest niezwykle istotne. Daj sobie i dziecku możliwość na przeżycie sytuacji i swobodne wyrażanie myśli. Zapewni to prawidłowy rozwój dziecka, a co za tym idzie szczęście rodzica.

Niezależnie od sytuacji warto pamiętać, że wszelkie trudności są przejściowe, a proszenie o pomoc nie świadczy o Tobie w negatywnie. Jeżeli masz wątpliwości co do postępowania, to zapytaj prawnika o poradę. 

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?