Alimenty na rodzica (kwota, która może wiele zmienić)

Mężczyzna zastanawia się ile wynoszą alimenty na rodziców

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym fundamentem przewodnim jest zobowiązanie członków rodziny do wzajemnego wsparcia oraz pomocy.

Uprawomocnienie tego stwierdzenia znajduje się w art. 128 oraz 132 Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Większość z nas ma świadomość obowiązku alimentacyjnego, który wynika z obowiązku utrzymania przez rodzica swojego potomstwa.

Jednak czy każdy z nas pamięta, że musimy też płacić alimenty na naszych rodziców?

Obowiązek alimentacyjny może jednak występować w zróżnicowanych postaciach. 

Obciąża on wszystkich bliskich w linii prostej, w tym również rodzeństwo, rodziców, i dziadków.

Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodziców?

Aby rodzice uzyskali alimenty od swoich dzieci, muszą w pierwszej kolejności wnieść pozew do sądu.

Warunkiem uwzględnienia takiego pozwu o alimenty od rodziców jest wykazanie przez osobę pozywającą, iż żyje w niedostatku a jego sytuacja życiowa jest trudna.

Pod pojęciem niedostatku należy rozumieć brak możliwości zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb z uwagi na brak zasobów finansowych.

Oznacza to, iż rodzic nie jest w stanie pokryć samodzielnie kosztów swojego utrzymania w zakresie np. opłacania czynszu, pożywienia i niezbędnej do funkcjonowania farmakologii.

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, kiedy stan fizyczny rodzica uniemożliwia mu podjęcie czynnej pracy zarobkowej, a świadczenia rentalne są zbyt niskie.

Z perspektywy dziecka warunkiem jest posiadanie wystarczających dochodów na utrzymanie własnej rodziny i na opłacenie świadczeń alimentacyjnych.

Ile dziecko musi płacić alimentów rodzicom?

W ustawodawstwie nie widnieje nigdzie określona wysokość świadczeń alimentacyjnych dla rodziców.

Wysokość alimentów dla rodziców jest ustalania indywidualnie przez sąd na podstawie zasad ogólnych.

W pierwszej kolejności sąd wnikliwie ocenia usprawiedliwione potrzeby rodzica. Jeżeli potrzeby rodziców nie są wygórowane alimenty mogą pokrywać nieznaczną kwotę.

W sytuacji jednak gdy koszty utrzymania są wysokie z uwagi np. na wydatki związane ze zdrowiem, alimenty zależnie od potrzeb mogą być wyższe.

Kolejnym aspektem przy ustaleniu wysokości alimentów dla rodzica są możliwości majątkowe i zarobkowe dziecka, które zostało zobowiązane do płacenia alimentów.

Jeżeli dzieciom majątkowo się dobrze powodzi i żyją na wysokim poziomie gospodarczym, może być to uzasadnieniem do ustalenia wyższego wkładu finansowego w kosztach utrzymania rodziców.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód