Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Mężczyzna myśli o wadach i zaletach rozwodu z orzeczeniem o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Po zawarciu małżeństwa może w życiu małżonków dojść do momentu rozpadu relacji. Zastanawiasz się nad rozwodem z orzeczeniem o winie?

W tym artykule przybliżymy Ci nieco charakter rozwodu z orzekaniem o winie – jego zalety, a także wady.

Zalety rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą realne oraz poważne prawne konsekwencje, o których należy pamiętać. Wpływa na finalny kształt wyroku rozwodowego wydanego przez sąd.

Rozwód z orzeczeniem o winie to możliwość dochodzenia alimentów

Wówczas strona uznana za niewinną jest uprawniona do ubiegania się o alimenty od osoby uznanej za winną. Od obowiązku nie zwalnia nawet fakt niedostatku osądzonego.

Oczywiście wnioskowanie o alimenty w trakcie postępowania rozwodowego, musi zostać w prawidłowy sposób udowodnione. Argumentem za jest pogorszenie sytuacji materialnej jednej ze stron na skutek rozwodu.

Alimenty mogą zostać przyznane do wysokości wydatków na usprawiedliwione potrzeby.

Inną sprawą są alimenty na rzecz małoletniego dziecka. Jeżeli małżonkowie mieli małoletnie dzieci, to sąd obligatoryjnie ustala zasady dotyczące ich wychowania. Sąd odnosząc się do podziału kosztów utrzymania, może zasądzić alimenty od strony.

Możliwość nierównego podziału majątku to kolejna zaleta rozwodu z orzeczeniem o winie

Nie zawsze w przypadku orzekania o winie, sąd zdecyduje o nierównym podziale majątku.

Aby doszło do takiej sytuacji, należy udowodnić w postępowaniu sądowym, że zaszedł ważny powód, który ma wpływ na podział majątku.

Dla przykładu zdrada może nie zostać uznana za istotny argument w podziale. Do takiego rodzaju przesłanek zaliczyć należy m.in. unikanie pracy zawodowej, czy niewłaściwie, lekkomyślne rozporządzenie majątkiem wspólnym.

Wewnętrzna satysfakcja z rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie może być bardzo trudnym przeżyciem, szczególnie w sferze emocjonalnej stron.

Poruszane tematy podczas spraw rozwodowych mogą budzić różne emocje.

Jednakże korzyści, które strona niewinna może z nich otrzymać pomogą na uzyskanie wewnętrznej satysfakcji z osiągniętego rezultatu.

Szczególnie w sytuacji, w której winny partner miał duży wpływ na rozwód z orzeczeniem o winie, niewłaściwe rozporządzał majątkiem lub uciekał się do przemocy.

Orzeczenie o winie w takim przypadku może być niezwykle oczyszczające oraz pomóc poszkodowanemu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Wady rozwodu z orzeczeniem o winie

Po zaletach należy omówić również ważne argumenty, które pozwolą na sformułowanie własnej opinii oraz finalną decyzję, jaki typ rozwodu wybrać.

Długi czas trwania procesu rozwodowego

To jedna z wad tego rozwiązania. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania rozwodowego oraz zbadania wszelkich okoliczności dotyczących małżonków, proces może ciągnąć się naprawdę długo.

W tego typu postępowaniu należy dostarczyć dowody, z którymi sąd musi się zapoznać.

Ponadto czas wydłuża uczestnictwo świadków w postępowaniu. Nie istnieją jednak konkretne ramy czasowe, które mogłyby wskazać ile taki rozwód będzie trwał.

Długość procesu zależy od indywidualnych okoliczności, sytuacji między małżonkami. Proces bez orzeczenia o winie może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Natomiast proces z orzeczeniem o winie może ciągnąć się aż przez kilka lat.

Wysokie koszty

Złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z uiszczeniem opłat sądowych. W przypadku każdej formy rozwodu opłata ta jest stała i nie zależy od rodzaju rozwodu. Podczas składania pozwu należy uiścić 600 zł.

Dodatkowa opłata dotyczy dokonania podziału majątku. Bez zgodnego projektu to kwota 1000 zł, a po uprzednim sporządzeniu projektu jedynie 300 zł.

Do kosztów należy również włączyć opłatę za usługi reprezentacji adwokata, czy radcy prawnego. Stawka ta jest ustalana indywidualnie, w zależności od okoliczności sprawy. Fakt rozwodu z orzeczeniem o winie może mieć wpływ na finalną wysokość kosztów pomocy prawnej, ze względu na większą zawiłość postępowania. Może wynosić więc od 1500 do nawet 6000 zł.

W sytuacji skorzystania z obsługi prawnika należy uiścić również dodatkową opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Jeżeli ponadto zdecydujesz się na dodatkowe działania związane m.in. z powołaniem opinii biegłego sądowego, czy zmianę nazwiska, to będzie to generowało kolejne opłaty.

Podsumowując wskazać warto, że rozwód bez orzeczenia o winie może być dużo mniej kosztowny.

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się także z przesłanką braku zachowania intymności.

Zastanawiasz się pewnie dlaczego? W odpowiedzi na to pytanie musisz wiedzieć, że podczas postępowania sądowego, sędzia będzie zadawał sporo rozmaitych pytań dotyczących małżeństwa.

Sąd musi ustalić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozmowy na sali sądowej będą więc dotyczyły m.in. współżycia fizycznego, rozporządzania majątkiem, czy wspólnego zamieszkania.

Wiąże się to często z trudnymi emocjami oraz przekazaniem intymnych informacji bezpośrednio na sali sądowej.

W zależności od okoliczności oraz sytuacji między małżonkami, takie postępowanie może być bardzo burzliwe.

Sam proces rozwodu jest więc trudnym doświadczeniem, które wiąże się z wysokim obciążeniem emocjonalnym partnerów

Szczególnie kiedy rozmowa z byłym mężem, czy byłą żoną jest nieprzyjemna lub traumatyczna dla strony poszkodowanej.

Dodatkowo zeznania świadków również mogą być przykrym doświadczeniem dla każdej ze stron.

Ostatnim z argumentów przeciw jest fakt, iż angażowanie dzieci w sprawę jest nieodłącznym elementem rozwodu z orzeczeniem o winie

Często kluczowym argumentem w przypadku rozwodu stron jest właśnie zadbanie o dobro dzieci.

Zazwyczaj rodzice starają się zrobić wszystko, aby rozstanie małżonków miało jak najmniejszy wpływ na swoje potomstwo.

Niestety w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie może się to okazać utrudnione.

Zgodnie z art. 97 k.r.o. sąd decyduje o istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia między stronami. Musi więc postanowić o powierzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu albo całkowitemu pozbawieniu władzy rodzicielskiej, czy przysługujących alimentach.

Dodatkowo dziecko będzie przesłuchiwane przez biegłych sądowych. Dzieci w starszym wieku mogą uczestniczyć w sprawie sądowej w charakterze świadka.

Zdecydowanie są to okoliczności bardzo stresujące w młodym wieku i mogą zakończyć się traumatycznymi przeżyciami.

Warto zastanowić się nad próbą porozumienia pozasądowego oraz ustalić układ opieki nad dzieckiem, tak aby zminimalizować ilość negatywnych doświadczeń dziecka związanego z rozstaniem.

Podsumowując, kiedy warto orzekać o winie?

Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, ze względu na różne okoliczności, które stanowią istotne przesłanki do podjęcia decyzji o rozwodzie.

Warto pamiętać, iż rozwód bez orzeczenia o winie może być tańszy i dużo szybszy.

Natomiast nie zawsze porozumienie będzie możliwe m.in. ze względu na postawę stron, zbyt duże poczucie krzywdy, czy traumatyczne wydarzenia, które miały miejsce w czasie małżeństwa.

Jeżeli czujesz potrzebę udowodnienia winy drugiej stornie sprawdź w pierwszej kolejności swoje dowody oraz argumenty, które pomogą Ci w postępowaniu sądowym.

Kiedy zdecydujesz się na takie rozwiązanie to pamiętaj także o zapewnieniu sobie wsparcia prawnego, emocjonalnego oraz psychicznego nie tylko u bliskich, ale również u specjalistów.

Czy istnieje sposób na ominięcie wszystkich wad?

Pewne wady rozwodu z orzeczeniem o winie można zminimalizować, ciężko jednak uniknąć jego szczególnie trudnych skutków.

Na pewno w przypadku zapewnienia sobie odpowiedniego wsparcia psychicznego oraz prawnego, łatwiej Ci będzie poradzić sobie z emocjonalnym obciążeniem, czy trudnym doświadczeniem jakim jest rozwód.

Dobrym rozwiązaniem będzie również zawarcie wcześniejszego porozumienia w sprawie podzielności majątkowej, czy władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Może pomóc to w zaoszczędzeniu kosztów, zmniejszeniu czasu postępowania sądowego oraz zminimalizowaniu negatywnych emocji dotyczących zarówno stron, jak i ich dzieci.

Porozumienie zawrzeć można za pośrednictwem mediatora, który pomoże wypracować satysfakcjonujące dla stron rozwiązanie. 

Warto więc zastanowić się, czy faktycznie istnieje konieczność złożenia pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie jednej ze stron oraz skonsultować się ze specjalistą, który może udzielić wartościowych wskazówek w podjęciu decyzji.

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?