Czy rozwód kościelny dostają obie strony? Odkryj tajemnicę

Mężczyzna zastanawia się czy rozwód kościelny dostają obie strony

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zastanawiasz się jakie są konsekwencje wyroku kościelnego w sprawie unieważnienia małżeństwa? Czy rozwód kościelny dotyczy tylko jednej strony, czy można jak w przypadku rozwodu cywilnego orzec rozkład małżeństw w równym stopniu? 

Jak wygląda wydawanie wyroku podczas rozwodu kościelnego?

Rozwód kościelny może zostać orzeczony przez sąd kościelny. Wówczas trzech sędziów wyznaczonych do sprawy wyrokuje, a następnie oddaje głos za lub przeciw nieważności związku małżeńskiego. 

Sąd przede wszystkim bada, czy wystąpiła przesłanka umożliwiająca uznanie małżeństwa za zawarte wbrew prawu kanonicznemu. Zupełnie przeciwnie niż w prawie cywilnym, gdzie sprawdza się, czy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. 

Ważne więc, aby pamiętać, iż do realizacji przesłanek powinno dojść przed zawiązaniem się związku małżeńskiego, chyba że o danej przesłance współmałżonek dowiedział się dopiero po ślubie. Po ocenie całego materiału dowodowego sąd wydaje wyrok. Niezbędne są dwa głosy za nieważnością małżeństwa w celu wydania wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

Czy rozwód kościelny dostają obie strony?

Warto podkreślić, że sąd badając przesłanki nieważności małżeństwa kościelnego, odwołuje się do konkretnej podstawy prawnej. W zależności od złożonego pozwu każdy tytuł prawny przypisany jest do jednej ze stron.

W świetle prawa kanonicznego nie wyróżnia się winy jak w procesie cywilnym. Natomiast pozytywny wyrok może potwierdzać występujące przesłanki zarówno po jednej, jak i drugiej stronie i dotyczyć paru podstaw prawnych. 

Wskazanie przesłanek, które doprowadziły do unieważnienia małżeństwa będzie więc dotyczyło bezpośrednio jednej strony lub obu stron procesu. 

Jak długo trwa rozwód kościelny?

W zależności od typu procesu, który wybiorą małżonkowie unieważnienie małżeństwa może być przeprowadzone w trybie skróconym lub zwyczajnym.

Tryb skrócony przewiduje od 2 do 3 miesięcy postępowania. Forma zwyczajna trwa jednak od 2 do 3 lat. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych okoliczności sprawy, więc postępowanie może się odpowiednio przedłużyć lub skrócić. 

Niezależnie od powyższego warto zgłosić się do odpowiedniego specjalisty (np. adwokat kościelny), który doradzi w jaki sposób przygotować się do procesu w sprawie unieważnienia małżeństwa.  Szczególnie że rozwód kościelny przeprowadzany jest na zupełnie innych warunkach niż rozwód cywilny, bo oparty jest na prawie kanonicznym. Ponadto prawdopodobieństwo otrzymania rozwodu kościelnego nie jest wysokie ani zbyt częste, więc może zakończyć się niepowodzeniem.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód