Odkryj jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko

Mężczyzna stoi na tle nawiązującym do płacenia alimentów na dorosłe dziecko

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny na dziecko? Z dniem ukończenia 18 roku życia, a może szkoły średniej? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule. 

Podstawa alimentów

Alimenty przyznawane są na dziecko w celu zapewnienia jego uzasadnionych potrzeb życiowych. Oznacza to, rodzic powinien płacić alimenty, dopóki dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.  

Wiek dziecka, a alimenty 

Mitem jest stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie z momentem osiągnięcia pełnoletności. 

Alimenty wówczas mogą obowiązywać, jeżeli dziecko nadal nie może utrzymać się samodzielnie i nie jest to spowodowane jego winą, a czynnikami uzasadnionymi. Do takich okoliczności należy m.in. kontynuacja nauki, choroba przewlekła.

Praca zarobkowa, a alimenty

Podobnie jest w przypadku uzyskania pracy zawodowej przez dziecko. Jeżeli dziecko nie ma swojego własnego majątku to rodzic nadal musi przekazywać dziecku alimenty. Majątek osobisty musi dawać pewność, że dziecko będzie mogło bez problemów ponieść koszty własnego utrzymania. 

Ponadto rodzice nie mogą wymagać od dziecka podjęcia pracy zarobkowej kosztem edukacji. 

Jeżeli zarobki dziecka pokrywają jakąś część utrzymania się, to zobowiązany do płacenia alimentów może zwolnić się od ich uiszczania w części. W tym przypadku będzie dopłacał brakującą kwotę. 

Obowiązek alimentacyjny, a zła sytuacja finansowa zobowiązanego

Kiedy rodzic ma złą sytuację finansową to istnieje możliwość uchylenia się od całości lub części wartości alimentów. Wówczas trzeba wykazać, że uiszczanie alimentów powoduje nadmierny uszczerbek finansowy zobowiązanego. 

Dodatkowo zobowiązany może wykazać, że dziecko z własnej winy nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. W takim przypadku można to wykazać poprzez wskazanie, że dziecko nie zdaje egzaminów w terminie lub zaniedbuje obowiązki edukacyjne.

Jak wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo. Nie zależy również od wykształcenia. 

Może więc zdarzyć się tak, iż ze względu np. na przewleką chorobę lub niepełnosprawność dziecka, obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie.

Warto jednak pamiętać, że samodzielna decyzja o przerwaniu przekazywania alimentów nie jest właściwa. Może ją podjąć tylko sąd podczas rozprawy. Rozpatrzy też chęć dziecka do dalszej edukacji, a także jego możliwości samodzielnego utrzymania się.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód