Jak wygląda rozwód gdy są dzieci? O tym mało kto mówi…

Mężczyzna zastanawia się jak wygląda rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Dzieci często dużo bardziej przeżywają rozwód rodziców niż sami partnerzy. To często moment, w którym dziecko czuje się zagubione i traci poczucie bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie się do postępowania rozwodowego, tak aby mieć na względzie dobro dziecka.

W tym miejscu znajdziesz informację o tym, jak wygląda rozwód, kiedy macie dzieci, co pozwoli Ci na lepsze przygotowanie się do tego trudnego okresu. 

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawa o rozwód, kiedy macie małoletnie dziecko może kształtować się w różny sposób. Zależy to m.in. od wieku dziecka, czy ustalana będzie wina jednego z małżonków, czy zostały ustalone wzajemne stanowiska. 

Niestety konflikt małżonków może wpłynąć negatywnie na dobro dziecka. Przy podjęciu decyzji o rozwodzie warto więc postarać się o uzyskanie wspólnego porozumienia z drugą stroną. Pozwoli to zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale również dodatkowego stresu dla całej rodziny. 

Pozew rozwodowy

Jeżeli jest to możliwe wybierz rozwód bez orzeczenia o winie którejkolwiek ze stron. Następnie możesz określić wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim w sposób naprzemienny lub nieograniczający władzy rodzicielskiej żadnemu z rodziców. 

Wniosek ten powinien być opatrzony takimi danymi jak miejsce zamieszkania, zasady kontaktów z dzieckiem, częstotliwość zmiany opieki, czy zasady dotyczące podejmowania ważnych decyzji przez strony. 

Dodatkowo w pozwie warto wnieść żądanie o alimenty. Sąd musi rozpatrzyć wszelkie poruszone kwestie na rzecz dobra dziecka. Dlatego możliwe, że konieczne będzie przesłuchanie świadków przed sądem. 

Mediacje sądowe 

Jednym z wprowadzonych wymogów formalnych jest wskazanie, czy przed złożeniem pozwu o rozwód strony wykazały próbę ugodowego zakończenia sprawy lub porozumienia się. Kiedy nie podejmowano takich prób należy wskazać przyczyny braku ich podjęcia. 

Ugodowe rozwiązanie sporu nie zawsze jest możliwe. Warto jednak pamiętać, że taki rodzaj porozumienia z drugą stroną może w znacznym stopniu skrócić czas całego postępowania sądowego. Rozwód w wyniku mediacji możesz uzyskać już po 22 dniach od rozpoczęcia postępowania sądowego. 

Taki wybór może pozytywnie wpłynąć na każdą osobę, która bierze udział w postępowaniu rozwodowym. 

Złożenie pozwu o rozwód 

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Możliwe jest zwolnienie z opłaty na skutek załączonego oświadczenia majątkowego i o dochodach. 

Jeżeli pozew zostanie w prawidłowy sposób sporządzony spełniając wymagania formalne oraz zostanie opatrzony odpowiednimi załącznikami to pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy. W przypadku braku, któregoś z elementów sąd może wezwać stronę do uzupełnienia braków. 

Wniesiony pozew, sąd doręczy pozwanemu, który będzie musiał odpowiedzieć na niego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Po realizacji wszelkich etapów sąd wyznacza pierwszy termin rozprawy. 

Pierwsza rozprawa

Na pierwszej rozprawie rozwodowej sąd będzie sprawdzał, czy doszło do trwałego i stałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Dlatego ustali aktualne stanowiska stron dotyczących twierdzeń powołanych w pozwie tj.: winy, kontaktów z dzieckiem, alimentów oraz władzy rodzicielskiej. 

Następnie przesłucha strony w sprawie rozpadu małżeństwa oraz określenia aktualnej sytuacji dziecka. Przykładowe pytania sądu podczas rozprawy rozwodowej to:

  • Jakie są przyczyny rozstania? 
  • Kiedy został zawarty związek małżeński?
  • Kiedy doszło do rozstania? 
  • Czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna i dokładnie przemyślana?
  • Jaki jest stan zdrowia dziecka? 
  • Czy dziecko rozwija się prawidłowo?
  • Czy dziecko zostało poinformowane o rozwodzie rodziców? 
  • Czy rodzice będą w stanie porozumieć się w sprawie opieki nad dzieckiem?
  • Jaka jest sytuacja majątkowa każdej ze stron?

Świadkowie w postępowaniu rozwodowym 

Każda ze stron może powołać świadków na potwierdzenie twierdzeń wskazanych w pozwie. Warto wybrać taką osobę, która zna zarówno sytuację małżeńską stron, jak i sytuacje małoletnich dzieci. 

Dodatkowo sąd może zdecydować się na przesłuchanie dziecka jako świadka na rozprawie rozwodowej. Jednak zgodnie z przepisami nie jest możliwe przesłuchanie małoletniego poniżej 13 roku życia. Ta zasada dotyczy także zstępnych, którzy nie ukończyli 17 roku życia.

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu rozwodowym

Istnieje jednak inna instytucja, która umożliwia poznanie zdania dziecka na temat rozwodu rodziców. Jest nim wysłuchanie dziecka w postępowaniu rozwodowym jedynie w zakresie twierdzeń dotyczących małoletniego. Można to jednak zrobić tylko, kiedy stan zdrowia dziecka, jego rozwój umysłowy oraz dojrzałość na to pozwalają.  

Wówczas wysłuchanie dziecka nie odbywa się na sali sądowej, a w odpowiednio przystosowanych do tego okolicznościach. Zazwyczaj jest to pomieszczenie, w którym dziecko czuje się bezpiecznie i otworzy się na rozmowę.

W czynności wysłuchania może wziąć udział psycholog. Rozmowa dostosowana jest do wieku dziecka, dlatego zadawane są odpowiednio przygotowane pytania. Ważne jest, aby nie sugerować mu odpowiedzi lub wymuszać stanowiska. Wysłuchanie ma kształt bardziej rozmowy niż przesłuchania.

Nie martw się jednak nie zawsze wysłuchanie dziecka będzie konieczne. Sąd zrobi to tylko, kiedy uzna przeprowadzenie takiej czynności za niezbędne. 

Dużo częściej sąd korzysta z opinii biegłego, którego celem będzie ustalenie relacji między rodzicami, a ich dziećmi, a także określenia kompetencji rodzicielskich. 

Zakończenie postępowania

Przed zakończeniem postępowania sądowego, sąd może zalecić podjęcie terapii małżeńskiej, mediacji, a także zawieszenia postępowania. Celem takiej propozycji jest próba uratowania związku małżeńskiego. 

Po ustaleniu wszelkich ważnych faktów dotyczących postępowania rozwodowego sąd ogłosi wyrok w sprawie. Jego uprawomocnienie nastąpi po trzech tygodniach.

Pamiętaj też o zdrowiu psychicznym

W trakcie procesu rozwodowego pamiętaj, aby zadbać o swoje oraz dziecka zdrowie psychiczne. Dlatego dajcie sobie przestrzeń do rozmowy oraz wyrażania emocji, które mogą być szczególnie trudne w tym momencie. Pamiętaj też, że w takich sytuacjach warto prosić o wsparcie najbliższych lub odpowiednich specjalistów. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód