Odpowiedź na pozew o rozwód. Złożysz, albo przegrasz?

Mężczyzna trzyma w rękach pozew o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Twoja druga połówka wniosła pozew o rozwód, a Ty nie wiesz jakie kroki powinieneś podjąć dalej? Jak sporządzić odpowiedź na pozew o rozwód? Co powinien zawierać? W tym artykule dowiesz się o czym powinieneś pamiętać przy tworzeniu odpowiedzi. 

Wymogi formalne, czyli o tym MUSISZ pamiętać

W pierwszej kolejności musisz zadbać o spełnienie wszelkich wymogów formalnych. Poniżej znajdziesz listę rzeczy, które musisz zawrzeć pisząc odpowiedź na pozew:

 • oznaczenie sądu i sygnatura sprawy – te informacje w łatwy sposób znajdziesz na piśmie, które otrzymałeś z sądu.
 • oznaczenie stron – nie zapomnij o podaniu danych osobowych zarówno powoda, jak i pozwanego. 
 • tytuł – każde pismo powinno być opatrzone oznaczeniem rodzaju pisma. W tym przypadku może być to np. „odpowiedź na pozew rozwodowy”
 • treść wniosku, oświadczenia oraz dowody, które będą w stanie poprzeć okoliczności, które przytaczane są w odpowiedzi. 
 • podpis strony, przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika reprezentującego stronę. 
 • załączniki – należy je wymienić oraz dodać do odpowiedzi. 
 • odpis pisma – kopia pisma wraz z załącznikami.

Pamiętaj o spełnieniu wymagań formalnych odpowiedzi na pozew, w przeciwnym wypadku sąd może zwrócić je do strony w celu uzupełnienia braków. 

Gdzie złożyć odpowiedź na pozew o rozwód?

Właściwym sądem do wniesienia pisma będzie Sąd Okręgowy, od którego otrzymałeś pozew. Na piśmie znajdziesz nie tylko właściwy Sąd, ale również jego adres.

Pamiętaj, aby odpowiedź wnieść wraz z jej odpisem. Oznacza to, że pismo wraz z załącznikami należy wysłać w dwóch egzemplarzach.

Wniesienie odpowiedzi na pozew jest wolne od opłaty sądowej.

Odpowiedź na pozew możesz złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej.

Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew?

W celu złożenia odpowiedzi na pozew przeczytaj wszelkie informacje, które sąd załączył do pisma tj. pouczenie. Termin na odpowiedź jest wyznaczony przez sąd i nie jest krótszy niż dwa tygodnie. 

Termin 14 dni liczony jest od momentu doręczenia listu zawierającego pozew rozwodowy. Liczony jest w dniach kalendarzowych, a nie roboczych.

Za datę doręczenia pisma do sądu uważa się moment złożenia pisma w biurze podawczym sądu lub nadania w polskiej placówce pocztowej. Należy pamiętać, że listu nie należy nadawać przesyłką kurierską.

Nie dotrzymałeś terminu odpowiedzi na pozew? Poniesiesz konsekwencje

Jeżeli sąd zasądzi wniesienie odpowiedzi na pozew, to należy dotrzymać 14-dniowego terminu na jej złożenie. W przeciwnym wypadku pozwany może wnieść ją przed pierwszą rozprawą.

Kiedy odpowiedź na pozew nie jest obligatoryjna, to wnioski można podnieść dopiero podczas rozprawy sądowej do protokołu we wstępnej fazie rozprawy. To moment, w którym sąd zadaje pytania dotyczące stanowiska stron w sprawie.

Po doręczeniu odpisu pisma sąd wyznacza również termin pierwszej rozprawy. 

Podkreślić warto, iż sąd może nałożyć określone konsekwencje niezłożenia odpowiedzi na pozew w terminie. Pismo niezłożone w terminie może zostać zwrócone pozwanemu. 

Ponadto, przekroczenie terminu wiąże się z utratą możliwość złożenia swoich wniosków na piśmie. W takim przypadku wszelkie twierdzenia i dowody, które nie są zgłoszone w terminie mogą zostać pominięte. Chyba że przyczyna niezgłoszenia nie będzie związana z winą pozwanego oraz nie opóźni w znacznym stopniu rozpoznania sprawy lub nastąpią inne wyjątkowe okoliczności.

Co powinno się znaleźć w odpowiedzi na pozew?

Poza wymogami formalnymi, których nie należy pomijać we wniosku, pamiętaj o zaznaczeniu swojego stanowiska odnosząc się do treści pozwu o rozwód powoda. 

Warto więc pamiętać o:

 • przedstawieniu wniosków własnych,
 • wskaż swoje żądania i ich uzasadnienie, 
 • określ fakty oraz wskaż dowody na ich udowodnienie, 
 • odnieś się co do twierdzeń i dowodów drugiej strony, 
 • przedstaw własne dowody.

Pamiętaj, że sąd w każdej sprawie ma obowiązek weryfikacji twierdzeń oraz dowodów powołanych przez obie strony. Będzie więc przesłuchiwał każdego z małżonków, aby potwierdzić trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Co więcej, jeśli posiadasz dzieci zastanów się nad określeniem władzy rodzicielskiej, a także alimentów na dzieci i ewentualnie małżonka. 

W przypadku posiadania wspólnej nieruchomości, czy zamieszkania w jednym miejscu należy określić sposób korzystania z niej lub ewentualnego podziału. 

Kolejnym krokiem jest podział majątku wspólnego stron. W takim przypadku warto wcześniej ustalić sytuację majątkową między stronami. 

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Złożenie odpowiedzi na pozew może być problematyczne, szczególnie że wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. Rozwód jest trudnym i często długotrwałym przeżyciem. 

Jeżeli nie jesteś pewny w sprawie złożenia odpowiedzi na pismo, może warto zastanowić się nad pomocą specjalisty w tym zakresie. W takim wypadku zyskasz pewność, że pozew jest prawidłowo napisany, a Twoje interesy są należycie reprezentowane. 

Jeżeli jednak masz takie możliwości, to warto zwrócić się z rozwiązaniem małżeństwa na mediacje. To znacznie skróci proces rozwodowy, który wraz z byłym małżonkiem możecie otrzymać już na pierwszej sprawie rozwodowej.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód