Pozew o rozwód – wzór prosty jak bułka z masłem!

Mężczyzna trzyma w rękach pozew o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Pozew o rozwód możemy zlecić do napisania odpowiedniemu specjaliście. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby spróbować swoich sił i napisać go samodzielnie.

Dzięki temu z pewnością będziemy mogli zaoszczędzić. Jeżeli zdecydujesz się na wsparcie prawnika, a pozew o rozwód zostanie napisany profesjonalnie, to ten wpis nadal może Ci się przydać.

Opiszemy dziś dokładnie jak wygląda wzór pozwu o rozwód i krok po kroku wskażemy, co powinno się w nim znaleźć. Taki wzór pozwu o rozwód ułatwi Ci jego napisanie, ale też zrozumienie jego zawartości i to jakich informacji prawnik będzie wymagał od Ciebie przy pierwszym spotkaniu.

Wzór pozwu o rozwód – instrukcja krok po kroku

Pierwsza strona pozwu o rozwód – wzór

W pierwszej kolejności w prawym górnym rogu umieszamy miejscowość datę oraz rok, w którym pismo zostało sporządzone. 

Po przeciwnej stronie, od lewej nieco niżej podajemy swoje dane oraz dane pozwanego, czyli osoby będącej z nami w związku małżeńskim. Powódka to określenie dla osoby wnoszącej pozew. Należy kolejno podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz pesel.

Pod tymi danymi należy umieścić informację na temat Sądu, a dokładnie miejscowość, dokładny wydział oraz adres instytucji.

Następnym obligatoryjnym elementem pozwu rozwodowego jest umieszczenie tytułu pisma np. “Pozew o rozwód”.

Pod tytułem należy zdefiniować swoje żądania dotyczące postępowania sądowego. Można je inaczej określić celami, które chcemy osiągnąć składając pozew o rozwód. W poniższym wzorze pozwu rozwodowego uwzględniono sytuację posiadania małoletnich dzieci oraz kwestii alimentów – w przypadku braku dzieci nie trzeba w pozwie umieszczać punktów od 2 do 4.

  • W pierwszym wykropkowanym miejscu wpisujemy swoje imię i nazwisko jako powód/powódka oraz godność pozwanego, czyli męża/żony. Kolejno wpisujemy Urząd Stanu Cywilnego wraz z datą oraz numerem aktu małżeńskiego. Następnie należy określić czy wnosimy pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie.
  • W drugim podpunkcie należy określić podział opieki rodzicielskiej podając imię i nazwisko dziecka oraz preferowane miejsce pobytu.
  • W kolejnym punkcie należy określić sumę alimentów, jakich powód/powódka chcę otrzymywać od pozwanego.
  • W ostatnim punkcie należy sprecyzować sposób kontaktowania się pozwanego z dzieckiem/dziećmi.

Jeżeli chcemy na rozprawę wezwać świadków to należy wspomnieć o tym pod punktem czwartym rozpoczynając od zwrotu “Równocześnie wnoszę o” i po dwukropku nanieść podpunkt 5 i zatytułować go następująco: “wezwanie na rozprawę świadków”. Kolejno konieczne będzie podanie danych osobowych świadków wraz z ich aktualnym miejscem zamieszkania wymieniając je po myślniku.

Druga strona pozwu o rozwód – wzór

Druga strona pozwu o rozwód zawiera uzasadnienie. W tej części należy zawrzeć szczegóły zawarcia związku małżeńskiego wraz z informacją ile dzieci pochodzi z danego związku. Należy określić, w którym momencie nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Następnie trzeba opisać przyczyny rozpadu małżeństwa najlepiej w odniesieniu do rozpadu więzi emocjonalnej, duchowej i fizycznej. Najprościej należy w tym fragmencie opisać przyczynę złożenia pozwu o rozwód. W tej części trzeba również uzasadnić wysokość żądanych alimentów adekwatnie opisując potrzeby dzieci, jak i możliwości zarobkowe pozwanego.

Załączniki

Należy je wypunktować i odpowiednio nazwać. Przykładowe załączniki:

  • odpis skrócony aktu urodzenia córki/syna,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

Pamiętaj, że do pozwu o rozwód musisz dołączyć odpis pisma wraz z załącznikami dla drugiej strony. W przeciwnym wypadku sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków, co może przedłużyć postępowanie sądowe.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód