Nie pogrążaj się! Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Mężczyzna zastanawia się na temat pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Każda osoba, która decyduje się na rozwód ma wiele wątpliwości. Co do wyboru postępowania rozwodowego, mediacji, czy decyzji w sprawie złożenia pozwu z orzeczeniem lub bez orzekania o winie.

Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, co pomoże Ci podjąć decyzję w tym trudnym czasie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to jeden z najczęstszych wyborów Polaków. Jego cechą charakterystyczną jest to, że sąd orzekając rozwód wskaże małżonka winnego trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Winę z kolei należy rozumieć jako odpowiedzialność jednej ze stron za rozpad małżeństwa. Sąd rozpatrując przesłanki może uznać, że rozpad związku małżeńskiego nastąpił z winy męża, żony lub obu stron procesu. Za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd uzna tę stronę, która umyślnie lub nieumyślnie przyczyniła się do naruszenia obowiązków małżeńskich, a tym samym pogłębiła rozpad małżeństwa. 

Na skutek rozwodu z orzeczeniem o winie małżeństwo zostaje rozwiązane. Pamiętaj jednak, że sąd nie będzie rozdzielał stopnia winy w jakim doszło do rozpadu małżeństwa. Dlatego, jeżeli jeden z małżonków ponosi winę w teoretycznie mniejszym stopniu, to sąd i tak będzie miał obowiązek orzeczenia jej w równym stopniu, co do obojga małżonków. 

Wady rozwodu z orzeczeniem o winie 

Musisz wiedzieć, że rozwód niesie za sobą wiele trudnych sytuacji, a ten z orzeczeniem o winie może okazać się jeszcze bardziej bolesny. Spowodowane jest to koniecznością analizy wszelkich powołanych dowodów oraz świadków. Zdarza się, że na rozprawie druga strona może posłużyć się szczególnie intymnymi faktami. Musisz się przygotować na niespodziewany obrót sprawy. 

Ponadto proces jest długotrwały i może przeciągać się znacznie w czasie. Może trwać minimum rok, a czasem nawet parę lat. Zdecydowanie proces bez orzekania o winie będzie krótszą drogą do uzyskania rozwodu. Dodatkowo przy skierowaniu stron do mediacji, całe postępowanie sądowe może skończyć się już na pierwszej sprawie. 

Ze względu na długi okres postępowania oraz konieczność zbadania wszelkich powołanych przez strony dowodów, rozwód z orzeczeniem o winie może kosztować Cię dużo więcej. Każda dodatkowa rozprawa, wykorzystanie opinii biegłego, czy zeznania świadków mogą nie tylko przedłużyć postępowanie, ale także zwiększyć jego koszty. 

Rozwód z orzeczeniem o winie może nie tylko wpłynąć negatywnie na Ciebie, jak i na Twoich bliskich czy znajomych. Należy pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie nie naraża aż w takim stopniu Twoich relacji z osobami znajdującymi się w najbliższym środowisku. 

Zalety rozwodu z orzeczeniem o winie 

Pierwszą z zalet rozwodu z orzeczeniem o winie jest możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka w większym zakresie. Orzeczenie o winie wpływa na wysokość alimentów w ten sposób, że możliwe jest żądanie alimentów na rzecz małżonka niewinnego, jeżeli rozwód powoduje istotne pogorszenie sytuacji majątkowej niewinnego małżonka. Wówczas sąd może przyznać obowiązek przekazywania środków na utrzymanie powoda, nawet jeśli pozwany znajduje się w niedostatku.

W zależności od sytuacji powoda oraz jego relacji z małżonkiem orzeczenie rozwodu z winą drugiej strony może okazać się bardzo uwalniające. Takie rozwiązanie przynosi też dużą satysfakcję, w szczególności w sytuacji, w której byłeś wystawiony na niezgodne z zasadami współżycia społecznego zachowaniami partnera np. przemoc fizyczną, psychiczną czy ekonomiczną. 

Co do zasady orzeczenie winy w sprawie o rozwód nie wpływa ani na ustalenie kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, czy podział majątku. Jednak może stanowić ważną przesłankę w przypadku wniosku o nierówny podział majątku. Nie daje to przywileju orzeczenia, z góry o nierównym podziale majątku, jednak może w pewnym stopniu wpłynąć na finalne orzeczenie.

Pamiętaj jednak, że orzeczenie o winie jednego z małżonków co do zasady nie wiąże się z dodatkowymi korzyściami, które mogłyby wpłynąć na kolejne postępowania sądowe między stronami (poza zasądzeniem alimentów na małżonka). 

Jak złożyć pozew z orzeczeniem o winie?

W pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednie pismo procesowe skierowane do sądu. Pozew rozwodowy musi spełniać określone przepisami prawa polskiego wymagania formalne. Musi zostać skrupulatnie przygotowany, tak aby wina drugiej strony została w dostateczny sposób udowodniona.

Pamiętaj o takich elementach jak:

  • dokładne oznaczenie stron procesu (imiona, nazwiska, dokładne adresy miejsca zamieszkania, PESEL),
  • oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany wraz z adresem,
  • wskazanie rodzaju tj. tytułu pisma np. „pozew o rozwód”,
  • precyzyjne żądanie lub żądania małżonka,
  • uzasadnienie stanowiska oraz wskazanie na okoliczności faktyczne potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie,
  • wskazanie na informacje, czy strony mają dzieci oraz ich wiek, czy ich aktualną sytuację życiową, 
  • informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego ugodowego rozwiązania sprawy,
  • dowody potwierdzające twierdzenia podniesione w pozwie np. oświadczenie o przeprowadzonym leczeniu, zdjęcia, wydruki, dokumentacja medyczna, 
  • podpis strony,
  • załączniki np. akt małżeństwa wraz z odpisem pisma dla drugiej strony. Należy pamiętać, że odpis pisma musi również zawierać wszystkie dokumenty do niego załączone. 

W przypadku braku któregokolwiek z elementów sąd może wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych w terminie nie krótszym niż 7 dni. Na skutek takiego działania postępowanie sądowe zostanie przedłużone. 

Jaka będzie decyzja sądu?

To jak będzie wyglądał Twój rozwód zależy od indywidualnych okoliczności. Każda sytuacja jest zupełnie inna, dlatego nie sposób określić dokładnych ram czasowych, kosztów finansowych czy emocjonalnych rozwodu z orzeczeniem o winie. 

Sąd decyzję wydaje w formie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie po zbadaniu całego materiału dowodowego. 

Jeżeli jednak decydujesz się na taką formę rozwiązania małżeństwa to warto zgłosić się po pomoc do adwokata lub radcy prawnego. Sformułowanie pozwu z orzeczeniem o winie może być bardzo skomplikowane. Specjalista wesprze Cię w tym trudnym czasie i zapewni prawidłowy przebieg procesu, szczególnie że w tym okresie działanie prawne w pojedynkę może okazać się bardzo uciążliwe. 

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód