Rozwód sądowy vs Mediacja (zdecyduj mądrze i bądź sprytny!)

Mężczyzna z rozłożonymi rękami pokazuje co jest korzystniejsze

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Mediacja to postępowanie, którego celem jest zawarcie porozumienia satysfakcjonującego obie skonfliktowane strony w kwestiach okołorozwodowych. W czasie rozmów rozstrzygane są między innymi: wysokość alimentów na dziecko, kontakty rodzica z dzieckiem, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, podział majątku wspólnego czy bardzo szczegółowe sprawy związane z wychowaniem dziecka: edukacja, paszporty, leczenie.

Skutkiem mediacji jest znacznie przyspieszony proces rozwodowy, gdyż postępowanie sądowe może trwać nawet 3 lata, w tym okresie może się odbyć wiele rozpraw sądowych. Mediacja może zostać przeprowadzona na kilku spotkaniach (także online), a jej efektem jest sporządzenie ugody mediacyjnej. Po wniesieniu pozwu wraz z ugodą mediacyjną postępowanie sądowe powinno zamknąć się na jednej rozprawie.

Podczas mediacji każda ze stron przedstawia swoje oczekiwania i ustępstwa, na które jest gotowa się zgodzić oraz warunki tych ustępstw. Mediacja umożliwia bardzo szczegółowe uregulowanie między małżonkami najbardziej newralgicznych kwestii, czego nie robi się w sądzie. Takimi obszarami mogą być wszystkie drobne decyzje związane z ważnymi sprawami w życiu dziecka, jak np. zgoda na wydanie paszportu, zgoda na wyjazd za granicę czy wybór szkoły, lekarza. Oprócz tego małżonkowie porozumiewają się w kwestii alimentów czy kontaktów z dzieckiem. Ponadto, przy odpowiednio wypracowanej ugodzie sąd nie pozbawi władzy rodzicielskiej ani nie ograniczy jej drugiemu małżonkowi, co może mieć miejsce, gdy małżonkowie spór poddadzą pod arbitralną decyzję sądu.

Oprócz korzyści czasowych i zdrowotnych (mniej stresu), mediacja pozwala zaoszczędzić pieniądze, bowiem wnosząc pozew rozwodowy z gotową ugodą mediacyjną, sąd zwraca część opłaty od pozwu. W czasie konsultacji szczegółowo wyjaśnimy, jak zmniejszyć do minimum koszty uzyskania rozwodu!

Ugodowy rozwód z pomocą mediatora jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron sporu, niż rozwód „tradycyjny”, dlatego mediacja zawsze powinna stanowić pierwszy krok ku rozwodowi.

Czym się różni rozwód tradycyjny od rozwodu z pomocą mediatora:

Postępowanie sądowe Rozwód z ustaleniami przedsądowymi
Czas Tradycyjne postępowanie trwa średnio od roku do kilku lat. Rozwód poprzedzony mediacją może trwać nawet 8 dni, ale średnio są to 3 miesiące.
Koszty
Intymność spraw Prawnik musi poznać wszystkie szczegóły z życia prywatnego i intymnego małżonków, aby móc w pełni ich reprezentować. Mediator wymaga tylko tyle informacji z życia prywatnego, ile jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia.
Ilość rozpraw Ilość rozpraw jest zależna od postawy stron i stopnia skomplikowania sprawy. Jako przeciwnika procesowego widzimy swoją niegdyś najbliższą osobę. Rozwód kończy się po jednej rozprawie sądowej, podczas której sąd potwierdza ustalenia wskazane w ugodzie.
Satysfakcja z wyroku Nie jesteśmy pewni, jaki zapadnie wyrok. Nierzadko się zdarza, że wyrok sądu nie cieszy żadnej strony. Przy dobrze opracowanej ugodzie, sąd orzeknie wedle życzenia stron.
Materiały dowodowe i świadkowie Rozwodnicy zbierają negatywną dokumentację, przedstawiają w sądzie zdjęcia i nagrania prywatne, śledzą się wzajemnie. Wzywają świadków konkretnych zdarzeń, którymi często są znajomi obydwu stron. Strony nie muszą powoływać świadków, dodawać zdjęć, nagrań, bilingów, rachunków itd. Postępowanie dowodowe może zostać ograniczone tylko do wysłuchania argumentów.
Dzieci Dzieci są świadkami wielu zdarzeń w czasie procesu, wyczuwają niepokój i stres u rodzica. Dzieci są poddawane badaniom biegłych. Dzieci nie uczestniczą rozmowach, nie zostają poddane badaniom biegłych.
Rozwiązanie problematycznych kwestii Utrzymuje się ciągły stres i ryzyko powstawania dodatkowych konfliktów związanych z wciąż nieuregulowanymi sprawami. Fakt ugody nierzadko powoduje, że strony łatwo porozumiewają się w kwestiach niekoniecznie związanych z samym rozwodem.

Podsumowując, mediacja ma ogromne walory, bowiem może znacząco przyspieszyć całą procedurę rozwodową i ograniczyć stres z tym związany nie tylko dla stron, ale także dla ich wspólnych dzieci. Nie trzeba także powoływać świadków, którzy znają oboje małżonków i jest to dla nich niekomfortowe. Ponadto, zachowujemy swoją prywatność poprzez zaoszczędzenie omawiania spraw intymnych na sali rozpraw. Mediację można podjąć przed skierowaniem sprawy do sądu oraz podczas trwania postępowania o rozwód, wówczas sąd kieruje strony do mediacji i wyznacza w tym celu mediatora (chyba że strony wskażą własnego). Strony mogą również same skierować się do mediatora i następnie przedstawić ugodę sądowi.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód