Rozwód z orzeczeniem o winie szansą na wyższe alimenty?

Mężczyzna stoi obok ikony przedstawiającej alimenty
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Jedną z zalet rozwodu z orzeczeniem o winie jest właśnie możliwość uzyskania alimentów na rzecz byłej partnerki lub byłego partnera od winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, które pomogą rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące uzyskania alimentów dla siebie.

Warunek, który musisz spełnić, aby móc dochodzić wyższych alimentów

Zgodnie z art. 60 § 2 KRiO w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd może orzec o przyznaniu alimentów małżonkowi pozostającemu bez winy, jeżeli spełni odpowiednie warunki:

  • rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,
  • złoży odpowiednie żądanie do sądu o alimenty,
  • udowodni zakres usprawiedliwionych potrzeb, na które sąd ma przyznać alimenty od winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Warto przygotować faktury, dowody wpłat, dokumentację medyczną, potwierdzenia przelewów i inne.

Alimenty można orzec również po uzyskaniu rozwodu. Kiedy nastąpi zmiana okoliczności uzasadniających powództwo o alimenty były małżonek_a może o nie wystąpić.

Co sąd będzie brał pod uwagę ustalając wysokość alimentów?

Ustalając wysokość alimentów w rozwodzie bez orzekania o winie sąd będzie sprawdzał, czy małżonek który żąda alimentów znajduje się w niedostatku. Oznacza to, że nie posiada wystarczających środków, aby zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby.

Pamiętaj, że to Ty musisz udowodnić, iż Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu na skutek orzeczenia rozwodu. Sąd będzie porównywał Twój status w trakcie małżeństwa, oraz po rozwodzie.

Sąd będzie również sprawdzał możliwości zarobkowe oraz majątkowe zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeżeli znajdzie się on w niedostatku, w takim przypadku utrudnione będzie orzeczenie dodatkowych kosztów na rzecz drugiej strony.

Wpływ rozwodu z orzeczeniem o winie na alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczący wpływ właśnie w przypadku ubiegania się przez osobę niewinną o alimenty. Spowodowane jest to faktem, iż zgodnie z art. 60 § 2 KRiO, nawet jeżeli winny małżonek jest w niedostatku, to nie przeświadczy to o rezygnacji sądu z przydzielenia alimentów.

A co oznacza stan niedostatku? Odnosi się do sytuacji, w których winny nie posiada warunków, które pozwoliłyby mu na zaspokojenie własnych potrzeb życiowych. Nawet w tych okolicznościach strona poszkodowana, nadal może żądać od winnego zapłaty w odpowiednim zakresie na rzecz zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie używane jest pojęcie uprzywilejowanego roszczenia alimentacyjnego małżonka niewinnego.

Określa się wtedy stopień pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a także zasadę słuszności. Wystarczy wskazanie, iż za czasów małżeństwa poszkodowany miał większą kwotę do dyspozycji na wydatki, niż po rozwodzie. Alimenty nie będą prawdopodobnie tak wysokie, aby zapewniały Ci taką samą stopę życiową jaką ma druga strona, ale przynajmniej pomogą na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb życiowych.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Długość trwania obowiązku alimentacyjnego jest dokładnie określona przepisami ustawy, a dokładniej art. 60 § 3 KRiO. Wskazuje on, iż obowiązek alimentacyjny w stosunku do małżonka wygasa, kiedy zawrze on kolejne małżeństwo.

W przypadku rozwodu bez orzeczenia winy, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu.

Oczywiście ze względu na szczególne okoliczności sąd może obowiązek alimentacyjny przedłużyć, na żądanie uprawnionego.

Czy istnieje sposób na uzyskanie alimentów bez walki w sądzie?

Jeżeli masz taką możliwość, a druga strona jest przychylna na szybkie zakończenie sprawy to warto rozpatrzyć polubowne ustalenie wysokości alimentów.

Możesz ustalić alimenty poza sądem.

W jaki sposób? Poprzez zawarcie umowy alimentacyjnej z drugą stroną. Możesz to zrobić w sposób niesformalizowany – za pośrednictwem umowy ustnej, czy pisemnej. Warto jednak sformalizować umowę i zawrzeć ją za pośrednictwem notariusza, czy w formie ugody przed mediatorem. Pamiętaj o ustaleniu określonego czasu obowiązku alimentacyjnego zgodnie z założeniami stron.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód