Jakie pytania padną podczas rozwodu z orzekaniem o winie?

Mężczyzna zapisuje w zeszycie informacje na temat mieszkania razem
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Podczas rozwodu, zwłaszcza z orzeczeniem o winie każda ze stron chce się przygotować do rozprawy jak najlepiej. Małżonkowie często stresują się w oczekiwaniu na  rozprawy  rozwodowe, ze względu na nieznajomość pytań, które sąd zada. Szczególnie kiedy rozstają się w negatywnych emocjach.

Dodatkowo zeznania każdego ze świadków oraz stron mogą w znaczący sposób wpłynąć na decyzję sądu i przebieg rozprawy. To właśnie na ich podstawie sąd musi wskazać osobę odpowiedzialną za rozkład pożycia.

Z uwagi na powyższe, wnikliwie rozpatrywane są kwestie sporów i żądań, które dotyczą sfery wspólnego życia małżonków. Niekiedy zdarzają się pytania, które nie są przewidziane przez żadną ze stron.

W dzisiejszym artykule omówimy, w jaki sposób merytorycznie przygotować się do rozwodu oraz pytań, jakie sąd może zadać podczas rozwodu z orzeczeniem o winie.

O co zapyta sąd w pierwszej kolejności podczas rozprawy rozwodowej?

W pierwszej kolejności warto przygotować się na pytania wstępne.

Niezależnie od charakteru sprawy rozwodowej sąd musi ustalić podstawowe informacje.

W tym celu obie strony otrzymają pytania dotyczące następujących kwestii:

 • dokładna data zawarcia związku małżeńskiego,
 • czy jest to pierwsze lub ponowne zamążpójście,
 • status majątkowych umów małżeńskich,
 • obecność wspólnego potomstwa,
 • obecność potomstwa ze związku pozamałżeńskiego lub poprzedniego małżeństwa.

Pytania odnoszące się do przebiegu wydarzeń oraz okoliczności doprowadzających do decyzji o rozwodzie

Te pytania są wnikliwe i szczegółowe. Nawiązywać będą do samego pożycia małżeńskiego po zawarciu związku małżeńskiego.

Na podstawie odpowiedzi sąd będzie ustalał w jakich sferach (czy fizycznej, emocjonalnej lub gospodarczej) doszło do wygaśnięcia więzi.

Trzy przykładowe pytania w tym sektorze:

 • Kiedy oraz z jakiej przyczyny ustała więź fizyczna?
 • Dlaczego i w którym momencie małżeństwo zaczęło się rozpadać?
 • Kiedy i dlaczego uczucie do męża/żony ustało?

Istotne w przypadku odpowiedzi na te pytania jest transparentność oraz zachowanie chronologicznego przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do rozstania.

Pytania odnoszące się do aktualnej sytuacji i stanu małżeństwa

W tym celu sąd będzie chciał ustalić szczegóły odnoszące się do tego czy strony mają wspólne konto bankowe oraz jak będzie wyglądała ich sytuacja gospodarcza i mieszkaniowa po rozwodzie.

Trzy przykładowe pytania w tym sektorze:

 • Czy nadal mieszka Pan_i z mężem?
 • Kto zdecydował pierwszy o wyprowadzce?
 • Czy korzysta Pan_i ze wspólnego konta?

Pytania o dowody

Ta część pytań, podczas orzekania o winie dotyczy dowodów, które zostały przedstawione przez małżonków podczas rozprawy. To stadium obejmuje również pytania w kierunku osób powołanych na świadka.

Jakie pytania zadaje sąd, żeby ustalić przyznanie winy i żądania?

Na tym poziomie sąd zada pytania dotyczące wszelkich żądań obu stron. Będą one dotyczyły podziału majątku, nieruchomości czy opieki nad dziećmi.

Zagadnienia dotyczące tych kwestii mogą być bardzo wnikliwe, jako że instytucja chce zaspokoić potrzeby obu stron.

W przypadku pytań odnoszących się do podziału opieki nad dziećmi będą one dotyczyły tematów związanych z warunkami oraz wychowaniem dzieci.

Trzy przykładowe pytania w tym sektorze:

 • Czy porozumiał_a się Pan_i z małżonkiem w sprawie opieki nad dziećmi?
 • Czy występują problemy przy wspólnym wychowaniu dzieci?
 • Czy kwestia osobnego zamieszkania została ustalona?

Jak najlepiej odpowiadać na pytania, które zada sąd podczas rozwodu?

 • Zawsze zwracaj się z odpowiedzią (niezależnie od adresata zadawanego pytania) w kierunku sędziny bądź sędziego.
 • Przygotuj się psychicznie – w przypadku trudnych emocji, przepracuj je i poproś o pomoc specjalistę przed rozprawą. Dzięki temu trudne emocje, które mogą wywołać niektóre pytania, nie zaważą nad rezultatem i przebiegiem rozprawy.
 • Odpowiedzi powinny być zwięzłe, krótkie i przedstawiające istotę oraz meritum sprawy.
 • Przedstawiaj fakty zgodnie z prawdą. 

Czy istnieje sposób, aby uniknąć odpowiadania sądowi na pytania?

Odpowiedź brzmi TAK, można uniknąć odpowiedzi na pytania sądu.

Taką możliwość daje nam rozwód drogą mediacji. Może być on przeprowadzony na wniosek jednej ze stron lub na podstawie decyzji sądu.

Mediacja jest poufna, a rozmowy z mediatorem objęte ścisłą tajemnicą. W finalnych dokumentach zawarte są tylko i wyłącznie treści związane ze zwartą ugodą.

Podczas rozprawy mediator nie może być świadkiem w sprawie i w żaden sposób ujawniać treści negocjacji stron.

W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci, postępowanie rozwodowe powinno być poprzedzone obowiązkowym postępowaniem informacyjnym.

Prowadzi je wykwalifikowany mediator, specjalizujący się w mediacjach rodzinnych. Takie postępowanie ma charakter pozasądowy.

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?