Alimenty na dziecko – do kiedy musisz płacić?

Mężczyzna pokazuje ręką ikonę przedstawiającą płacenie alimentów na dziecko

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Płacisz alimenty na dziecko i zastanawiasz się do kiedy jesteś zobowiązany? A może jesteś w trakcie rozwodu i zastanawiasz się w jaki sposób przygotować się do ustalenia obowiązku alimentacyjnego w stosunku do swojego dziecka? Koniecznie przeczytaj do końca ten artykuł, a znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

Alimenty to świadczenia finansowe na rzecz dzieci lub rodziców. Świadczeniem pieniężnym na rzecz dziecka zobowiązane są osoby, które wpisane są do aktu urodzenia jako ojciec i matka dziecka. Zazwyczaj po rozwodzie jest to zobowiązanie rodzica, który bezpośrednio nie sprawuje opieki nad dzieckiem.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej, czyli: 

  • zstępnych – dzieci, wnuki, prawnuki
  • wstępnych – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
  • inni krewni – tylko jeżeli najbliżsi wykluczeni są z możliwości uiszczania alimentów na rzecz uprawnionego. 

Kto jest uprawniony do alimentów?

Prawo do alimentów nabywa jednostka, która żyje w niedostatku. Wyjątkiem jest jednak sytuacja między rodzicami oraz dziećmi. Mianowicie kiedy dziecko jest małoletnie, to rodzice muszą uiszczać alimenty na ich utrzymanie.

Co obejmują alimenty na dziecko?

Tak jak zostało to wcześniej wskazane alimenty na dziecko obejmują wydatki na jego utrzymanie. Mają to być środki pieniężne zapewniające: 

  • wyżywienie, 
  • leczenie, 
  • edukację,
  • zakup odzieży, 
  • zapewnienie potrzeb mieszkaniowych.

Alimenty zależne są jednak od usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka, a także od możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica. 

Do kiedy muszę płacić alimenty? 

Przesłanką, która zobowiązuje rodzica do opłacania alimentów na dziecko jest brak możliwości samodzielnego utrzymania się. Oznacza to, że jeśli po przekroczeniu 18 roku życia, dziecko nadal się uczy i nie posiada źródeł dochodu to rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów. 

Wszystko jednak zależne jest od sytuacji materialnej dziecka. Jeżeli dziecko otrzymuje nawet wynagrodzenie z pracy, jednak mimo tego jest zależne finansowo i nie będzie miało możliwości samodzielnego utrzymania się, to rodzic nadal będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Ważne jest jednak, aby przesłanki te nie były związane z winą dziecka, a z czynnikami obiektywnymi np. dalsze kształcenie, czy choroba. 

Nie ma więc określonej granicy wiekowej, a każdą sytuację powinno się rozpatrywać w indywidualny sposób.

Jak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko?

Aby ściągnąć z rodzica obowiązek alimentacyjny, sąd musi być pewny, że pokrywa ono swoje wszystkie koszty utrzymania. Nie jest możliwe wymuszenie od dziecka podjęcia pracy, kiedy się jeszcze uczy. Rodzice nie mogą wówczas zaprzestać płacenia alimentów.

Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego możliwe jest po osiągnięciu pełnoletniości dziecka oraz posiadaniu majątku własnego. Jeżeli natomiast wysokość przychodu jest niewystarczająca to rodzic ma obowiązek dołożyć dziecku brakującą kwotę. 

Rodzic nie może więc samodzielnie uchylić się od płacenia na dziecko. Taką decyzję może jedynie wydać sąd. Decyzję o zwolnieniu z powinności płacenia alimentów sąd może wydać nawet w przypadku uzyskiwania negatywnych wyników na studiach przez dziecko. 

Nadmierny uszczerbek finansowy, a alimenty dla dziecka

Kiedy płacenie alimentów wpływa bardzo negatywnie na sytuację życiową rodzica tj. powoduje nadmierny uszczerbek finansowy lub udowodni, że dziecko specjalnie nie chce się usamodzielnić to sąd może zwolnić rodzica z tego obowiązku. 

Należy w takim wypadku udowodnić wystąpienie następujących przesłanek, czyli wskazać że kwota alimentów jest zbyt wysoka, a zobowiązany nie ma pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych potrzeb życiowych. 

W drugim przypadku należy wskazać na fakt np. zaniedbywania studiów przez dziecko, czy opieszałości w zdawanych egzaminach. Warto jednak wskazać, że może wystąpić sytuacja, w której obowiązek alimentacyjny będzie trwał przez całe życie uprawnionego np. w przypadku choroby lub niepełnosprawności. 

Już wiesz, do którego momentu życia zobowiązany jesteś do płacenia alimentów na dziecko. Jeżeli jednak planujesz się uchylić od tego zobowiązania lub zmniejszyć wymagania alimentacyjne na dziecko to możesz to zrobić na drodze sądowej oraz pozasądowej. Dobrym sposobem będzie skorzystanie z usług mediatora, który może pomóc w zaoszczędzeniu znacznej ilości czasu.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód