Pozwany nie odbiera pozwu o rozwód. Czy to nokaut powoda?

Mężczyzna zastanawia się na temat rozwodu

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Po złożeniu pozwu do sądu pismo doręczane jest pozwanemu. Wówczas od dnia doręczenia dokumentu pozwany ma maksymalnie dwa tygodnie na zapoznanie się z nim i złożenie swojej odpowiedzi na pozew do sądu. Co jednak w sytuacji, kiedy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód? Wydaje się, że przez przewlekłość drugiej strony proces rozwodowy będzie trwał znacznie dłużej? Sprawdź jak tego uniknąć!

Doręczony pozew = pozew odebrany fizycznie?

Pozew o rozwód jest doręczany stronie automatycznie po jego złożeniu przez powoda. Dlatego w miarę możliwości podaj aktualne dane pozwanego w piśmie procesowym. W przeciwnym razie pozew może zostać nieskutecznie doręczony. 

Należy pamiętać, że pozwany wcale nie musi fizycznie odebrać pisma procesowego. Kiedy listonosz doręczy awizo z informacją, iż jednostka zobowiązana jest do odebrania przesyłki sądowej, to doręczenie uznaje się za skuteczne. 

Po doręczeniu awiza, pozwany ma 7 dni na odebranie przesyłki. Kiedy zainteresowany nie zjawi się w tym terminie na poczcie, zostanie doręczone awizo powtórne, które pozwoli na odebranie pisma w ciągu kolejnych 7 dni. 

Po tym terminie przesyłka zostaje uznana za skutecznie doręczoną, nawet jeśli pozwany nie odebrał przesyłki z poczty. 

Pozwany nie odebrał pozwu? Spróbuj z komornikiem

Jeżeli pozwany nie odebrał pozwu o rozwód to sąd może zobowiązać Cię do doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika. 

To stosunkowo nowa procedura, która znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach, kiedy pozwany po dwukrotnym awizowaniu nie odebrał swojej przesyłki z poczty. Ma to zastosowanie w szczególności w sytuacjach doręczenia pierwszego pisma procesowego w sprawie. 

Wówczas należy złożyć wniosek o doręczenie korespondencji u komornika, w którego rewirze znajduje się miejsce przebywania pozwanego. W tym momencie komornik będzie miał 14 dni od dnia złożenia opłaconego zlecenia na realizację pierwszego etapu doręczenia przesyłki. 

Komornik osobiście będzie próbował doręczyć pozwanemu korespondencję. Jeżeli nie będzie to możliwe przeprowadzi wywiad środowiskowy z obecnymi zamieszkującymi pod danym adresem oraz z sąsiadami.

Pamiętaj, że komornik nie może wręczyć pozwu innej osobie, nawet tej z którą pozwany wspólnie zamieszkuje. W takiej sytuacji pozostawia awizo do odebrania listu z siedziby kancelarii komorniczej. Jeśli pozwany nie odbierze przesyłki w ciągu 14 dni, to uznaje się ją za prawidłowo doręczoną.

Sąd nakłada na powoda 2-miesięczny termin do przedstawienia przed sądem aktualnego adresu pozwanego lub potwierdzenia doręczenia pisma procesowego. 

Ile kosztuje doręczenie pisma przez komornika?

Komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 60 zł za doręczenie pisma. Do opłaty mogą zostać doliczone koszty dojazdu, kiedy miejsce zamieszkania znajduje się poza regionem siedziby komornika. 

Jeżeli doręczenie nadal będzie nieskuteczne, komornik podejmie czynności w celu ustalenia aktualnego adresu pozwanego. Wówczas pobierana jest opłata stała w wysokości 40 zł. Należy do niej doliczyć również opłaty za korespondencję oraz wysłane zapytania.

Komornik dopiero po zakończonych czynnościach wskaże na wysokość poniesionych kosztów oraz wyda prawomocne postanowienie, które należy złożyć do sądu. Pamiętaj, że zwrot kosztów za doręczenie pisma przez komornika możesz zasądzić od pozwanego.

Wzór wniosku o doręczenie korespondencji przez komornika

Poniżej znajdziesz wzór wniosku o doręczenie korespondencji przez komornika. Wykorzystaj go, kiedy sąd zobowiąże Cię do tej czynności. 

Pismo może składać się jedynie z wniosku o doręczenie korespondencji przez komornika. Możesz jednak dodać także wniosek o ustalenie aktualnego adresu pozwanego, jeżeli masz wątpliwości co do obecnego miejsca zamieszkania drugiej strony postępowania. 

Partner nie stawia się na rozprawie. Nici z rozwodu?

Kiedy przewidujesz, że druga strona procesu może mieć problem z pojawieniem się na sprawie rozwodowej, to pamiętaj o instytucji przeprowadzenia przewodu sądowego bez pozwanego. Bywa, że małżonek w kłótni używa argumentu o celowym ominięciu sprawy, aby nie doszło do rozwodu. 

Nic bardziej mylnego! Sąd może wydać wyrok zaoczny tj. bez obecności pozwanego. Wówczas podczas procesu rozpatrywane są wszelkie dowody, przesłuchiwani są świadkowie zgłoszeni przez powoda, w przypadku małoletniego dziecka sąd również rozpatruje jego aktualną sytuacje życiową. 

Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym bez obecności którejkolwiek ze stron. Taka sytuacja ma również miejsce, kiedy pozwany nie odpowiedział na pozew o rozwód i nie stawił się na pierwszej rozprawie. 

Pamiętaj, że sąd nie może orzec rozwodu bez orzekania winy stron. Zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sąd może ustanowić rozwód bez orzekania winy jedynie na zgodny wniosek stron. Dlatego też sąd nie może domniemywać zgody jednej ze stron w procesie zaocznym. 

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Należy pamiętać, że wyrok zaoczny może zostać wydany przez sąd z pominięciem stanowiska strony, która uchyliła się od złożenia odpowiedzi. Postępowanie sądowe jest w dalszym ciągu kontynuowane, nawet jeśli strona nie wskaże swoich twierdzeń. 

Wyrok wydany bez obecności stron zostaje doręczany przez sąd z urzędu bez konieczności składania wniosku. 

Nie zdążyłem odebrać pozwu o rozwód — co teraz?

Czasami ze względu na różne okoliczności życiowe zdarza się, że nie dasz rady zapoznać się z treścią pisma i odpowiedzieć na pozew o rozwód w odpowiednim terminie. 

Nic straconego! Wystarczy, że udasz się do sądu w celu obejrzenia akt sprawy. Tam znajdziesz pozew, który będzie konieczny celem skonstruowania odpowiedzi. Pamiętaj jednak, aby w miarę możliwości zrobić to w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu. W przeciwnym razie sąd może pominąć spóźnione twierdzenia. 

Jeżeli przekroczyłeś już termin 14-dniowy do złożenia odpowiedzi i nastąpiło to z ważnych przyczyn oraz nie z Twojej winy to możesz złożyć również wniosek o przedłużenie terminu wraz z zaległą odpowiedzią na pozew. 

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Pamiętaj, że w sytuacji wydania wyroku zaocznego, pozwany może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia. W przypadku złożenia sprzeciwu sąd będzie zobowiązany do jego rozpatrzenia. 

Jeżeli jednak pozwany nie złoży sprzeciwu, a okres na jego złożenie minie, to wyrok staje się prawomocny. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód