Gdzie złożyć pozew o rozwód, aby nie przedłużać procesu?

Mężczyzna trzyma w rękach wniosek o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Masz już napisany pozew rozwodowy, ale nie wiesz, gdzie go złożyć? W tym artykule odpowiemy na wszelkie Twoje wątpliwości co do właściwości sądu w którym należy złożyć pierwsze w sprawie pismo procesowe.

Do którego sądu złożyć pozew o rozwód?

Co do zasady pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym w zależności od okręgu w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedna ze stron nadal ma tam miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. 

Jeżeli natomiast nie zamieszkujecie już w tym samym okręgu na dzień wniesienia pozwu, to pismo należy wnieść przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli nie wiesz, gdzie mieszka strona pozwana to możesz złożyć pozew w okręgu własnego zamieszkania (czyli powoda).

Należy pamiętać, że zmiana miejsca zamieszkania nie ma wpływu na zmianę sądu, w którym toczy się postępowanie. Sąd pozostaje właściwy do rozpatrzenia sprawy od momentu złożenia pisma do momentu ukończenia postępowania. 

Pozew o rozwód możesz wysłać pocztą na adres sądu lub w biurze podawczym sądu.

Miejsce zamieszkania a miejsca pobytu — różnice

Miejsce zamieszkania to taka miejscowość, w której jednostka przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jest to miejsce centralnej aktywności życiowej jednostki. 

Miejsce zwykłego pobytu to miejscowość, gdzie jednostka przebywa czasowo, bez zamiaru stałego pobytu. To sytuacje, w których dana osoba ze względu na okoliczności życiowe jest zobligowana do przeprowadzki np. delegacja z pracy. 

O czym musisz pamiętać, składając pozew w sądzie?

Pamiętaj, że pozew powinien być kompletny przed wysłaniem go do sądu. Sprawdź, czy pismo spełnia wszelkie wymagania formalne i zawiera takie informacje jak:

 • nazwa sądu wraz z oznaczeniem wydziału, 
 • dane osobowe stron (imiona, nazwiska, dokładny adres powoda oraz pozwanego, PESEL),
 • tytuł pisma, czyli oznaczenie jego rodzaju (np. pozew o rozwód, czy pozew rozwodowy),
 • określenie żądania powoda,
 • uzasadnienie pozwu o rozwód (wskazanie na okoliczności faktyczne i twierdzenia uzasadniające wskazane w pozwie żądania),
 • dowody na podparcie twierdzeń zawartych w pozwie (np. akt małżeństwa oraz  akt urodzenia dzieci),
 • wniosek o wezwanie na rozprawę świadków (jeżeli chcesz ich powołać),
 • wskazanie, czy nastąpiła próba ugodowego rozwiązania sporu między stronami (np. mediacji). Jeżeli prób nie podjęto należy wskazać na przyczyny takiego stanu,
 • w przypadku dzieci ze związku małżeńskiego należy podać ich wiek, a także aktualną sytuację życiową,
 • własnoręczny podpis strony, 
 • należy dołączyć listę załączników, czyli wszystkich dokumentów, które chcesz załączyć do pisma. Pamiętaj, że pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z jego załącznikami, aby sąd skutecznie mógł dostarczyć pismo do pozwanego.
 • należy wnieść opłatę od pozwu w kwocie 600 zł na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu.

Nie spełniłeś wymagań formalnych? Sprawdź, co Cię czeka

Kiedy, któreś z wymienionych powyżej wymagań zostanie przez Ciebie pominięte, to sąd może wezwać Cię do uzupełnienia braków. W takiej sytuacji będziesz miał określony czas na załączenie brakujących elementów w pozwie rozwodowym. 

W praktyce sąd wyznacza termin nie krótszy niż 7 dni do uzupełnienia braków. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnienie to sąd nie rozpatrzy wniesionego pisma.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód