Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód (od prawnika)

Mężczyzna stoi na tle pozwu o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Uzasadnienie pozwu pełni istotną funkcję w całym procesie sądowym o rozwód z małżonkiem. To od tej części może zależeć ostateczna decyzja sądu. Warto więc poświęcić jej szczególną uwagę i zawrzeć w niej wszelkie potrzebne informacje.

Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu o rozwód, a także jego przykładowy wzór znajdziesz w tym artykule.

Dlaczego uzasadnienie pozwu o rozwód jest takie ważne?

Na podstawie uzasadnienia znajdującego się w pismach stron, sąd będzie zadawał pytania podczas sprawy rozwodowej. Każdy element uzasadnienia będzie też poddany szczegółowej analizie.

W postępowaniu rozwodowym sąd będzie rozstrzygał w jaki sposób i czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia w związku małżeńskim. Niezależnie więc od tego, czy zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie, to sąd każdorazowo dokona analizy indywidualnych okoliczności.

O czym muszę pamiętać przed napisaniem uzasadnienia pozwu o rozwód?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że w uzasadnieniu powinieneś wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia. Wskaż na przyczyny, które doprowadziło do takich okoliczności w Twoim związku małżeńskim.

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Co to jednak oznacza zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Za rozkład pożycia małżeńskiego uznaje się sytuację, w której nastąpiło zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wówczas małżonkowie nie będą mogli powrócić do wspólnego pożycia i żadne z nich nie widzi możliwości na poprawę sytuacji małżeńskiej w przyszłości. 

Okoliczności rozpadu małżeństwa

Powoływane twierdzenia i okoliczności w pozwie muszą być konkretne tj. opisanie precyzyjnie zdarzenia, argumenty. Sąd na podstawie tych przesłanek będzie mógł stwierdzić, czy małżeństwo faktycznie się rozpadło, oddali pozew lub skieruje małżeństwo na mediacje.

Ważne są nie tylko okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa, ale także jego okres trwania, czy konsekwencje, które wystąpiły na jego skutek. Pamiętaj, że mają to być bardziej suche fakty niż przedstawiona cała historia małżeńska ze szczegółami. 

Dowody

Na przywoływane w uzasadnieniu okoliczności należy dołączyć dowody, które potwierdzą żądanie. Pamiętaj, że dowody to nie tylko zeznania świadków, ale też różne dokumenty, zdjęcia, dokumentacja medyczna czy rachunki.

Dzieci

Jeżeli masz małoletnie dzieci, to sąd obligatoryjnie będzie orzekał o władzy rodzicielskiej nad nimi. Wskaże na sposób kontaktów z dzieckiem oraz z którym rodzicem będzie mieszkać. 

Jeżeli jest to możliwe znajdźcie z małżonkiem wspólne porozumienie w sprawie opieki rodzicielskiej nad dziećmi. Skróci to znacznie długość procesu sądowego, koszty oraz stres związany z rozwodem. 

W przypadku porozumienia możesz krótko przedstawić sytuację oraz załączyć do pozwu plan rodzicielski tj. wychowawczy, w którym znajdą się najważniejsze ustalenia dotyczące małoletnich dzieci. 

Pomiń emocje i skup się na faktach

Musisz także wiedzieć, że na podstawie Twojego pozwu o rozwód, druga strona napisze uzasadnienie. Dlatego, jeżeli masz z małżonkiem indywidualne ustalenia, to warto wskazać je w uzasadnieniu. 

Pozew o rozwód to oficjalne pismo sądowe należy także pamiętać o zachowaniu neutralnego charakteru pisma, bez okazywania emocji, a także o zachowaniu spójności dokumentu. 

Przykładowy wzór uzasadnienia pozwu o rozwód 

Poniżej znajdziesz przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód. Pamiętaj, tylko żeby uwzględnić ważne dla Twoje rozstrzygnięcia informacje. Poniższy wzór jest jednak niepełny i ograniczony do głównych elementów, które powinny znaleźć się w piśmie procesowym. 

Podsumowanie

Dobrze napisane uzasadnienie pozwu pozwoli w znaczącym stopniu skrócić czas postępowania sądowego. Jeżeli wspólnie z drugą stroną dojdziecie do porozumienia, to sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie sądowej.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Również uzasadnienie powinno być bezpośrednio dopasowane do Twojej sytuacji z małżonkiem. Dlatego też niemożliwe jest zastosowanie jednego, uniwersalnego wzoru.

Jeśli nie jesteś pewny co do treści oraz okoliczności, które powinny znajdować się w uzasadnieniu, to warto skontaktować się z odpowiednim specjalistą. Adwokat lub radca prawny sporządzi dopasowane do okoliczności pismo procesowe, które pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków rozwodu. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód