Ile kosztuje rozwód z adwokatem? Jak skutecznie obniżyć koszty rozwodu?

Mężczyzna zastanawia się na temat rozwodu z adwokatem
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Kiedy jesteś na etapie przygotowań do złożenia pozwu o rozwód w sądzie to pewnie zastanawiasz się nad możliwymi kosztami rozwodu. Ile łącznie mogą wynieść całkowite koszty postępowania rozwodowego? Sprawdź odpowiedź na to pytanie w poniższym artykule. 

Ile kosztuje rozwód?

Aby określić mniej więcej, ile możesz zapłacić za postępowanie rozwodowe, należy w pierwszej kolejności zastanowić się co wchodzi w skład kosztów za rozwód. W cenę rozwodu wchodzą: 

 • wynagrodzenie dla adwokata, radcy prawnego,
 • koszty spotkań z mediatorem,
 • opłaty sądowe, 
 • opinie biegłych sądowych, 
 • opinie sądowych specjalistów, 
 • wykonanie wywiadu środowiskowego, 
 • alimenty na małoletnie dziecko, 
 • alimenty na małżonka.

Nie wszystkie z wymienionych powyżej kosztów będą dotyczyły każdej sprawy rozwodowej. Poniżej znajdziesz informację ile kosztują poszczególne czynności i w jakich sytuacjach sąd wnosi o ich uiszczenie. 

Opłaty sądowe

Za pozew rozwodowy należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Jeżeli wspólnie z małżonkiem zdecydujecie się na rozwód bez orzeczenia o winie opłata ta zmniejszy się do 300 zł. Dodatkowo sąd zobowiąże drugą stronę do zwrotu połowy tej kwoty tj. 150 zł. 

Opłaty sądowe będą zwiększać się w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy. Jeżeli zdecydujesz się na podział majątku wspólnego podczas postępowania rozwodowego to konieczne będzie dodatkowe uiszczenie opłaty w wysokości 300 zł w przypadku zgodnego stanowiska. Kwota zostanie zwiększona do 1000 zł, kiedy strony mają sporne stanowisko w sprawie podziału.

Co więcej, jeżeli zdecydujesz się na wniesienie dodatkowych wniosków to również trzeba będzie uiścić następujące wartości:

 • 100 zł – przy wniosku o zabezpieczenia roszczenia w postaci kontaktów z dziećmi, 
 • 100 zł – przy zmianie zabezpieczenia alimentów, 
 • 200 zł – przy wniosku o eksmisje małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Zapłaty można dokonać na odpowiednie konto bankowe sądu lub w kasie sądu podczas składania wniosku. Brak opłacenia pozwu będzie wiązał się z wezwaniem do uiszczenia opłaty, a w przypadku jej nieopłacenia sąd zwraca pozew.

Opinia biegłego sądowego 

Czasami może wystąpić konieczność powołania opinii biegłego sądowego. Najczęściej są to specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii czy lekarze innej specjalizacji.

Opinię biegłego sądowego można uzyskać w znacznie szybszym czasie niż opinię sądowych specjalistów. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów może opracowywać ją nawet ponad pół roku. 

Koszt jednej opinii może opiewać na kwotę ok. 800-2 000 zł. 

Opinia sądowych specjalistów 

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów jest czasem powoływany przez sąd celem sprawdzenia sytuacji rodzinnej stron. Wykorzystuj się ten rodzaj opinii, aby zbadać wpływ rozwodu na małoletnie dzieci oraz ich dobro. 

Najczęściej powoływany jest, kiedy rodzice mają sporne stanowiska co do podstawowych kwestii dotyczących życia dziecka. Przed wydaniem opinii przeprowadzane jest kilkugodzinne badanie psychologiczno-pedagogiczne zarówno dzieci, jak i stron postępowania. Zdarza się, że w badaniu bierze udział również lekarz psychiatra. 

Koszty takiego badania to kwoty rzędu 800 – 2 000 zł.

Kurator rodzinny  

Kiedy strony mają małoletnie dzieci, sąd zawsze w pierwszej kolejności będzie dbał właśnie o ich dobro. Będzie musiał wówczas orzec o ustaleniu władzy rodzicielskiej, czy orzeczeniu kontaktu z dziećmi. Jeżeli konieczne jest zbadanie atmosfery panującej w domu, to sąd może zarządzić wykonanie wywiadu środowiskowego. 

Wówczas kurator rodziny informuje sąd w jakich warunkach wychowuje się dziecko i czy atmosfera tam panująca jest dla niego bezpieczna i komfortowa. 

Koszt wizyty kuratora rodzinnego to około 80 zł. Czasami potrzebne są wizyty w dwóch miejscach zamieszkania, aby sprawdzić warunki panujące w domu matki i ojca. 

Mediacja rozwodowa

Sąd podczas postępowania może zdecydować o skierowaniu stron na mediację, która ma na celu ugodowe załatwienie sprawy. Wówczas w mediacji bierze udział specjalista, który charakteryzuje się bezstronnością. 

Warto pamiętać, że mediacja nie ma na celu uratowania małżeństwa. Podczas spotkania możecie wspólnie ustalić wszelkie kwestie dotyczące spornych zagadnień, jak np. podział majątku, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. 

Takie rozwiązanie może znacznie skrócić postępowanie rozwodowe, jeżeli dojdziecie do wspólnego porozumienia w kwestii rozwiązania małżeństwa. 

Jedno spotkanie z mediatorem może kosztować ok. 150 zł. Wszystko jednak zależy od indywidualnych stawek oraz ilości przeprowadzonych spotkań. Możliwe, że wraz z małżonkiem załatwicie wszelkie ważne sprawy na jednym spotkaniu, często jednak konieczne będzie przeprowadzanie paru posiedzeń. Średnio to około 2-3 mediacje. 

Do ceny spotkania z mediatorem czasem trzeba również doliczyć koszty przejazdów, wynajęcia pomieszczenia, czy koszty korespondencji. 

Pomoc adwokata lub radcy prawnego

Jedna porada prawna u specjalisty może zaczynać się od 250 zł za godzinne spotkanie. Wszystko jednak zależy od informacji jakie chcesz uzyskać od adwokata lub radcy prawnego, a także od stopnia skomplikowania sprawy. 

Współpraca z prawnikiem może polegać jedynie na sporządzeniu pozwu o rozwód lub także na reprezentacji w postępowaniu sądowym. Musisz wiedzieć, że każdy specjalista ma swoje ustalone stawki, które zależne są również od okoliczności sprawy. 

Honorarium dla adwokata może wynosić od 1500 zł w przypadku prostych spraw, do 6000 zł przy bardziej skomplikowanych postępowaniach.

Alimenty

W koszty procesu należy też wliczyć alimenty na małoletnie dziecko oraz ewentualnie małżonka. Jeżeli sąd będzie orzekał o winie podczas rozwodu, to może jednocześnie zasądzić alimenty na rzecz niewinnego małżonka. 

Przy winie jednej ze stron alimenty mogą zostać nawet przyznane, jeżeli pozwany znajduje się w niedostatku. Wystarczy jedynie przesłanka pogorszenia się sytuacji majątkowej powoda na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Wówczas trzeba uiścić koszty alimentów, ale także pomocy prawnej drugiej strony i opłaty sądowej, którymi obciążana jest strona wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Jak skutecznie obniżyć koszty rozwodu?

Jeżeli masz taką możliwość to skorzystaj z ugodowego porozumienia w sprawie rozwodu między stronami. Ekspresowy rozwód jest możliwy tylko, kiedy macie zgodne stanowisko w ważnych sprawach dotyczących rozwodu. 

Istnieje instytucja, która umożliwia rozstrzygnięcie w kwestii rozwodu bez rozprawy. Jest to możliwe jedynie na wniosek małżonków. Wówczas do pozwu można załączyć żądanie o przeprowadzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym przez sąd. Istotne będzie też zawarcie w pozwie takich elementów jak porozumienie o warunkach rozwodu, czy porozumienie rodzicielskie w przypadku małoletnich dzieci.

Wówczas zwiększa się prawdopodobieństwo przeprowadzenia rozwodu bez rozprawy, a co za tym idzie znacznego zmniejszenia kosztów rozwodu. Sąd analizuje otrzymane pisma procesowe od stron i jeśli nie znajdzie żadnych kwestii spornych to może wydać rozstrzygnięcie nie wyznaczając terminu rozprawy. 

Dlatego nie będzie konieczne powoływanie opinii biegłych, kuratora rodzinnego, czy uiszczania innych dodatkowych kosztów.  

Nawet jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie rozprawy sądowej, to możliwe że sąd wyda rozstrzygnięcie w kwestii rozwodu już na pierwszej z nich.

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?