Rozwód bez rozprawy nawet w 22 dni. Tak coraz częściej rozwodzą się Polacy

Mężczyzna patrzy się przed siebie stojąc obok ikony nawiązującej do rozwodu bez rozprawy
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozstania są często bardzo bolesne. Kiedy dodatkowo przychodzi czas na załatwienie formalności szukasz możliwości, aby jak najszybciej zakończyć sprawę rozwodową i rozpocząć nowe życie. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest wybór rozwodu bez orzekania o winie.

Czy jednak możliwe jest orzeczenie rozwodu bez rozprawy? Jaki jest najszybszy czas zakończenia małżeństwa? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule. 

Czy rozwód bez rozprawy jest naprawdę możliwy?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że postępowanie sądowe ma określone zasady. Sąd jest zobligowany każdorazowo do sprawdzenia, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Ekspresowy rozwód jest możliwy tylko w przypadku osób, które mają zgodne stanowisko w ważnych sprawach dotyczących rozwodu. Oznacza to, że konieczne będzie zawarcie przez strony ugody dotyczącej m.in. podziału majątku, spłat, czy dopłat. 

Jednakże niemożliwe będzie zawarcie ugody co do samego rozwodu. Niezależnie więc od tego jakie stanowiska mają w tej sprawie małżonkowie, sąd zobligowany jest do analizy okoliczności, także tych dotyczących małoletnich dzieci. 

Istnieje jednak instytucja, która umożliwia rozstrzygnięcie w kwestii rozwodu bez rozprawy. Jest to możliwe jedynie na wniosek małżonków. Wówczas do pozwu można załączyć żądanie o przeprowadzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym przez sąd.

To rozwiązanie określane jest jako rozwód bez rozprawy. Sąd analizuje otrzymane pisma procesowe od stron i jeśli nie znajdzie żadnych kwestii spornych to może wydać rozstrzygnięcie nie wyznaczając terminu rozprawy.

Istotne będzie zawarcie w pozwie takich elementów jak porozumienie o warunkach rozwodu, czy porozumienie rodzicielskie, aby zwiększyć szansę na rozwód bez rozprawy.

Warto wiedzieć, że druga strona ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu do żądania o skierowanie sprawy rozwodowej na posiedzenie niejawne. Wtedy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia musi zgłosić sprzeciw na piśmie. Natomiast milczenie drugiej strony uznaje się za zgodę na takie rozwiązanie.

Wszystko jednak zależy od decyzji i podejścia sądów, a także ewentualnego złożenia sprzeciwu przez drugą stronę. Wciąż znajdują się takie sądy, które sceptycznie podchodzą do przedstawionego sposobu rozwiązania małżeństwa. 

Czym jest porozumienie o warunkach rozwodu? 

Do pozwu o rozwód dołącz porozumienie o warunkach rozwodu. To zwiększy szansę na uzyskanie rozwodu w szybkim terminie. Porozumienie jest oświadczeniem o zgodnym wniesieniu do sądu wniosku o rozwód bez orzekania o winie i musi zostać własnoręcznie podpisane przez każdego z małżonków. 

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Kiedy strony mają małoletnie dzieci wskazane będzie dołączenie do pozwu rozwodowego porozumienia rodzicielskiego. Musisz wiedzieć, ze samo porozumienie nie zawsze może zostać w całości zaakceptowane przez sąd. Rozpatrzy on warunki mając na uwadze w szczególności dobro dzieci. Jeżeli nie zostaną naruszone, sąd może uznać rozwiązanie za wiążące.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek okoliczności lub sąd będzie chciał sprawdzić, czy dobro dziecka na pewno nie jest naruszane, to może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Wówczas ustala jaka jest sytuacja rodzinna stron. 

Warto więc pamiętać o tym, że jeżeli wspólnie z małżonkiem zawrzecie ugodę co do: 

  • władzy rodzicielskiej, 
  • miejsca zamieszkania dziecka, 
  • kontaktów z dzieckiem, 
  • świadczeń alimentacyjnych, 
  • nieorzekaniu o winie,

to wyrok rozwodowy możecie otrzymać już na jednej rozprawie sądowej. Możliwe będzie więc uzyskanie rozwodu w niecałe 30 minut, czyli czasu potrzebnego na przeprowadzenie sprawy rozwodowej. 

Co jeszcze musi zawierać pozew o szybki rozwód?

Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagania pozwu rozwodowego, w przeciwnym razie sąd może wezwać Cię do usunięcia braków formalnych w terminie nie krótszym niż 7 dni. Z pewnością wpłynie to na czas uzyskania rozwodu. 

Pamiętaj o wskazaniu nazwy sądu wraz z oznaczeniem wydziału, danych osobowych małżonków, oznaczeniu pisma, żądań powoda, uzasadnieniu pozwu wraz z dowodami, informacji o próbie ugodowego rozwiązania sprawy, informacji w sprawie małoletnich dzieci, podpisie oraz załącznikach wraz z odpisem pisma.

Ponadto w piśmie procesowym zwróć uwagę sądu, że małżonkom zależy na szybkim rozwiązaniu małżeństwa. Dodatkowo warto wskazać żądanie odebrania zeznań stron na piśmie, kiedy obowiązkowe będzie przesłuchanie stron w sprawie. 

Ile może trwać rozwód bez rozprawy?

W naszej firmie możemy pochwalić się zakończeniem postępowania sądowego w ciągu 22 dni od momentu złożenia pozwu do sądu. Taki efekt był możliwy dzięki przeprowadzonej mediacji. 

Strony w obecności mediatora sporządziły ugodę dotyczącą wszystkich ważnych elementów postępowania rozwodowego. Wówczas specjalista dopilnował, aby pozew nie był obarczony żadnymi brakami formalnymi. Kierując się własnym doświadczeniem sporządził dokumenty w taki sposób, aby przyśpieszyć postępowanie rozwodowe. 

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?