Sprawdź ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie w 2024 r.

Mężczyzna wskazuje dłonią ikonę przedstawiającą koszty rozwodu

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

W obecnych czasach istotną kwestią przy podjęciu decyzji o formalnym rozwiązaniu związku małżeńskiego stanowi wysokość całkowitych kosztów procesu.

Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie, istotną rolę gra cena. Składający pozew jest często nieświadomy kosztów jakie czekają go już podczas wszczęcia postępowania.

Istnieje również wiele stereotypów związanych z wysokością wynagrodzeń obsługi prawnej, które często są wygórowane i nieprawdziwe.

Dlatego w dzisiejszym artykule przedstawimy transparentny przewodnik po opłatach związanych z procesem sądowym, jakim jest rozwód z orzeczeniem o winie.

Stałe opłaty sądowe w przypadku wnoszenia pozwu o rozwód

W pierwszej kolejności osoba wnosząca pozew o rozwód jest zobligowania do uiszczenia wstępnej opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

To stała wpłata, do której naliczane są dodatkowe usługi sądowe jak np. podział majątku. Kiedy ma on charakter zgodny, dodatkowa opłata wyniesie 300 zł, jeżeli jest sporny już 1000 zł.

Warto jednak wspomnieć o sytuacji, w której w skład majątku wchodzi nieruchomość i niezbędna jest jego wycena. W takim przypadku sąd powołuje biegłego, który dokonuje wyceny. Koszt pracy biegłego zależny jest od typu nieruchomości i wynosi od około 600 do 3000 zł. Wartość ta obciąża dwie strony procesu, po połowie.

W sytuacji gdy strona skorzysta z usługi pełnomocnika, należy uiścić dodatkową opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Kolejną usługą dodatkowo płatną jest zabezpieczenie roszczenia do kontaktu z dziećmi, które wynosi 100 zł. Ponadto wyszczególnia się poboczne koszty w przypadku wnioskowania o eksmisję, któregoś małżonka ze wspólnego gospodarstwa domowego, co dodatkowo kosztuje 200 zł. Jeżeli, któraś ze stron chce powrócić do swojego dawnego nazwiska, również musi wnieść opłatę skarbową w wysokości 11 zł.

Warto jednak wspomnieć, iż w przypadku zakończenia sprawy sądowej nieorzekaniem o winie, sąd zwraca połowę wstępnej opłaty, czyli 300 zł a małżonek zostaje zobligowana do zwrotu kwoty w wysokości 150 zł. Podsumowując wstępna cena rozwodu, wygląda następująco:

 • Opłata sądowa za pozew rozwodowy: 600 zł
 • Pełnomocnictwo: 17 zł
 • Powrót do poprzedniego nazwiska: 11 zł
 • Podział majątku w systemie zgodnym: 300 zł
 • Podział majątku w systemie spornym: 1000 zł
 • Zabezpieczenie roszczenia do kontaktu z dziećmi: 100 zł
 • Wniosek o eksmisję ze wspólnego gospodarstwa: 200 zł
 • Wycena nieruchomości przez biegłego: 600 – 3000 zł

Jakie są dodatkowe koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Te koszty pojawiają się najczęściej w sytuacjach kiedy istnieje wysoka niezgodność i eskalacja konfliktu między małżonkami i nie ma szans na ugodę w wielu aspektach.

Można rzec, iż im więcej niezgody między byłymi partnerami tym koszty znacząco się zwiększają.

Najczęściej kiedy dwoje rodziców wchodzi na pole bitwy, walcząc o opiekę nad dziećmi koszty zaczynają znacząco wzrastać.

 • Kurator rodzinny – w sytuacjach mocno konfliktowych, sąd w celu zweryfikowania warunków oraz atmosfery w domu, powołuje organ do zbadania i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Koszt takiego wywiadu środowiskowego to około 200 zł.
 • Opinia biegłych sądowych – w sytuacji braku zgody co do opieki i podziału kontaktu przypadającego z dziećmi, powołuje się Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, który ocenia wpływ rozwodu na dobro dzieci. Koszt opinii wydanych przez biegłych sądowych zależy od wielu czynników i może oscylować w wysokości od 500 do nawet 2000 zł.
 • Postępowanie mediacyjne – sąd może skierować daną sprawę rozwodową w ręce mediatora, który ma podjąć próbę nadania sprawie ugodowego charakteru. Pierwsze takie spotkanie kosztuje około 150 zł, każde kolejne 100 zł. Dodatkowo naliczane są koszty wynajmu pomieszczenia oraz dojazdu. Ustalona jest jednak górna granica opłat związanych z mediacją, która wynosi 450 zł.

Ile kosztuje obsługa adwokata przy rozwodzie z orzekaniem o winy?

Spektrum cen jest tak szerokie jak dostępność usług w tym zakresie. Honorarium zależne jest od wielu czynników między innymi od stopnia zawiłości sprawy i tego czego właściwie oczekujemy i potrzebujemy.

Porady prawnicze w zakresie rozwodu zaczynają się już od 150 zł za godzinę spotkania.

Pełen udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej, który obejmuje udział w rozprawach, tworzenie wniosków, pism procesowych i przygotowanie samej treści i dokumentu pozwu może opiewać na różną wartość. Cena waha się od 1500 zł w przypadku łatwych spraw, a dochodzi nawet do 15 000 zł w przypadku tych bardziej skomplikowanych.

Wartości są również zależne od rynku w danym mieście. Ponadto każda kancelaria ma swój własny cennik i renomę.

Podsumowując rozwód z orzeczeniem o winie może wynosić od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jest też zdecydowanie kosztowniejszym rozwiązaniem od rozwodu bez orzekania o winie.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód