Ile trwa rozwód bez orzekania o winie i jak go przyśpieszyć?

Mężczyzna zastanawia się ile trwa rozwód bez orzekania o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód bez orzekania o winie to najszybszy sposób na zakończenie małżeństwa. Sąd nie orzeka o winie jednej ze stron, dlatego do ustalenie rozpadu związku wystarczy przesłuchanie małżonków. Oboje muszą być zgodni, co do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawdźmy, ile trwa rozwód bez orzekania o winie i co wpływa na długość rozprawy.

Od czego zależy długość trwania sprawy rozwodowej bez orzekania o winie?

Na długość trwania sprawy rozwodowej wpływają przede wszystkim kwestie sporne. Rozwód może ciągnąć się latami, jeżeli małżonkowie są skłóceni i nie potrafią dojść do porozumienia. Najkrótszy rozwód to taki, kiedy małżonkowie wypracowali wspólne stanowiska we wszystkich istotnych sprawach poruszanych podczas postępowania rozwodowego. Porozumienie obu stron pozwala szybko zakończyć cały proces, nawet na pierwszej rozprawie. Rozwód bez orzekania o winie to ogromna oszczędność czasu, ale i nerwów. Zawsze trwa krócej niż ten, gdy ustalamy winnego rozpadu małżeństwa, a zgoda między małżonkami gwarantuje sprawny przebieg sprawy.

Kwestie formalne a szybki rozwód

Na czas trwania rozprawy rozwodowej wpływają również kwestie formalne. Należy zadbać o odpowiednio napisany pozew oraz odpowiedź na pozew, bez błędów formalnych i niejasności. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości, sąd wzywa do wyjaśnienia lub uzupełnienia braków, co może spowodować kilkutygodniowe opóźnienie postępowania rozwodowego. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który sporządzi dla nas pozew zgodny z prawnymi wymogami.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Porozumienie małżonków oraz właściwie wypełniona dokumentacja gwarantują szybkie zakończenie sprawy. Często wyrok rozwodowy zapada już na pierwszej rozprawie.

O czym należy pamiętać przed pójściem do sądu?

Kluczowym elementem każdego rozwodu jest pozew. Jego prawidłowe sporządzenie może istotnie skrócić przebieg całej sprawy. Wsparcie prawnika ułatwia stworzenie pozwu, który nie będzie wymagał poprawek mogących znacznie wydłużyć rozwód. Przygotowanie pozwu rozwodowego wymaga skompletowania niezbędnych danych i dokumentów. Trzeba pamiętać, by uiścić opłatę za pozew, złożyć go w dwóch egzemplarzach, czytelnie go podpisać i załączyć wymaganą dokumentację, przede wszystkim odpis aktu małżeństwa. Upewnij się także, czy sąd, do którego składasz dokumenty jest właściwy do rozpoznania Twojej sprawy.

Przed pójściem do sądu, warto wcześniej ustalić wspólne stanowiska w ważnych kwestiach. Porozumienie między małżonkami to gwarancja szybkiego rozwodu i oznacza, że:

  • nie chcą oni ustalać, kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego,
  • ustalili, jak ma wyglądać sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
  • dogadali się, ile będzie wynosić kwota alimentów na wspólne dzieci,
  • uzgodnili, jak mają wyglądać kontakty z dziećmi po ich rozwodzie.

Małżonkowie mogą wspólnie wypracować porozumienie albo skorzystać ze wsparcia mediatora lub doradcy, który pomoże im wybrać najlepsze rozwiązania na przyszłość.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do rozwodu jest szczera rozmowa o wszystkich sprawach, które podczas rozprawy będą poruszane. Ustalcie, jak podzielić wspólny majątek, zdecydujcie, z kim zamieszkają dzieci, jak będą wyglądały kontakty drugiego rodzica z nimi oraz dogadajcie się w kwestii alimentacji dzieci. Zanim złożycie pozew rozwodowy w sądzie, udajcie się do prawnika i zasięgnijcie porady dotyczącej procedur rozwodowych.

Decyzja o rozwodzie nie może być pochopna i podyktowana emocjami. Wymaga przemyślenie wielu spraw, a także odpowiedniego przygotowania. Rozwód bez orzekania o winie to najlepsza opcja, by szybko zakończyć związek małżeński, ale zanim się na niego zdecydujemy musimy dojść do porozumienia i zająć wspólne stanowiska.

Ile czeka się na rozprawę sądową?

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie i ile czeka się na pierwszą rozprawę rozwodową? Ustalenie daty pierwszej rozprawy zależy od kwestii formalnych. Jeżeli nasz pozew rozwodowy został napisany prawidłowo i nie dostaliśmy wezwania do wniesienia poprawek, termin rozprawy zostanie ustalony szybciej. Na rozprawę w sprawie rozwodu bez orzekania o winie czeka się zwykle od dwóch do sześciu miesięcy. Czas ten zależy od wyznaczonego sędziego oraz ilości podobnych spraw wpływających do danego sądu.

Ile trwa rozprawa sądowa?

Rozwód bez orzekania o winie zawsze trwa krócej niż rozwód z ustaleniem winnego rozpadu małżeństwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że sąd nie musi przeprowadzać postępowania dowodowego w celu ustalenia strony winnej. Wystarczy przesłuchanie małżonków lub ewentualnych świadków, by móc orzec o rozwodzie. Jeszcze krócej trwa rozwód za porozumieniem stron, gdy para nie doczekała się wspólnych dzieci. Wówczas, nie ma konieczności rozstrzygania kwestii związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi oraz alimentacją małoletnich.

Czas trwania pierwszej rozprawy rozwodowej wynosi średnio od 1 do 2 godzin. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, czasem trwa to krócej niż godzinę. Wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie, jeżeli małżonkowie uzgodnili wcześniej między sobą rozwiązania wszystkich ważnych kwestii, takich jak podział majątku czy władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi.

Na rozprawie rozwodowej sąd może zadawać szczegółowe pytania o przebieg pożycia małżeńskiego oraz sytuację małoletnich dzieci. O to samo będzie pytał powołanych świadków. To właśnie przesłuchanie przez sędziego wpływa na długość trwania rozprawy rozwodowej w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Ile rozpraw sądowych musi się odbyć, aby uzyskać rozwód?

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Rozwód można uzyskać już na pierwszej lub drugiej rozprawie, jeżeli małżonkowie doszli do porozumienia we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących sprawy.

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się wraz z wniesieniem do sądu pozwu. Jedna ze stron określona jest jako powód, druga jako pozwany. Sąd sprawdza pozew pod względem formalnym i zgłasza konieczność jego poprawy bądź nie. Pismo wysyłane jest do drugiego małżonka. Ma on dwa tygodnie na odpowiedź. W odpowiedzi może zgodzić się na proponowane warunki rozwodu lub zgłosić swoje roszczenia.

Na pierwszą rozprawę rozwodową czeka się zwykle kilka miesięcy. Obecność na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowa. Rozprawa odbędzie się, nawet jeśli jeden z małżonków nie przyjdzie. Każda ze stron jest przesłuchiwana. W jej imieniu może przemawiać pełnomocnik.

Nie ma określonej ilości rozpraw, które muszą się odbyć, by mógł zapaść wyrok rozwodowy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sprawa zazwyczaj kończy się już na pierwszej rozprawie. Jest to najszybszy i najbardziej komfortowy sposób na rozwód. Wymaga jedynie od małżonków zgody i porozumienia.

Jak przyspieszyć rozwód bez orzekania o winie?

To, ile trwa rozwód bez orzekania o winie, zależy przede wszystkim od zgody między małżonkami. Jeżeli małżonkowie są zgodni, co do zakończenia związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie, istnieją sposoby, by szybko go zakończyć. Niestety, nie mogą oni wyrazić swojej pełnej zgodności w sprawie z poziomu pozwu rozwodowego, dlatego konieczne jest dołączenie do niego pisma, w którym znajdą się oczekiwania obu stron i plan rodzicielski. Sąd na pewno weźmie nasze pismo pod uwagę, sprawa potoczy się sprawniej i z dużym prawdopodobieństwem zakończy się już na pierwszej rozprawie.

Alimenty a czas trwania rozwodu

Najczęściej to kwestia alimentów na dzieci wpływa na wydłużenie całego procesu. Jeśli to możliwe, poczyńmy wcześniej ustalenia na ten temat. Małżonkowie, którzy posiadają małoletnie dzieci i chcą przyspieszyć przebieg rozprawy rozwodowej powinni przedstawić sądowi pisemne porozumienie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd zbada, czy to porozumienie jest zgodne z dobrem małoletnich dzieci i możliwościami rodziców.

Kwestie formalne lubią wydłużać sprawy rozwodowe, dlatego warto skonsultować naszą sytuację z prawnikiem, który podsunie najlepsze rozwiązania i zajmie się prawidłowym przygotowaniem dokumentacji. Para powinna także udać się do specjalisty z zakresu prawa rodzinnego, by omówić z nim porozumienie dotyczące dzieci.

Małżonkowie, którym zależy na szybkim rozwodzie, w pierwszej kolejności, muszą ustalić między sobą kwestie związane ze sposobem rozwiązania małżeństwa oraz opieki nad dziećmi i alimentów, a następnie zaprezentować wspólnie wypracowane stanowisko w sądzie.

Czy wybierając rozwód drogą mediacji można uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Mediacje mogą być przeprowadzone w sprawie o rozwód lub separację. Odbywają się na wniosek jednej ze stron lub na podstawie decyzji sądu, za zgodą stron. Sąd kieruje parę na mediacje w celu ich pojednania oraz ugodowego załatwienia kwestii spornych. Strony wybierają osobę mediatora lub wyznacza ją sąd. Mediator jest bezstronny i pomaga małżonkom wyrazić swoje stanowiska na temat danej kwestii, np. opieki nad dziećmi. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć trzech miesięcy, jednak bywa, że konieczne jest jego przedłużenie. Na koniec mediator spisuje protokół, w którym odnotowuje, czy między stronami doszło do porozumienia.

Mediacje sądowe to droga do rozwiązania konfliktu między partnerami i uzyskania szybkiego rozwodu. Nierozwiązane kwestie sporne zawsze wydłużają sprawy rozwodowe. Mediacje pomagają parze spokojnie się porozumieć i wypracować wspólne rozwiązania pod okiem eksperta. Jeśli podczas mediacji, uda się dojść do porozumienia we wszystkich sprawach, mamy szansę uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie. Udział w mediacjach to sposób na szybki, bezkonfliktowy rozwód.

Podsumowanie

Rozwód zawsze wiąże się ze stresem, trudnymi emocjami, ale można sobie pomóc. Rozwód bez orzekania o winie to szybszy sposób, by zakończyć związek małżeński i pozostać w dobrych relacjach.

Rozwód bez orzekania o winie trwa krócej, ponieważ sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego, jedynie przesłuchuje małżonków i świadków. Jeśli między partnerami nie ma kwestii spornych i są zgodni, co do kwestii poruszanych podczas rozprawy, wówczas mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie. Trzeba będzie na nią poczekać kilka miesięcy, ale zgodne stanowiska obu stron pozwolą zakończyć sprawę w mniej niż godzinę.

Porozumienie między małżonkami oraz prawidłowo napisana dokumentacja to gwarancja szybkiego przebiegu postępowania rozwodowego. To od Ciebie zależy, ile trwa rozwód bez orzekania o winie. Możesz go przyspieszyć korzystając ze wsparcia specjalistów, którzy pomogą Ci sprawnie przejść przez każdy etap.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód