Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? (3 proste kroki)

Mężczyzna chciałby uzyskać rozwód po pierwszej rozprawie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Kiedy już wiesz, że rozwód będzie dla Ciebie szczególnie bolesny, to warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które w szybki sposób zakończą proces rozwodowy. Wbrew pozorom takich możliwości jest parę, jednak nie wszystkie z nich są równie często wykorzystywane. 

Musisz wiedzieć, że część osób decyduje się na rozwód z orzeczeniem o winie. To rozwiązanie może jednak wiązać się z długotrwałą i kosztowną batalią sądową. W tym artykule dowiesz się jak tego uniknąć i uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie. 

Krok 1. Porozumienie

Jeżeli zależy Ci na osiągnięciu rozwodu na pierwszej rozprawie to konieczne będzie porozumienie stron w ważnych kwestiach postępowania.

Należy pamiętać, że sąd każdorazowo i niezależnie od wyboru typu postępowania jest zobligowany do sprawdzenia, czy w waszej sytuacji doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Rozwód na pierwszej rozprawie będzie możliwy jedynie, kiedy macie zgodne stanowiskach w takich kwestiach jak: 

Zacznij więc rozmawiać o nich ze swoim partnerem jak najszybciej. W spornych kwestiach postaraj się znaleźć złoty środek, tak aby każda strona czuła się dobrze z podjętą decyzją. 

Krok 2. Wybór postępowania

Mediacja 

Mediacja nie jest co prawda obligatoryjna, jednak w pozwie o rozwód musisz wskazać, czy wystąpiła między stronami próba ugodowego rozwiązania sporu. 

Pamiętaj, że sąd może próbować skierować strony na mediację, albo zawiesić postępowanie, jeżeli stwierdzi, że istnieją okoliczności na utrzymanie małżeństwa lub celem załatwienia spornych kwestii między małżonkami. 

Warto jednak przed złożeniem pozwu o rozwód zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy mediatora. Podczas takiego spotkania wspólnie z małżonkiem będziecie mogli uzgodnić ważne kwestie dotyczące rozstania. 

Co więcej, specjalista zwróci uwagę na elementy konieczne do uzgodnienia, a w spornych kwestiach wesprze małżeństwo w podejmowaniu decyzji. Czasami konieczne będzie przeprowadzenie paru spotkań, jednak jest to nadal bardziej komfortowe środowisko dla stron niż spotkanie na sali sądowej.

Elementem zwieńczającym mediacje jest ugoda. Wówczas taki dokument wraz z pismem procesowym kierowany jest do sądu. W takiej sytuacji sąd już na pierwszej rozprawie może wydać orzeczenie rozwiązujące małżeństwo. 

Ważne jest jednak potwierdzenie okoliczności powoływanych w pozwie oraz załączonej do niego ugodzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Sąd musi sprawdzić, czy faktycznie między Wami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. 

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie może zostać rozpatrzony jedynie na zgodny wniosek stron. Należy więc takie żądanie wskazać w pozwie kierowanym do sądu. Jeżeli więc nie chcesz zdecydować się na mediacje, to w ten sposób również możesz spróbować zakończyć związek małżeński już na pierwszej rozprawie rozwodowej. 

Wówczas jednak sąd nie będzie sprawdzał stopnia przyczynienia się żadnego z małżonków w rozpad małżeństwa, a jedynie zweryfikuje, czy faktycznie nastąpił. 

Rozwód bez orzeczenia o winie to rozwiązanie, w którym nie musisz powoływać wcale świadków, czy załączać wielu dokumentów dla potwierdzenia Twojej sytuacji. Co więcej, jeżeli wspólnie z małżonkiem macie takie same stanowiska w ważnych sprawach takich jak obowiązki rodzicielskie w stosunku do małoletniego dziecka, czy podział majątku wspólnego, to warto wskazać to podczas rozprawy, czy w piśmie procesowym.

Pamiętaj jednak, że w przypadku wątpliwości co do którejkolwiek z przesłanek, proces sądowy może się przedłużyć. Szczególnie w przypadku negatywnego wpływu rozwodu na dobro małoletniego dziecka. Wówczas rozwiązanie małżeństwa będzie niedopuszczalne, a marzenia o szybkim rozwodzie legną w gruzach.

Rozwód bez rozprawy

Ekspresowy rozwód bez rozprawy również jest możliwy w obecnym stanie prawnym, jednak wymaga on spełnienia określonych warunków. 

Pierwszym z nich jest zgodne stanowisko stron w ważnych sprawach, tak samo, jak w przypadku mediacji. Oznacza to, że konieczne będzie zawarcie przez strony ugody dotyczącej m.in. podziału majątku, spłat, czy dopłat.

Jednakże niemożliwe będzie zawarcie ugody co do samego rozwodu. Niezależnie więc od tego jakie stanowiska mają w tej sprawie małżonkowie, sąd zobligowany jest do analizy okoliczności, także tych dotyczących małoletnich dzieci.

Jeżeli zależy Ci na rozwodzie bez rozprawy to do pozwu musisz załączyć żądanie o przeprowadzenie rozprawy na posiedzeniu niejawnym przez sąd. Jest to możliwe jedynie na zgodny wniosek małżonków.

Wówczas sąd analizuje otrzymane pisma procesowe od stron i może wydać rozstrzygnięcie nie wyznaczając terminu rozprawy. Pamiętaj jednak, żeby do pisma procesowego dołączyć m.in. porozumienie o warunkach rozwodu, czy porozumienie rodzicielskie. 

Taka praktyka w dużej mierze zależy od podejścia sądu. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego sceptycznie podchodzą do zaocznego rozwiązania małżeństwa.

To czy rozwód zostanie faktycznie przeprowadzony bez rozprawy zależy też od drugiej strony związku małżeńskiego. Mianowicie drugiej stronie przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie żądania o skierowanie sprawy rozwodowej na posiedzenie niejawne. Wtedy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia musi zgłosić sprzeciw na piśmie. 

Krok 3. Znajdź odpowiedniego specjalistę

Jeżeli zależy Ci na szybkim załatwieniu sprawy, to przygotowane przez Ciebie pismo procesowe musi zawierać wszelkie obligatoryjne elementy. Już jedno uchybienie może znacznie wydłużyć proces. 

Dlatego warto się zgłosić do odpowiedniego specjalisty. Możesz skorzystać z pomocy mediatora, adwokata, czy radcy prawnego. Wówczas będziesz miał pewność, że pismo jest odpowiednio przygotowane i nie ma w nim żadnych braków formalnych. 

Pamiętaj również, że osoby z doświadczeniem dokładnie wiedzą jakie aspekty muszą zostać ustalone między małżonkami, tak aby faktycznie doszło do rozwodu na pierwszej rozprawie sądowej. 

Wydawać by się mogło, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy będzie bardziej kosztowne niż samodzielne napisanie pisma procesowego. Pamiętaj jednak, że finalnie może kosztować Cię to dużo więcej, kiedy okaże się, że postępowanie zostało zawieszone lub powództwo o rozwód zostanie oddalone. 

Podsumowanie

Pamiętaj, że rozwód to bardzo trudny i zawiły proces nie tylko pod kątem prawnym, ale także emocjonalnym. Warto więc już na początku dobrze zastanowić się nad podejmowanymi krokami oraz sposobami rozwiązania małżeństwa. 

Rozpad długoletniego związku dwóch osób to jedno z największych emocjonalnych i psychologicznych wydarzeń w życiu. Warto więc zaoszczędzić sobie czasu, nerwów, pieniędzy i zająć się wyzwaniem do odnalezienia się w zmienionej, nowej rzeczywistości.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód