Ile wynoszą alimenty na żonę? Sprawdź, jak nie zbankrutować

Mężczyzna zapisuje w zeszycie koszt alimentów na żonę

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

W sytuacji, kiedy małżonek przegrywa rozwód z orzeczeniem o winę, sąd może przyznać żonie alimenty.

Takie postępowanie jest zgodne z przepisami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które definiują obowiązek alimentacyjny małżonków.

Należy jednak wspomnieć, iż obowiązek alimentacyjny w stosunku do małżonki możne być wskazany sądowo nie tylko po rozwodzie, ale również podczas trwania samego małżeństwa.

O tym, w jakich sytuacjach przyznaje się alimenty na żonę oraz ile wynoszą odpowiemy Państwu w poniższym artykule.

Alimenty na żonę podczas trwania małżeństwa

Zawarcie małżeństwa obliguje małżonków do wspólnego zaspokajania potrzeb rodzinnych.

Każdy z nich musi go wypełniać zgodnie ze swoimi pokładami sił oraz możliwościami zarobkowymi.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje ten obowiązek w dwóch wymiarach.

Może być on spełniany w formie pozyskiwania funduszy na utrzymanie rodziny lub w postaci prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego i wychowania dzieci.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli małżonek nie wywiązuje się z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, pomimo pozyskiwania funduszy sąd może wydać nakaz przekazywania ich żonie.

Wysokość takich alimentów może być równoznaczna z kwotą całkowitą lub częściową jaką zarabia mąż.

Małżonek nie może decydować według własnego uznania o kwocie, którą przekazuje na zapotrzebowanie rodziny.

Powyższe rozporządzenie ma uchronić żony przed stosowaniem przemocy ekonomicznej. Nakaz zachowuje swoją moc nawet w sytuacji separacji małżonków.

Alimenty na żonę nawet po rozwodzie bez orzekania o winie?!

Żona może zażądać alimentów od małżonka nie tylko w sytuacji, gdy wygra rozwód z orzeczeniem o winie.

Wnioskować o dostarczenie środków utrzymania może kobieta, która nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu rozkładu pożycia małżeńskiego.

W praktyce oznacza to, że nawet kiedy wina leży, po obu stronach, żona uprawniona jest do wnioskowania o alimenty w każdym możliwym wariancie wyroku rozwodowego.

Warunkiem jest jednak niekorzystna sytuacja materialna, która polega na życiu w niedostatku, niezależnie od tego, czy stan ten jest efektem rozwodu.

W niedostatku znajdują się najczęściej jednostki, które nie mają możliwości zarobkowych z uwagi na zdrowie.

Obowiązek dostarczania środków wygasa jednak po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Istnieje jednak możliwość odwołania się i przedłużenia alimentów w sytuacjach szczególnych takich jak np. wypadek samochodowy z trwałym kalectwem.

Wysokość alimentów dla żony po rozwodzie z orzekaniem o winie

W sytuacji, gdy żona wygrywa rozprawę i rozwód orzeczono z wyłącznej winy małżonka, przesłanki zasądzenia alimentów odbiegają od tych związanych z powyższymi przykładami.

Z uwagi na to wysokość alimentów może być znacznie wyższa. Nawet wyższa niż same zarobki byłego małżonka.

Jeżeli w wyniku rozwodu sytuacja materialna małżonki ulega znacznemu pogorszeniu, sąd może nakazać, zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb niewinnej małżonki.

Ustawa w takiej sytuacji nie odnosi się tylko do niedostatku, czyli podstawowych potrzeb.

Pod pojęciem znacznego pogorszenia rozumie się również znaczne obniżenie jakości życia.

Odnosi się to do możliwości zaspokajania swoich potrzeb na takim poziomie jak podczas małżeństwa.

Nawet jeżeli są to potrzeby wykraczające ponad przeciętnie od codziennych potrzeb społeczeństwa.

Od czego zależy wysokość alimentów na żonę po rozwodzie?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb żony, jak i możliwości zarobkowych męża.

Potrzeby małżonki są weryfikowane i oceniane bardzo indywidualnie, dlatego nie da się ich wysokości określić jednoznacznie.

Rozpatrywane są nie tylko pod kątem podstawowych środków do życia, ale i również tych związanych z rozwojem i dobrostanem ogólnym.

Możliwości zarobkowe w znaczeniu prawnym są interpretowane na podstawie pełnego wykorzystania swoich sił, kwalifikacji oraz zdolności zarobkowej.

Z uwagi na to wysokość alimentów dla żony może być wyższa niż kwota dochodowa uzyskiwana przez małżonka.

W celu oszacowania potencjalnej kwoty alimentów dla małżonki w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wysokość własnych zarobków i zestawić je z własnymi kosztami utrzymania.

Podczas postępowania sądowego koszty utrzymania małżonka zostają zweryfikowane pod względem zasadności i możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego.

Zazwyczaj wysokość alimentów to nadwyżka, która pozostaje w przypadku odciągnięcia od zupełnych dochodów kosztów utrzymania.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód