Jak złożyć pozew o rozwód?

Mężczyzna trzyma pozew o rozwód

Złożenie pozwu o rozwód składa się z wielu kroków. Warto pamiętać o nich w sposób kompleksowy, tak aby odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Sporządzanie pozwu rozwodowego

Po pierwsze należy zadbać o napisanie pozwu rozwodowego. Zastanów się, czy chcesz go napisać samodzielnie, czy wolisz skorzystać z usług specjalisty. 

Dodatkowo zastanów się nad formą rozwodu, który wybierasz. Czy to ma być rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie? 

Następnie warto ustalić takie kwestie jak podział majątku, sposób opieki nad dzieckiem, kwestię wspólnego zamieszkania. 

Zastanów się również, czy usługi mediacji nie będą dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. W ten sposób możesz uniknąć nieprzyjemnych sytuacji konfliktowych między Tobą a byłym małżonkiem, a dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Ważne elementy pozwu rozwodowego

Jeżeli jednak zdecydujesz się na napisanie pozwu rozwodowego samodzielnie to pamiętaj o zawarciu w nich następujących danych: 

  • imię i nazwisko oraz dokładny adres powoda, 
  • imię i nazwisko oraz dokładny adres pozwanego, 
  • określenie żądania, czyli określenia rozkładu winy w ustaniu pożycia małżeńskiego, w sprawie władzy rodzicielskiej oraz alimentów na małoletnie dzieci. 
  • uzasadnienie przyczyn wystąpienia o rozwód, 
  • podpis, 
  • załączniki.

Wniesienie pozwu do sądu

Jeżeli już trzymasz w rękach pozew rozwodowy to warto zastanowić się nad kolejnym krokiem, czyli złożenia go w sądzie. 

Możesz go złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub samodzielnie. W przypadku tej drugiej formy należy pamiętać o następujących rzeczach: 

  • sporządzenie pozwu w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,
  • przygotowanie odpowiednich załączników, takich jak oryginalny akt zawarcia małżeństwa, czy akty urodzenia dzieci.
  • uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł w kasie sądu lub przelewem na podany numer konta. 

Nie martw się, jeżeli czegoś zapomnisz, któregoś z wymienionych elementów. Sąd kolejnym pismem wezwie Cię do uzupełnienia braków. Dopiero w przypadku braku odpowiedzi na wniosek, zwróci pozew, który nie wywoła wówczas żadnych skutków prawnych. 

Pozew o rozwód możesz złożyć bezpośrednio w sądzie lub wysłać go za pośrednictwem poczty. Upewnij się przy wysyłce dokumentu, że wypełniłeś potwierdzenie nadania przesyłki. Jeżeli natomiast będziesz go składał osobiście to koniecznie weź ze sobą odpis pisma, tak aby w biurze podawczym sądu pozostawiono Ci pieczątkę potwierdzającą przyjęcie pisma. 

Gdzie złożyć pozew?

Pozew rozwodowy składa się we właściwym sądzie okręgowym. Odpowiednim będzie sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli mieszkacie osobno właściwym sądem będzie ten w okręgu zamieszkania pozwanego. 

Co po złożeniu pozwu rozwodowego?

Sąd w pierwszej kolejności sprawdza, czy pozew spełnia wszelkie wymogi procesowe. W przypadku braków wezwie do ich uzupełnienia. Kompletny pozew zostaje doręczony pozwanemu wraz z wyznaczeniem terminu na odpowiedź. Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu rozprawy oraz udzielenie rozwodu. W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie sąd może wydać postanowienie już na pierwszej sprawie sądowej. 

Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?