Jak złożyć pozew o rozwód? Pamiętaj o tych 5 rzeczach

Mężczyzna trzyma pozew o rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Złożenie pozwu o rozwód składa się z wielu kroków. Warto pamiętać o nich w sposób kompleksowy, tak aby odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Jak sporządzić pozew o rozwód?

Po pierwsze należy zadbać o napisanie pozwu rozwodowego. Zastanów się, czy chcesz go napisać samodzielnie, czy wolisz skorzystać z usług specjalisty. 

Dodatkowo zastanów się nad formą rozwodu, który wybierasz. Czy to ma być rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie? 

Następnie warto ustalić takie kwestie jak podział majątku, sposób opieki nad dzieckiem, kwestię wspólnego zamieszkania. 

Zastanów się również, czy usługi mediacji nie będą dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. W ten sposób możesz uniknąć nieprzyjemnych sytuacji konfliktowych między Tobą a byłym małżonkiem, a dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Pozew o rozwód — pamiętaj o tych elementach!

Jeżeli jednak zdecydujesz się na napisanie pozwu rozwodowego samodzielnie, to pamiętaj o zawarciu w nich następujących danych: 

  • imię i nazwisko oraz dokładny adres powoda, 
  • imię i nazwisko oraz dokładny adres pozwanego, 
  • określenie żądania, czyli określenia rozkładu winy w ustaniu pożycia małżeńskiego, w sprawie władzy rodzicielskiej oraz alimentów na małoletnie dzieci
  • uzasadnienie przyczyn wystąpienia o rozwód, 
  • podpis, 
  • załączniki.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli już trzymasz w rękach pozew rozwodowy, to warto zastanowić się nad kolejnym krokiem, czyli złożenia go w sądzie. 

Możesz go złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub samodzielnie. W przypadku tej drugiej formy należy pamiętać o następujących rzeczach: 

  • sporządzenie pozwu w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,
  • przygotowanie odpowiednich załączników, takich jak oryginalny akt zawarcia małżeństwa, czy akty urodzenia dzieci.
  • uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł w kasie sądu lub przelewem na podany numer konta. 

Nie martw się, jeżeli czegoś zapomnisz, któregoś z wymienionych elementów. Sąd kolejnym pismem wezwie Cię do uzupełnienia braków. Dopiero w przypadku braku odpowiedzi na wniosek, zwróci pozew, który nie wywoła wówczas żadnych skutków prawnych. 

Pozew o rozwód możesz złożyć bezpośrednio w sądzie lub wysłać go za pośrednictwem poczty. Upewnij się przy wysyłce dokumentu, że wypełniłeś potwierdzenie nadania przesyłki. Jeżeli natomiast będziesz go składał osobiście to koniecznie weź ze sobą odpis pisma, tak aby w biurze podawczym sądu pozostawiono Ci pieczątkę potwierdzającą przyjęcie pisma. 

Gdzie złożyć pozew?

Pozew rozwodowy składa się we właściwym sądzie okręgowym. Odpowiednim będzie sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli mieszkacie osobno właściwym sądem będzie ten w okręgu zamieszkania pozwanego. 

Co po złożeniu pozwu rozwodowego?

Sąd w pierwszej kolejności sprawdza, czy pozew spełnia wszelkie wymogi procesowe. W przypadku braków wezwie do ich uzupełnienia. Kompletny pozew zostaje doręczony pozwanemu wraz z wyznaczeniem terminu na odpowiedź. Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu rozprawy oraz udzielenie rozwodu. W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie sąd może wydać postanowienie już na pierwszej sprawie sądowej. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód