Jak złożyć wniosek o alimenty, aby uniknąć katastrofy?

Mężczyzna trzyma w rękach wniosek o alimenty

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Alimenty to obowiązkowe świadczenia finansowe na rzecz innej jednostki. Ich podstawa prawna znajduje się w art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Pozew o alimenty może złożyć osoba, która nie ma aktualnie wystarczających środków do życia.

Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Powinowactwo, o którym mowa to stosunek rodzinny, który zachodzi między jednym małżonkiem a krewnymi drugiego.

Oznacza to, że możemy złożyć wniosek o alimenty od osoby z rodziny naszego męża lub małżonki w szczególnych okolicznościach.

W dzisiejszym artykule objaśnimy jak złożyć wniosek lub inaczej pozew o alimenty, aby zostały one zasądzone drogą sądową. Ponadto wskażemy kto może się ubiegać o alimenty, a kto jest zobligowany do ich płacenia.

Kto może ubiegać się o alimenty i złożyć pozew?

Osoby, które chcą złożyć pozew o alimenty i ubiegać się o świadczenia finansowe, muszą znajdować się w niedostatku.

Ten stan stanowi podstawę do roszczeń związanych z alimentacją. Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny powstaje, kiedy osoba, która zgodnie z pokrewieństwem jest uprawniona do ich otrzymania znajduje się w niedostatku.

Wyjątek stanowią dzieci. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem swoich dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Ponadto stan niedostatku również jest przesłanką do obowiązku alimentacyjnego pomiędzy już byłymi małżonkami.

Warto jednak wspomnieć, że jest to sytuacja, gdy wyrok rozwodowy nie orzekał o winie lub wina rozkładu pożycia małżeńskiego jest po obu stronach.

Ciekawostką jest również fakt, iż dalsi krewni zobowiązani są do alimentów dopiero w sytuacji, gdy ani rodzice, małżonek oraz dzieci nie mają możliwości i zasobów, aby wesprzeć finansowo osobę będącą w niedostatku.

Kolejnym istotnym faktem przy składaniu pozwu o alimenty jest to, że osoba do nich uprawniona nie musi być pełnoletnia.

Aby jednak wystąpić z pozwem do sądu niezbędny będzie reprezentant prawny.

Kto musi płacić alimenty?

Osobami zobowiązanymi do płacenia alimentów są krewni w linii prostej, małżonkowie oraz rodzeństwo. Jaka jest kolejność obowiązku alimentacyjnego? Przedstawimy go poniżej.

 1. Usamodzielnione dzieci oraz wnuki wobec swoich rodziców.
 2. Byli małżonkowie
 3. Matka i ojciec wobec swojego dziecka
 4. Dziadek i babcia
 5. Rodzeństwo i rodzeństwo przyrodnie

Co zrobić przed złożeniem pozwu o alimenty?

Zacznijmy od tego, że osoba składająca wniosek o alimenty znajduje się w niedostatku więc często nie będzie ją stać na pomoc prawną.

Warto w takiej sytuacji wiedzieć, że w każdym mieście istnieje instytucja, która udziela darmowych porad prawnych osobom, które nie mają środków do życia.

Kolejną sprawą, jaką możemy zrobić przed złożeniem pozwu o alimenty jest próba ugodowego załatwienia sporu.

Można to zrobić za pomocą zawezwania do próby ugodowej, które wysyłane jest do sądu. Próba ugodowa poprzedza sam proces cywilny.

Innym sposobem jest mediacja lub próba ugody alimentacyjnej. Warto zaznaczyć, iż przy składaniu już właściwego pozwu sędzia zwróci uwagę na fakt, czy strona starała się rozstrzygnąć sytuacje w sposób polubowny.

Pozew o alimenty, o czym pamiętać i jak go wysłać?

Jeżeli powyższe rozwiązania nie spełniły oczekiwań i rezultatów to w pierwszej kolejności należy napisać pozew.

W składzie jego treści znajduje się wniosek o zabezpieczenie alimentów w formie nałożenia obowiązku płacenia okresowych świadczeń pieniężnych.

Warto tu zaznaczyć, że świadczeń od pozwanego żąda się jeszcze w trakcie toczącego się postępowania, a także przed wydaniem odpowiedniego wyroku.

Do pozwu musimy dołączyć każdy z następujących załączników:

 1. Drugi egzemplarz pozwu wraz z załącznikami dla osoby pozywanej o alimenty.
 2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.
 3. Odpis aktu małżeństwa.
 4. Odpisy aktów urodzenia dzieci.
 5. Rachunki oraz inne dowody płatności takie jak faktury.
 6. Wykaz dochodów powoda.
 7. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 8. Deklarację podatkową.

Pozew powinien być wydrukowany w dwóch identycznych egzemplarzach wraz z załącznikami.

Tak przygotowane dokumenty należy podpisać i wysłać do Sądu Rejonowego. Może to być placówka rejonowa osoby pozywającej o alimenty lub pozwanej. Taki pozew zwolniony jest z opłaty sądowej.

W sytuacji, gdy dokumentacja nie spełnia wymogów edytorsko administracyjnych sąd po stwierdzeniu braków wezwie osobę składającą pozew o alimenty do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Jeżeli sąd rozpatrzy pozew pozytywnie, wezwie strony, jak i świadków na rozprawę.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód