Jak odpowiedzieć na pozew o alimenty? Uniknij konsekwencji

Mężczyzna myśli na temat pozwu o alimenty
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Po otrzymaniu pozwu o alimenty pierwszą reakcją może być przerażenie. Nic dziwnego, w końcu w tym momencie przybrałeś rolę pozwanego. Jednak podobnie jak w przypadku pozwu o rozwód, ważne jest zachowanie spokoju i przystąpienie do podjęcia odpowiednich działań.

W takiej sytuacji wiążą Cię określone konsekwencje. Na dostarczony pozew trzeba będzie odpowiedzieć. W przeciwnym wypadku możesz mierzyć się z załatwieniem sprawy niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami. 

Warto więc odpowiednio przygotować się i sporządzić odpowiedź z należytą starannością. W takim wypadku najlepiej zapytać adwokata lub radcę prawnego o pomoc. Możesz jednak sporządzić odpowiedź na pozew o alimenty samodzielnie, a ten artykuł przybliży Ci jak to zrobić.

Dostałem pozew o aliementy – co dalej?

Kiedy już dostałeś pozew, zachować spokój i przystąp do podjęcia odpowiednich działań. W pierwszej kolejności należy przeczytać uważnie treść pozwu i zrozumieć, jakie żądania zostały postawione przez powoda. 

Następnie, w zależności od okoliczności, trzeba przygotować odpowiedź na pozew. Jeśli postanowisz sporządzić ją samodzielnie, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Po pierwsze, należy dokładnie przemyśleć swoje stanowisko w sprawie i przygotować uzasadnienie swojego stanowiska. Warto również zbadać, czy żądania postawione przez powoda są uzasadnione.

Pamiętaj także o tym, że odpowiedź na pozew o rozwód powinna być przesłana do sądu w określonym terminie. Jeśli nie zostanie sporządzona odpowiednio lub nie zostanie złożona w terminie, może to skutkować niekorzystnym rozstrzygnięciem w sprawie.

Co musi zawierać odpowiedź na pozew o alimenty?

Poniżej znajdziesz elementy, które powinny znaleźć się w odpowiedzi na pozew o alimenty, aby spełnić wymagania formalne:

 • data i miejscowość, w której pismo jest sporządzane.
 • oznaczenie stron – pozwanej i powoda oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. W tym miejscu trzeba podać takie dane jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel.
 • sygnaturę sprawy – jej numer znajdziesz w pozwie, który otrzymałeś od powoda.
 • oznaczenie rodzaju pisma poprzez umieszczenie jego tytułu, czyli np. pozew o alimenty.
 • wskazanie o co wnosi pozwany – np. oddalenie pozwu w całości lub części, zasądzenie zwrotu kosztów procesu, czy rozpoznanie sprawy pod nieobecność pozwanego. 
 • uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności faktycznych stron, a także wskazanie faktów, które uzasadniają twierdzenia wskazane we wniosku. 
 • podpis strony albo jej przedstawiciela 
 • wymienienie załączników pisma czy dowodów potwierdzających sytuację zarobkową stron. Należy pamiętać, że jednym z załączników musi być odpis pisma wraz ze wszystkimi dokumentami dla drugiej strony. 

Co powinno się znaleźć w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew o alimenty?

Celem uzasadnienia znajdującego się w odpowiedzi na pozew o alimenty jest określenie stanowiska drugiej strony procesu. Pozwany musi wskazać w nim takie argumenty i fakty, które obronią go przed postawionymi roszczeniami. 

Treść odpowiedzi na pozew o alimenty powinna być dostosowana do indywidualnych okoliczności stron i sporządzona z należytą starannością.  Dodatkowo powinna przedstawiać stanowisko pozwanego w sposób logiczny i klarowny, tak aby sąd łatwo mógł je zrozumieć. 

Są jednak pewne elementy, które warto w nim zawrzeć:

 1. Wskazanie na okoliczności faktyczne stron – to wyjaśnienie obecnej sytuacji gospodarczej, życiowej oraz finansowej zarówno pozwanego, jak i uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych.
 2. Analiza możliwości zarobkowych obu stron procesu – poprzez sprawdzenie, czy potrzeby uprawnionego faktycznie są uzasadnione. Wówczas wskaż na jej dochody, koszty jego utrzymania i inne okoliczności, które mogłyby wpłynąć  na wysokość alimentów. 
 3. Odpowiedź na zarzuty – przed ich formułowaniem warto odpowiednio je przeanalizować i przedstawić dowody, które mogłyby podważyć ich prawdziwość. Następnie udziel odpowiedzi na każdy przedstawiony zarzut. 
 4. Uzasadnienie własnego stanowiska – przedstawienie swoich argumentów oraz dowodów potwierdzających twierdzenia i fakty, które zostały wskazane w odpowiedzi na pozew. Wskaż, dlaczego Twoim zdaniem wysokość alimentów jest zbyt wysoka, czy ich żądanie nie jest w ogóle uzasadnione. 
 5. Podsumowanie – wskaż na wnioski pisma oraz krótko podsumuj swoje twierdzenia na końcu pisma.

Pamiętaj, że jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie taki wniosek stworzyć, to sięgnij po pomoc do odpowiedniego specjalisty. 

Gdzie skierować odpowiedź na pozew o alimenty?

To proste wystarczy sprawdzić adres sądu, z którego otrzymałeś pozew o alimenty. Do tego samego miejsca zaadresuj swoje pismo procesowe. Pamiętaj także, aby oznaczyć sygnaturę w piśmie procesowym.

Ile mam czasu na złożenie odpowiedzi na pozew?

Sąd zobowiązuje pozwanego do dostarczenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu o rozwód. Do tego momentu możesz dostarczyć Twoją odpowiedź do biura podawczego sądu lub wysłać ją za pośrednictwem poczty. 

Pamiętaj, że w przypadku wysyłki pisma procesowego, dzień nadania pisma jest równoznaczny z dniem wpłynięcia go do sądu. 

Co się stanie jak nie odpowiem na pozew o alimenty?

Jeśli nie odpowiesz na pozew o alimenty, może to mieć poważne konsekwencje prawne. Sąd może wydać wyrok zaoczny na korzyść powoda, który może nakładać na Ciebie obowiązek zapłaty alimentów w wysokości żądanej przez powoda.

Może to oznaczać, że będziesz musiał płacić alimenty w wysokości określonej przez sąd, nawet jeśli uważasz, że nie są one w pełni uzasadnione. Ponadto, jeśli nie odpowiesz na pozew, to może to utrudnić lub uniemożliwić późniejsze dochodzenie swoich praw w tej sprawie.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, ale niezależnie od okoliczności ważne jest, aby na czas zająć się odpowiedzią na pozew o alimenty i w razie wątpliwości skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód