Opłata za pozew o alimenty. Czy na pewno musisz ją ponieść?

Mężczyzna zastanawia się na temat opłaty od pozwu o alimenty

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Istnieje kilka rodzajów roszczeń alimentacyjnych, które możesz powołać w pozwie o alimenty.

Wiele z nich pozwoli Ci na uniknięcie opłaty od pozwu. Dotyczy to poniższych roszczeń:

  1. Roszczenie alimentacyjne rodzica od dziecka,
  2. Roszczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica,
  3. Roszczenie alimentacyjne małżonka od małżonka,
  4. Roszczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka od dziadków macierzystych lub ojczystych,
  5. Sprawy o podwyższenie alimentów.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych osoby występujące z pozwem o alimenty z mocy prawa są zwolnione z opłat sądowych.

Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie jest tymczasowe. Jeżeli powództwo zostanie oddalone, sąd może nałożyć obowiązek pokrycia kosztów sądowych.

Opłata za pozew o alimenty — kiedy trzeba zapłacić?

Oprócz powyższych sytuacji są takie, w których należy uiścić stosowne opłaty przy składaniu pozwu.

W sprawach o obniżenie alimentów lub ich zniesienia do opłaty zobowiązany jest powód. Opłata jest wtedy zależna od wartości przedmiotu sporu w sprawach i nie wynosi mniej niż 30 zł.

Cennik opłat od pozwu o alimenty

Opłata od pozwu o alimenty została ustalona według wartości przedmiotu sporu i kształtuje się następująco:

1) WPS do 500 złotych – opłata w kwocie 30 złotych;

2) WPS ponad 500 złotych do 1500 złotych – kwota opłaty to 100 złotych;

3) WPS ponad 1500 złotych do 4000 złotych – kwota opłaty to 200 złotych;

4) WPS ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata w wysokości 400 złotych;

5) WPS ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – kwota opłaty to 500 złotych;

6) WPS ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – kwota opłaty to 750 złotych;

7) WPS ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata w wysokości 1000 złotych.

W sprawach przy wartości przedmiotu sporu o ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę wynoszącą 5% tej wartości. Nie może ona wynosić jednak więcej niż 200 000 zł. Zazwyczaj takie kwoty są wartościami alimentów w skali całego roku.

Oprócz kosztów związanych z pozwem dochodzą również te związane z zastępstwem procesowym. Warto nakreślić, że w przypadku osiągnięcia porozumienia co do wysokości alimentów ugoda wpłynie na wzajemne zniesienie kosztów zastępstwa procesowego.

Podsumowując o kosztach w dużej mierze decyduje sąd wydający w danej sprawie wyrok. Pod uwagę bierze sposób rozwiązania sporu, sytuację majątkową oraz zasadność roszczeń.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód