Uzasadnienie pozwu o alimenty, które skutecznie przekona sąd

Mężczyzna trzyma w rękach pozew o alimenty

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Dlaczego przy pisaniu pozwu o alimenty powinniśmy najbardziej skupić się na jego uzasadnieniu? Dlatego, że to najważniejszy filar pisma procesowego. Od jego treści najczęściej zależy pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sędziego i nadanie biegu postępowania.

Czym właściwie jest uzasadnienie i co należy w nim zawrzeć? Jak najlepiej napisać uzasadnienie pozwu o alimenty? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Czym jest uzasadnienie w pozwie o alimenty?

Uzasadnienie w pozwie o alimenty to część, która ma charakter indywidualny. Oznacza to, że szczegóły w nim zawarte dotyczą kwestii indywidualnych, odnoszących się do okoliczności z Twojego życia.

Celem uzasadnienia w pozwie o alimenty jest przekazanie kompleksowego zestawu informacji, które w sposób transparentny nakreślą sytuację życiową, gospodarczą i finansową osoby uprawnionej i ubiegającej się o alimenty.

Z uwagi na powyższe nie ma jednolitego wzoru uzasadnienia pozwu o alimenty, z którego każdy mógłby skorzystać. W tej części musisz przede wszystkim wykazać, jakie są uzasadnione potrzeby i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Jak to zrobić? Poniżej znajdziesz poszczególne elementy, z jakich powinno składać się uzasadnienie, które z pewnością zwiększą prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych rezultatów.

Jak krok po kroku napisać uzasadnienie w pozwie o alimenty

Przedstawienie danych osobowych powoda oraz pozwanego

We wstępie uzasadnienia pozwu należy wskazać swoje dane osobowe oraz nakreślić sytuację rodzinną i życiową. Wskaż czym się zajmujesz na co dzień i jaką pracę wykonujesz lub co jest przeciwskazaniem do jej podjęcia. Musisz wiedzieć, że stronę procesową, która składa pozew do sądu określa się powodem lub powódką. Drugą stronę pozwu przeciwko której jest on złożony nazywa się pozwanym lub pozwaną. Tych określeń możesz używać podczas formułowania całej treści pisma.

Rozpoczynając uzasadnienie wskazuje się na linię pokrewieństwa z pozwanym i faktyczną sytuację osoby ubiegającej się o alimenty. W przypadku uzasadnieniu o alimenty dla dziecka należy w danych osobowych również podać szczegóły, dotyczące daty urodzenia dziecka. Ponadto wskazać trzeba od którego momentu pozwany zaprzestał przekazywać środki na utrzymanie małoletniego lub wysokość kwoty dotychczasowych alimentów.  

Przedstawienie i określenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów

W tej części należy przedstawić i opisać potrzeby, jakie posiada osoba ubiegająca się o alimenty. Warto pamiętać, że mają one charakter nie tylko materialny. Dana jednostka, by móc egzystować w prawidłowy sposób w danych warunkach potrzebuje również czynników niematerialnych. 

Nie muszą zatem być to tylko podstawowe potrzeby życiowe ograniczające się do jedzenia, noclegu i edukacji. Warto wskazać na dodatkowe zainteresowania, środki poświęcane na kulturę, czy rozrywkę dziecka.

Przedstawienie kosztów utrzymania 

Pisząc pozew o alimenty należy obliczyć koszty utrzymania własnego lub dziecka. Istotne będzie wskazanie konkretnej miesięcznej kwoty, która może zaspokoić potrzeby uprawionego. W uzasadnieniu należy wskazać na elementy składowe, które składają się na koszty utrzymania. Zaliczyć do nich należy np. wyżywienie, zakup odzieży, opiekę medyczną, mieszkanie, środki czystości, transport, korzystanie z kultury, rozrywki, czy wakacje. 

Warto jednak zaznaczyć, że wydatki zależne są od poziomu życia rodziny, dlatego alimenty muszą zostać każdorazowo dopasowane indywidualnie. Pamiętaj też, że koszty nie muszą ograniczać się tylko do zapewnienia wyżywienia i mieszkania. Obliczając je możesz wspomóc się wystawionymi fakturami, czy paragonami. 

Przedstawienie sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o alimenty

Kolejnym krokiem jest przedstawienie osoby pozwanej oraz jej sytuacji materialnej. W tym celu wskaż rodzaj wykonywanego zawodu oraz określ, jakie pozwany ma możliwości zarobkowe. Przedstaw, czy druga strona posiada jakiś majątek np. nieruchomość, samochód oraz uśrednioną kwotę jego dochodów. 

Pamiętaj, że Sąd będzie chciał zapewnić dziecku życie na równym poziomie, co jego rodzice. Dlatego szczególnie istotne może okazać się wskazanie na stopę życiową pozwanego. W tym celu możesz przedstawić umowę o prace pozwanego, czy jego rozliczenie podatkowe. Jeżeli nie posiadasz takich dokumentów Sąd może wydać nakaz o ich dostarczeniu.

Podpis i dokumenty

W ostatniej części uzasadnienia w pozwie o alimenty powinny znajdować się wszystkie załączniki w tym dokumenty. Celem nadania wiarygodności uzasadnienia warto, aby podeprzeć każdy argument dokumentem, który dowiedzie o wysokości ponoszonych kosztów. Mogą to być faktury i paragony za leczenie, jedzenie, dodatkowe zajęcia, mieszkanie, rachunki za telefon, prąd, czy wakacje.

Gotowy pozew o alimenty należy podpisać, a następnie złożyć w biurze podawczym sądu lub wysyłać listem poleconym na adres właściwego sądu.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód