Wzór pozwu o alimenty. Dzięki niemu unikniesz tragedii…

Mężczyzna wskazuje ręką ikonę przedstawiającą wzór pozwu o alimenty

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

W dzisiejszym artykule rozłożymy pozew o alimenty na czynniki pierwsze. Szczegółowo przedstawimy co powinno znajdować się w piśmie procesowym. Dzięki temu poniżej znajdziesz wzór, z którego będziesz mógł skorzystać. 

Wzór pozwu o alimenty – omówienie pierwszej strony

W pierwszej kolejności należy umieścić miejscowość oraz datę sporządzenia pisma. Następnie pismo musi zawierać jego nadawcę, zwanego powodem. W tym miejscu należy wpisać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także prawnika, który Cię reprezentuje. Pod własnymi danymi należy wskazać dane pozwanego opatrzone również o imię i nazwisko, adres oraz PESEL.

Kolejno trzeba wskazać adresata pisma, czyli dane instytucji do której kierowane jest pismo. W tym celu należy umieścić informację na temat Sądu – jego nazwę, wydział oraz adres.

Po przeciwnej stronie, od lewej podać należy informację na temat wartości przedmiotu sporu, czyli sumy alimentów, pamiętając, aby poniżej zapisać ją słownie.

W dalszej kolejności pod danymi umieszczamy tytuł pisma np. pozew o alimenty.

Pod tytułem należy zdefiniować, o co dokładnie wnosimy w naszym pozwie o alimenty. W pierwszym podpunkcie należy imiennie określić pozwanego i powoda, a następnie podać kwotę wysokości sumy zaległych alimentów. 

Pod wymienionymi punktami warto dopisać oświadczenie o próbie mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu – w przypadku jej podjęcia lub nie. Przykład:

“Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu”

Wzór pozwu o alimenty – druga strona omówienie

Kolejną częścią, wzoru pozwu o alimenty, którą omówimy jest uzasadnienie. W tej części w pierwszej kolejności należy przedstawić swoje oraz powoda dane osobowe. Podajemy również szczegóły życiowe dotyczące potomków tj. datę urodzenia oraz moment, od którego pozwany nie wywiązuje się od płacenia alimentów.

Następnie przechodzimy do przedstawienia i określenia potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. W dalszej kolejności do przedstawienia kosztów niezbędnych na pokrycie uzasadnionych potrzeb dziecka. Warto nie ograniczać się tylko do wydatków na podstawowe potrzeby życiowe, ale wziąć pod uwagę również wydatki związane z rozrywką i samorozwojem dziecka.

Na końcu przedstaw sytuację materialną osoby pozwanej. Określamy rodzaj wykonywanego zawodu, majątek oraz możliwości zarobkowe.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty znajdziecie państwo na naszym blogu w zakładce wiedza. 

Załączniki i dokumenty pozwu o alimenty

W ostatniej części uzasadnienia w pozwie o alimenty powinna znajdować się lista załączników. Może być to dokumentacja medyczna, rachunki oraz zaświadczenia. 

Pamiętaj jednak, żeby każdorazowo dołączyć odpis pisma wraz z jego wszystkimi załącznikami przy wysyłce do sądu. Brak takiego odpisu spowoduje jego zwrot celem uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym przez sąd terminie. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód