Pozwew o alimenty z zabezpieczeniem (pewne pieniądze)

Mężczyzna trzyma w rękach pozew o alimenty

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Przy rozwodzie często strony wnoszą również pozew o alimenty. Wówczas warto zdecydować się na możliwość uzyskania zabezpieczenia alimentów, które udzielane jest na wniosek zainteresowanego w formie postanowienia. Jak złożyć pozew o alimenty z zabezpieczeniem dowiesz się z niniejszego artykułu. 

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania. Sąd może zgodzić się na takie rozwiązanie w przypadku złożenia wniosku osoby zainteresowanej. To uprawnienie przysługuje w każdym z typów postępowania o alimenty tj. w sprawie o rozwód, czy sprawie o podwyższenie alimentów. 

Zabezpieczenie alimentów będzie trwało od momentu uprawomocnienia wyroku do momentu zastąpienia go przez wyrok w sprawie o zasądzenie alimentów. Oznacza to, że postanowienie o zabezpieczenie alimentów jest natychmiastowo skuteczne. 

Dlatego po sprawie o ich zabezpieczenie możesz domagać się zapłaty określonej w postanowieniu kwoty alimentów. Jeżeli postanowienie będzie opatrzone klauzulą wykonalności, to możesz złożyć je nawet komornikowi w celu wyegzekwowania należności. 

Czym sąd kieruje się orzekając o wysokości kwoty zabezpieczenia alimentów?

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że kwota przyznana na podstawie wniosku o zabezpieczenie alimentów może różnić się od tej orzeczonej przez sąd w postępowaniu alimentacyjnym. Ponadto sąd nie może wydać postanowienia, w którym kwota zabezpieczenia będzie przekraczała żądanie uprawnionego.

Nie oznacza to jednak, że sąd dobrowolnie decyduje o wysokości przyznanej kwoty. Jest zobowiązany przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z art. 135 KRiO świadczenia alimentacyjne zależą od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od możliwości finansowych każdej ze stron postępowania. 

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie alimentów zastanów się nad jego zasadnością. Kiedy wiesz, że postępowanie może się przedłużać, a druga strona będzie zaciekle się bronić w sprawie lub przeciągać ją w czasie to warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem. 

Argumentem, który będzie przemawiał za zasadnością złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów będzie również brak pewności co do stanu majątkowego drugiej strony. Wówczas konieczne może okazać się pozyskiwanie dokumentów z urzędu skarbowego, co może znacznie przedłużyć czas zakończenia postępowania sądowego.  

Wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać złożony w celu uzyskania środków na potrzeby dziecka do momentu orzeczenia rozwodu, a także na rzecz małżonka, czy na jeszcze nienarodzone dziecko.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Takie pismo procesowe możesz złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania głównego. W praktyce jednak zamieszcza się je w pozwie, w którym uprawniony żąda zasądzenie alimentów lub w postaci kolejnych pism procesowych w sprawie. Należy jednak pamiętać, że wniosek możesz złożyć również w trakcie postępowania. 

Osoba składająca wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniona od opłat sądowych. Sąd orzekający w sprawie o zabezpieczenie alimentów będzie ten sam, który rozpoznaje proces główny. 

Co powinno znaleźć się we wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Kluczowe elementy, o których należy pamiętać pisząc wniosek: 

  • miejscowość i data sporządzenia pisma, 
  • dane stron postępowania (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL)
  • wskazanie sądu wraz z wydziałem i adresem do którego wniosek jest skierowany, 
  • tytuł pisma, 
  • żądanie strony – nie zapomnij o kwocie zabezpieczenia oraz sposobie jego wykonania, 
  • uzasadnienie, 
  • podpis strony składającej wniosek, 
  • załączniki wraz z odpisem pisma.

Uzasadnienie i dowody w sprawie o zabezpieczeni alimentów

Bardzo ważnym elementem wniosku o udzielenie zabezpieczenia są jego twierdzenia, czyli uzasadnienie. To w nim musisz uprawdopodobnić zasadność żądania tj.: 

– wskaż, że pozwany jest ojcem dziecka, 

– wskaż na wysokość kosztów ponoszonych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dziecka, 

– wskaż jakie możliwości zarobkowe ma pozwany.

Na wszelkie twierdzenia powołane w uzasadnieniu należy wskazać dowody takie jak np. akt urodzenia dziecka, zestawienie wydatków, czy wskazanie na wysokość uzyskiwanych dochodów przez pozwanego lub określenie jego miejsca pracy.

Jak długo sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Powinno trwać to nie dłużej niż tydzień od momentu wpływu wniosku do sądu. Pamiętaj jednak, że w przypadku zwłoki w sprawie rozpoznania wniosku przez okres dłuższy niż miesiąc warto złożyć wniosek o przyśpieszenie rozpoznania sprawy. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód