Niezgodność charakterów? Przygotuj właściwie pozew o rozwód

Mężczyzna zastanawia się na temat rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód bez orzekania o winie mimo tego, że nie jest najpopularniejszym sposobem rozwiązania małżeństwa, to nadal przynosi dużo więcej korzyści niż ten z orzeczeniem o winie. Czy jednak przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego może być niezgodność charakterów? Sprawdź w tym artykule.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie? 

Rozwód bez orzekania o winie to tryb postępowania sądowego, w którym sąd nie będzie oceniał stopnia winy poczynionego w rozpad małżeństwa. Wówczas sąd zbada przesłanki, które spowodowały rozłam w małżeństwie, a także jego czas trwania i konsekwencje. 

Musisz wiedzieć, że sąd każdorazowo ma obowiązek sprawdzenia, czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przeanalizuje także, czy małżeństwo nie ma faktycznie perspektyw do nawiązania lub odbudowania więzi w przyszłości. 

Jeżeli zajdzie taka okoliczność lub rozwód będzie wpływał bezpośrednio na dobro dzieci to sąd może oddalić pozew, lub skierować małżeństwo na mediacje. 

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Warto wspomnieć, że rozwód bez orzekania o winie jest dużo sprawniejszym oraz mniej kosztownym rozwiązaniem. Ponadto może oszczędzić wielu problematycznych i trudnych emocjonalnie sytuacji, kiedy strony mogą posługiwać się intymnymi szczegółami z życia małżeńskiego. 

Rozwód z orzeczeniem o winie to też mniej powoływanych dowodów, czy świadków w sprawie rozwodowej. Co więcej, jeżeli wspólnie z małżonkiem macie takie same stanowiska w ważnych sprawach takich jak obowiązki rodzicielskie w stosunku do małoletniego dziecka, czy podział majątku, to warto wskazać to podczas rozprawy, czy w piśmie procesowym.

Co więcej, możecie zdecydować się na pomoc mediatora w sprawie o rozwód. W takiej sytuacji zostanie zawarta ugoda między małżonkami, która może doprowadzić do orzeczenia rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej. 

Jak wnieść o rozwód bez orzekania o winie?

Należy pamiętać, że sąd samodzielnie nie może zdecydować o nieorzekaniu winy w trakcie sprawy rozwodowej. Może to zrobić jedynie na zgodny wniosek stron. 

Wówczas należy sporządzić pozew rozwodowy, w którym zaznaczone zostanie żądanie małżonka o orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie. Od złożenia pozwu pobierana jest opłata sądowa w wysokości 600 zł. 

Ważne jest, aby w pozwie rozwodowym zawrzeć nie tylko wszelkie ważne okoliczności potwierdzające zupełny i trwały rozpad małżeństwa, ale też wszelkie wymagania formalne. 

Pamiętaj o takich elementach jak:

 • dokładne oznaczenie stron procesu (imiona, nazwiska, dokładne adresy miejsca zamieszkania, PESEL),
 • oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany wraz z adresem,
 • wskazanie rodzaju tj. tytułu pisma np. „pozew o rozwód”,
 • precyzyjne żądanie lub żądania małżonka,
 • uzasadnienie stanowiska oraz wskazanie na okoliczności faktyczne potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie,
 • wskazanie na informacje, czy strony mają dzieci oraz ich wiek, czy ich aktualną sytuację życiową,
 • informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego ugodowego rozwiązania sprawy,
 • dowody potwierdzające twierdzenia podniesione w pozwie np. oświadczenie o przeprowadzonym leczeniu, zdjęcia, wydruki, dokumentacja medyczna,
 • podpis strony,
 • załączniki np. akt małżeństwa wraz z odpisem pisma dla drugiej strony. Należy pamiętać, że odpis pisma musi również zawierać wszystkie dokumenty do niego załączone.

W przypadku braku któregokolwiek z elementów sąd może wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych w terminie nie krótszym niż 7 dni. Na skutek takiego działania postępowanie sądowe zostanie przedłużone.

Jakie przesłanki świadczą o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego?

To sytuacje, kiedy małżonków już nie łączy więź finansowa, gospodarcza i uczuciowa. Ponadto nie widzą oni możliwości zmiany tych okoliczności w przyszłości. 

Do przesłanek pozytywnych zaliczyć można:

 • brak współżycia seksualnego, 
 • kiedy strony już ze sobą nie zamieszkują, 
 • kiedy małżonkowie już nie darzą się uczuciem,
 • spory, konflikty, 
 • niewłaściwy dobór środowiskowy, 
 • odmienne światopoglądy, 
 • niezgodność charakterów, 
 • niewłaściwy dóbr wiekowy, intelektualny, 

Ponadto przy uwzględnianiu kwestii trwałości rozpadu należy uwzględnić zarówno czas trwania małżeństwa, jak i czas rozstania. Warto pamiętać,  że aby uznać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, okres ten powinien się utrzymywać przez co najmniej 6 miesięcy.  

Niezgodność charakteru jako przesłanka rozpadu małżeństwa 

Często wykorzystywaną w sądzie przesłanką w celu uniknięcia zaostrzenia konfliktu między stronami rozwodu jest niezgodność charakterów. Jednak, czy jest faktycznie uznawana przez sąd?

Tak, jeżeli jesteś w stanie udowodnić, że różnica charakterów jest powodem częstych konfliktów między stronami a tym samym doprowadza do wzajemnie kierowanych zniewag. Wskaż także, że prowadzi do wygaśnięcia więzi uczuciowej między małżonkami. 

Musisz pokazać w jaki sposób różne charaktery doprowadziły do powstania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przeciwnym razie sąd uzna konflikty za normalne sytuacje występujące w małżeństwie. Wskaż na skutki, które spowodowała niezgodność charakterów stron. 

Sąd dopuszcza możliwość rozpadu małżeństwa przez niezgodność charakterów. Nie da się uniknąć, że z pozoru banalne różnice takie jak sposób spędzania czasu wolnego, czy harmonogram dnia, mogą po czasie powodować częste konflikty w związku. Dlatego podczas procesu rozwodowego okoliczności nie będą oceniane, a sam fakt wystąpienia rozkładu pożycia. 

Uznawane jest to w sądownictwie za typową oraz niezawinioną przyczynę rozpadu małżeństwa. Oznacza to, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w którym małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i mają zgodne stanowiska, sąd szybko wyda rozstrzygnięcie. 

Wskazać także należy, że jest to najczęściej powoływana przesłanka, ale jedynie przy orzekaniu rozwodu bez orzeczenia o winie. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie przesłanka ta nie będzie stanowiła o winie drugiej strony. Chyba że wówczas dochodziło do agresji, lekceważącego stosunku, czy poniżenia małżonka. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód