Ważne: Jak złożyć pozew o rozwód i nie otrzymać zwrotu z sądu?

Mężczyzna trzyma w rękach pozew rozwodowy

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Jak sporządzić taki wniosek? Jak zachować się w sytuacji, gdy mąż/żona nie chce dać mi rozwodu? Jak sie rozwieść, żeby nie otrzymać zwrotu z sądu? To najczęściej pojawiające się pytania w sytuacji, gdy chcą Państwo formalnie się rozstać. Wyjaśnimy, co powinno znaleźć się w takim pozwie i wskażemy równoległą drogę.

Zanim złożą Państwo pozew o rozwód – o tym należy pamiętać

Wystarczy po prostu złożyć do sądu pozew o rozwód i w zasadzie cała procedura ruszy? Niestety, nie jest to takie proste. Zanim złożą Państwo dokumenty do odpowiedniego organu, trzeba mieć świadomość jeszcze kilku istotnych elementów. Sąd bierze pod uwagę konkrety. Muszą Państwo wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, aby uzyskać rozwód w świetle prawa.

Jak rozumieć trwały rozpad pożycia małżeńskiego?

Jest to dość ogólne pojęcie. W związku z tym sądy wypracowały bardziej szczegółową definicję. Pomaga im ona rozstrzygać o rzeczywistym zakończeniu małżeństwa i wydać bezstronny wyrok. Trwały rozpad małżeństwa występuje wtedy, gdy powrót małżonków do relacji, związku, dawnego pożycia nie ma już szansy bytu. Na taką sytuację może mieć wpływ szereg rozmaitych czynników.

By taki rozwód mógł w ogóle dojść do skutku, niezbędna są tzw. pozytywne przesłanki, świadczące o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli zostaną one udowodnione, wówczas udziela byłym małżonkom rozwodu.

Co możemy zaliczyć do pozytywnych przesłanek?

Przykładowo mąż mógł zacząć nadużywać alkoholu i stać się agresywny dla swojej rodziny. Podobna sytuacja jest wtedy, gdy żona zostawia męża, wyprowadza się z domu i zakłada zupełnie nową rodzinę z innym mężczyzną. Rozpad pożycia małżeńskiego to nic innego jak zerwanie więzi między małżonkami, tej emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Wówczas sąd orzeka o rozpadzie relacji i może udzielić Państwu rozwodu. Dzieje się tak, ponieważ zostały spełnione przesłanki, uprawniające do formalnego przerwania dawno już nieistniejącego związku.

Istnieją też takie kwestie, które uniemożliwiają otrzymanie rozwodu. Nazywa się je negatywnymi przesłankami. Będą do nich należały sytuacje, w których:

  • w wyniku rozwodu zostaje naruszone dobro dziecka, w stopniu znacznym, 
  • występuje sprzeczność z zasadami współżycia społecznego,
  • nie ma zgody na rozwód ze strony małżonka niewinnego (zdradzonego, oszukanego).

Każda sprawa rozwodowa jest traktowana w sposób indywidualny. Właśnie dlatego analizowanie rozwodu przyjaciół czy sąsiadów nie pomoże w przewidzeniu, jak potoczy się Państwa sprawa. Najlepiej skonsultować się z naszym ekspertem, który wyjaśni i przedstawi możliwe scenariusze. Wszystko w oparciu o Państwa przypadek.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Zwykle lekceważymy kwestie formalne. Skupiamy się na rozwodzie, ale nie zastanawiamy się, gdzie właściwie trzeba go złożyć.  Niestety, jeżeli chcą Państwo w ogóle mieć możliwość uzyskania rozwodu, warto się tym zainteresować. Pozew o rozwód składamy do Sądu Okręgowego. Musimy być tutaj czujni. Zdarza się, że w mniejszych miejscowościach są tylko Sądy Rejonowe. Te instytucje na pewno nie przyjmą wniosku o rozwód. Wystarczy znaleźć najbliższy miejscu zamieszkania Sąd Okręgowy i rozpocząć starania o formalne unieważnienie małżeństwa.

Struktura pozwu o rozwód ma znaczenie

Działanie według określonych zasad to nieodłączny element funkcjonowania w społeczeństwie. Jeżeli chcemy upiec ciasto, sięgamy po odpowiedni przepis. Chcemy złożyć nowe meble? Musimy zajrzeć do instrukcji. Chcemy nauczyć się gry na instrumencie? Tutaj też niezbędna będzie znajomość nut. Podobnie sprawa się ma z pozwem o rozwód. Posiada on określoną strukturę, której należy się bezwzględnie trzymać.

Czy chcemy orzekać o winie partnera?

Od tego będzie zależała ostateczna konstrukcja pozwu o rozwód. Musimy ustalić ją już na samym początku. Czy chcą Państwo żądać rozwodu z orzeczeniem o winie? A może zrezygnować z obarczania winą kogokolwiek i zgodnie rozstać się w świetle prawa? Decyzję tę będą państwo musieli podjąć naprawdę szybko. 

W pierwszym wariancie trzeba udowodnić, że trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego wystąpił wyłącznie z winy jednego z małżonków. Niestety sąd nie uwierzy jedynie na słowo i zażąda dowodów świadczących o zdradzie, czy notorycznym zaniedbywaniu rodziny. W ten sposób cały proces stanie się bardziej skomplikowany i jednocześnie kosztowny. Niejednokrotnie zostaną również poruszone intymne szczegóły z Państwa życia prywatnego. Wszystko, by sąd miał pewność o winie jednego z małżonków.

Gdy nie decydujemy się na orzeczenie o winie, wówczas ustala się, jakoby nikt nie poniósł całej winy za rozpad małżeństwa. Proces przeprowadzany jest (jeżeli nie wystąpią inne skomplikowane czynniki okołorozwodowe) szybko. Nikt także nie jest winien drugiej stronie żadnych alimentów. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko czas, ale także swoje nerwy.

Konstrukcja pisma procesowego – pozew o rozwód

Musimy pamiętać, że właściwie skonstruowany pozew o rozwód, będzie miał na pierwszej stronie: dane pozwanego i powoda; nazwę sądu, do którego wpływa wniosek; oznaczenie – POZEW O ROZWÓD oraz właściwe dla sprawy wnioski. Państwa wnioskiem będzie po prostu rozwiązanie małżeństwa. 

Kolejną, ważną częścią pozwu o rozwód będzie umieszczenie pozytywnych przesłanek rozwodowych. Tutaj podkreślamy, że zostały zerwane więzi: emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna. Ważne, że jeżeli nie wskażemy tych aspektów, sąd nie orzeknie o rozwodzie. To nie wszystko. Będziemy zobowiązani zaznaczyć, że w przypadku naszego pozwu o rozwód nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, które uniemożliwiłyby rozwiązanie takiego małżeństwa.

Spotkają się Państwo także z częścią, w której trzeba będzie określić swoje dodatkowe żądania. Nie da się ukryć, że ta część pozwu o rozwód jest bardzo spersonalizowana. Wymieniamy tu swoje żądania dotyczące opieki nad dziećmi, ale również podziału majątku. Nie musimy wspominać, że odpowiednio sformułowane żądania zostaną wzięte pod uwagę przez sąd. 

Ostatnią już rzeczą, która musi znaleźć się, gdy składamy pozew o rozwód, jest odpowiednia podstawa prawna. Tych kilka przepisów, na które trzeba się powołać, stanowi trzon formalny składanego wniosku. Brak zamieszczenia przepisów będzie skutkował tym, że sąd nie zajmie się Państwa wnioskiem. W konsekwencji nie będzie miał podstaw do udzielenia rozwodu. 

Jeżeli są Państwo zdecydowani  na rozwód, warto skorzystać z pomocy eksperta. Taka osoba pomoże prawidłowo skonstruować nie tylko żądania, ale zadba o poprawność całego pozwu rozwodowego. Doświadczenie oraz ogromna wiedza specjalisty będzie nieoceniona przy skomplikowanych sprawach rozwodowych.

Mąż/żona nie chce dać mi rozwodu – co mogę zrobić?

W przypadku, gdy sąd nie orzeka o winie któregokolwiek z małżonków, druga strona nie ma podstaw do wnoszenia sprzeciwu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieją same pozytywne przesłanki rozwodowe. Trudno trwać w małżeństwie, w którym od dawna nie ma uczucia. Chyba że rzucanie w siebie wyzwiskami do takich zaliczymy. 

Zdarza się, że małżeństwo wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie. Wówczas jeśli osoba, całkowicie niewinna (jak wynika z zeznań świadków oraz wniosków dowodowych), nie zgadza się na rozwód – mogą pojawić się pewne komplikacje. 

Nawet jeżeli ta osoba z małżeństwa, nie jest zupełnie winna jego rozpadowi to trudno mówić o niespełnieniu wszystkich przesłanek do rozwodu. Właśnie dlatego tak ważne jest udowodnienie, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego na kilku płaszczyznach. Po przeanalizowaniu sprawy sąd stara się w sposób jak najbardziej rzetelny określić, czy dwójka ludzi, która przyszła na salę sądową wyjdzie z niej jako małżeństwo czy już jako rozwodnicy.

Pozew o rozwód to nie tylko rozstanie w świetle prawa

Może wydawać się nam, że w zasadzie rozwód to jedynie formalność. Sąd po prostu stwierdzi, że nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego i możemy rozpoczynać nowe życie jako singiel/singielka. Niestety wzięcie ślubu jest dużo szybsze i prostsze niż jego unieważnienie w świetle prawa. Istnieje wiele spraw, które są związane z rozwodem i również muszą zostać rozpatrzone przez sąd. Należą do nich na przykład:

  • podział wspólnego majątku,
  • opieka i kontakty z dzieckiem,
  • alimenty i ich wysokość,
  • korzystanie ze wspólnego mieszkania/domu.

Każdy z tych aspektów, jeżeli dotyczy Państwa sytuacji, będzie musiał być poruszony na sprawie sądowej lub w osobnym postępowaniu sądowym. Zawiłość niektórych sytuacji życiowych i emocje, tak silnie oddziałujące na nas podczas rozwodu mogą utrudnić dojście do porozumienia. Nawet przy pomocy prawnika, który wypowiada się w naszym imieniu. By nie dopuścić do przeciągania się sprawy rozwodowej, można skorzystać z alternatywnego sposobu. Zamiast toczyć batalie sądowe, lepiej zdecydować się na pozasądowe rozwiązanie. Bez udziału świadków, dzieci i ze spokojem ustalić podział nie tylko majątku, ale także opieki nad dziećmi. Wszystko to możliwe jest na ugodzie rozwodowej, prowadzonej przez doświadczonego mediatora.

Ugoda rozwodowa – jak skrócić rozwód do jednej rozprawy?

Sami Państwo widzą, że rozwód wcale nie jest tak łatwy, jak może się niektórym wydawać. Bywa naprawdę bolesny i dla niektórych długo samo wspomnienie o rozwodzie, powodować będzie ucisk w klatce piersiowej. Jest sposób, aby uniknąć licznych spraw sądowych, wysokich kosztów oraz utraty zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie warto decydować się na to, że sąd zajmie się tą sprawą za nas. Rozstrzygnie, gdzie mają być dzieci, a u kogo ma zostać ukochany pies. Kto powinien zostać w domu, a kto ma pakować swoje rzeczy i szukać dla siebie lokum. Niestety, zanim tak się stanie, będą Państwo musieli przejść niełatwą drogę do udowodnienia fundamentalnych kwestii.

Czy batalie sądowe to jedyna możliwość?

Oczywiście, że nie! Mogą Państwo skorzystać z opcji ugody rozwodowej. Polega ona na spotkaniach z mediatorem, który dzięki swojej wiedzy umożliwi dojście do porozumienia — także w kwestii podziału majątku, rozstrzygnięciu wysokości alimentów czy kontaktach z dzieckiem. Nasi specjaliści doskonale rozumieją, że rozwód to dla Państwa trudne doświadczenie. Dołożą wszelkich starań, by rozmowy przebiegły w przyjemnej atmosferze i zakończyły się ugodą. Takie działanie przyspieszy sprawę rozwodową i pozwoli zakończyć ją już na pierwszej rozprawie. Skąd to wiemy? Ponad 130 spraw rozwodowych udało się zamknąć jednym spotkaniem na sali sądowej.

Nie mam pewności, jak ma wyglądać mój rozwód – co powinienem zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bezpłatnych konsultacji przed rozwodem. Nasi eksperci wskażą Ci, na co zwrócić uwagę i pomogą złożyć wniosek. Wszystko z dbałością o najmniejsze szczegóły. Jeżeli chcą się Państwo rozwieźć, nie tracąc czasu, pieniędzy i zdrowia, mediacja to doskonałe rozwiązanie. Najlepiej samemu przekonać się o jej skuteczności.

Kamil Jura - NOWY ETAP
Kancelaria rozwodowa - NOWY ETAP
Sprawdź ile będzie
kosztować Twój rozwód
Kamil Jura - NOWY ETAP
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód