Przedawnienie podziału majątku po rozwodzie. Ochroń finanse!

Mężczyzna stoi obok ikony przedstawiającej przedawnienie podziału majątku po rozwodzie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Po zakończeniu rozwodu wiele osób czuje się wyczerpanych emocjonalnie i fizycznie. Rozwód to trudne i wymagające doświadczenie, które zwykle pozostawia ślad w psychice i wymaga czasu na regenerację sił. Z tego powodu, osoby po rozwodzie często unikają kolejnych postępowań sądowych, jeśli tylko jest to możliwe.

Podział majątku wspólnego pozostaje jednak nieunikniony. Pewnie zastanawiasz się w takiej sytuacji, czy podział majątku po rozwodzie się przedawnia? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule. 

Podział majątku po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską. W skład wspólności majątkowej wchodzą wszelkie składniki majątkowe, które zostały zgromadzone w czasie trwania małżeństwa. Rozdzielenie majątku zwykle jest konieczne w przypadku separacji lub rozwodu.

Można także dokonać podziału majątku poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Taki krok może pomóc małżonkom, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi finansami. Umowę można zawrzeć zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego zakończeniu.

Ustalenie rozdzielności majątkowej polega na określeniu, co należy do majątku wspólnego małżonków, a co stanowi majątek osobisty każdej ze stron.

Pamiętaj, że podział majątku to instytucja, która pozwala na uniknięcie niepotrzebnych sporów w przypadku rozstania małżonków lub problemów finansowych jednej ze stron.

Ile czasu po rozwodzie mogę ubiegać się o podział majątku?

Po rozwodzie automatycznie z mocy prawa następuje ustanie wspólności majątkowej. Od tego momentu wszelkie składniki finansowe będą należały do Waszych majątków osobistych.

Dodatkowo dotychczasowa wspólność majątkowa rozdzielona zostanie między małżonkami w częściach odpowiednich ułamkowych. Aby znieść wspólność majątkową konieczne będzie podzielenie majątku wspólnego. 

Musisz wiedzieć, że podczas postępowania tradycyjnego, Sąd będzie dążył do podzielenia majątku w częściach równych. Natomiast drogą ugody, będziecie mogli wspólnie ustalić, które składniki majątku i w jakiej wartości będą przynależeć w odpowiednich częściach do każdego z małżonków. 

Warto dodać, że podczas podziału majątku wspólnego należy uwzględnić wszystkie jego składniki, takie jak nieruchomości, samochody, konta bankowe, akcje czy meble. Należy również uwzględnić długi, które były zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa oraz podzielić je pomiędzy małżonków.

Jeśli więc nie uda się uzyskać porozumienia w sprawie podziału majątku drogą ugody, to konieczne będzie podjęcie działań sądowych. W takiej sytuacji Sąd będzie musiał dokładnie przeanalizować cały majątek, dokonać jego wyceny i ustalić, którzy składniki należą do którego małżonka.

Warto pamiętać, że postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku może być czasochłonne i kosztowne. Dlatego zawsze warto spróbować rozwiązać tę kwestię drogą ugody, a jedynie w ostateczności skorzystać z pomocy sądu.

Po rozwodzie możesz praktycznie w każdym momencie ubiegać się o podział majątku czy to na sali sądowej, czy za pośrednictwem wspólnej ugody. Sąd bowiem nie wyznacza określonego terminu, dlatego czas ten jest właściwie nieograniczony. 

Czy podział majątku się przedawnia?

Przepisy prawne nie określają dokładnego terminu, w którym należy dokonać podziału majątku, co oznacza, że prawo do podziału majątku nie ulega przedawnieniu. Niemniej jednak zaleca się niezwłoczne podjęcie decyzji o podziale majątku, ponieważ im dłużej się zwleka, tym trudniej będzie ustalić wartość i przynależność poszczególnych składników majątku.

Warto również pamiętać, że postępowania w sprawie podziału majątku mogą trwać dość długo, ponieważ wymagają one dokładnego ustalenia wartości poszczególnych składników, a czasem także powołania biegłego rzeczoznawcy czy sprzedaży nieruchomości. W związku z tym, jeśli nie chcesz czekać na decyzję sądu, możesz rozważyć rozdzielenie finansów poprzez umowę o podział majątku, która może być zawarta nawet po latach od rozwodu.

Należy stwierdzić, że w przypadku posiadania wspólnej nieruchomości, konieczne będzie sporządzenie takiej umowy poprzez akt notarialny. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że jeśli podział majątku jest sporny, można skorzystać z usług mediatora, który pomoże osiągnąć porozumienie między stronami bez konieczności załatwiania sprawy w sądzie.

Korzystanie z usług mediatora może być dobrym rozwiązaniem, szczególnie wtedy, gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego. Mediator jest osobą, która posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji między stronami. Jego zadaniem jest pomóc małżonkom w osiągnięciu porozumienia co do podziału majątku.

Kiedy najlepiej podzielić majątek przy rozwodzie?

Jeżeli Wasza sprawa nie jest skomplikowana, a wniosek o podział majątku nie wpłynie na przedłużenie sprawy o rozwód to możesz złożyć odpowiednie pismo procesowe w trakcie postępowania rozwodowego.

Należy pamiętać, że często jednak sąd nie zgadza się na takie rozwiązanie, gdyż do takiej sytuacji konieczny jest zgodny podział stron, co do przynależności określonych składników majątku. 

W sytuacji, w której uzyskałeś już rozwód w pierwszej kolejności spróbuj rozwiązać sprawę w kwestii podziału w sposób ugodowy. To pozwoli Ci na znaczne zaoszczędzenie, czasu, stresu i pieniędzy. Możesz to zrobić jednak w odpowiednim dla Ciebie czasie. Jeśli jednak potrzebujesz odpoczynku, to daj sobie czas. 

Pamiętaj jednak, żeby za długo nie zwlekać z tą decyzją, gdyż im więcej czasu minie, tym trudniej Ci będzie rozdzielić majątek proporcjonalnie. Ponadto rozmowa z byłym małżonkiem może okazać się trudniejsza. Warto więc kwestie podziału ustalić bezpośrednio z małżonkiem jeszcze przed wszczęciem postępowania rozwodowego. Wówczas majątek wspólny łatwiej będzie podzielić.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód