Dzieci a rozwód z orzeczeniem o winie. Jak uniknąć traumy?

Mężczyzna myśli o rozwodzie z orzeczeniem o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych przeżyć życiowych.

Pociąga za sobą trudne, a nawet traumatyczne doświadczenia. Oddziałują one nie tylko na strony, ale także na całą rodzinę, a w szczególności dzieci.

Sprawdź jak uniknąć negatywnego wpływu rozwodu na dziecko.

Czym sąd kieruje się decydując o powierzeniu władzy rodzicielskiej?

Sąd w powierzeniu władzy rodzicielskiej kieruje się głównie dobrem dziecka. Najważniejsze dla dziecka jest to, aby obydwoje rodziców mogło sprawować nad nim odpowiednią opiekę.

Sąd próbuje w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki rozwodu, tak aby dziecko nie ucierpiało ze względu na skomplikowane relacje rodziców.

Dlatego np. rodzeństwa nie powinno się rozdzielać, chyba że dobro dziecka świadczy o innym rozwiązaniu.

Dobro dziecka jest więc wartością nadrzędną nad interesami rodziców.

Obejmuje ono takie wartości jak rozwój fizyczny, emocjonalny, odpowiednie kształcenie, wychowywanie oraz przygotowywanie do dorosłego życia.

Ponadto obejmuje również sferę materialną, która jest konieczna do zapewnienia małoletniemu odpowiednich środków do życia, a także do spełniania swoich celów osobistych.

Sąd orzeka więc o władzy rodzicielskiej i kontaktach obojga stron z dzieckiem, ale także o wysokości z jaką rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania małoletniego.

Jak rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na sprawowanie opieki nad dziećmi?

Orzeczenie o winie partnera nie ma jednoznacznego wpływu na ustalenie władzy rodzicielskiej.

Musisz pamiętać, że nawet jeśli małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, to nadal może mieć prawa rodzicielskie w stosunku do Waszych dzieci.

W takim przypadku zdrada może nie być wystarczającym argumentem do ograniczenia, czy odebrania praw rodzicielskich winnemu małżonkowi.

Oczywiście, jeżeli sąd uznał winę jednej ze stron na skutek wstępującej przemocy, uzależnienia od hazardu, alkoholu, narkotyków, czy stałego zaniedbywania rodziny, to występuje przesłanka zagrożenia dobra dziecka. W takim wypadku sąd weźmie pod uwagę okoliczność winy jednej ze strony, uwzględniając przy tym dobro dziecka.

Jak uniknąć negatywnego wpływu rozwodu na dzieci?

Jeżeli strony są zgodne w kwestii wychowywania dziecka oraz podziału opieki rodzicielskiej, warto wykorzystać metody polubowne do ukształtowania ich poza salą sądową.

Pozwoli to na uniknięcie niekomfortowych dla dziecka sytuacji, a w tym przesłuchań, czy uczestnictwa w rozprawach sądowych.

Na zgodny wniosek stron sąd uwzględni porozumienie rodziców w sprawie opieki rodzicielskiej. Możliwe jest zawarcie takiego porozumienia samodzielnie, u notariusza lub podczas spotkania z mediatorem.

Dzięki takiemu rozwiązaniu specjalista pomoże uwzględnić oraz znaleźć złoty środek, biorąc przede wszystkim pod uwagę dobro dziecka.

Rodzicielski plan wychowawczy musi uwzględniać takie kwestie jak:

  • zakres kontaktów,
  • podział opieki nad dzieckiem,
  • wskazanie podziału świętami, które dziecko będzie spędzało z odpowiednim opiekunem,
  • ale także alimenty,
  • koszty zajęć pozalekcyjnych,
  • dodatkowe wydatki na rozwój dziecka,
  • wydatki na leczenie,
  • wybór opiekunki do dziecka,
  • lub inne istotne okoliczności ważne dla stron i ich dzieci.

Poza sprawami formalnymi pamiętaj też o tym, aby oddzielać sprawy małżeńskie od świata dzieci. Zarówno Ty jak i Twój były partner powinniście pamiętać o tym, aby nie angażować dzieci we własny konflikt, ani nie stosować w stosunku do nich przemocy psychicznej, ani fizycznej.

Dziecko emocjonalnie związane jest zarówno z mamą jak i tatą, a próba naruszenia tych uczuć może wiązać się z trudnościami w nawiązywaniu bliskich relacji w przyszłości.

Zwróć więc szczególną uwagę podczas rozwodu na Twoją interakcję z dzieckiem. Bądź dla niego wsparciem w tym trudnym, dla niego momencie.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód