Rozwód z orzeczeniem o winie (jakie korzyści Ci daje?)

Mężczyzna zastanawia się czy warto żądać orzeczenia o winie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód nieodłącznie kojarzy się nam z pokrzywdzoną żoną lub mężem, ze zdradą jednego z małżonków, zaniedbaniami, brakiem zgody w podstawowych życiowych kwestiach. Co do zasady, sąd zawsze orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (czyli zaniku więzi emocjonalnych, finansowych i in.)  i może orzec o winie jednego z małżonków lub o współwinie obojga.

Wnosząc pozew rozwodowy istnieją dwie możliwości:

  • żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka
  • zgodne żądanie obojga małżonków zaniechania orzekania o winie.

Ewentualnie, można również w odpowiedzi na pozew wnieść o winę obojga małżonków.

W pierwszym przypadku należy dowieść, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy drugiego małżonka Jeżeli żądamy orzeczenia o winie, to musimy to wykazać odpowiednimi dowodami

W drugim przypadku, na zgodne żądanie małżonków, sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

Kiedy możemy mówić o winie drugiego małżonka?

Wina w rozkładzie pożycia jest wtedy, gdy małżonek swoim negatywnym zachowaniem przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Istotne jest to, że nie chodzi tu o każde negatywne zachowanie, a tylko takie, które spowodowało rozpad małżeństwa. Przykładów może być mnóstwo, jak np. zdrada, brak wsparcia duchowego i fizycznego, znęcanie się psychiczne, bicie i awanturowanie się itd. Ważne jest, żeby określone zachowania małżonka przyczyniły się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdrada w momencie, gdy doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie będzie uznana za winę. Małżeństwo formalnie istnieje więc nadal, jednak ciąg przyczyn i skutków spowodował jego wcześniejszy rozpad. Każde zachowanie po tym fakcie nie będzie już uznane za winę rozpadu małżeństwa. I tak, chcąc orzeczenia o winie drugiego małżonka musimy wykazać sądowi, że jego negatywne zachowanie (czy poprzez działanie czy zaniechanie) skutkowało trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. Dowodowymi na to mogą być zdjęcia, nagrania, zeznania świadków itd.

Skutki żądania orzeczenia o winie

Jak każde działanie prawne, tak i rozwód niesie wraz ze swoim przebiegiem szereg trwałych i czasowych konsekwencji. W przypadku orzekania o winie w trakcie rozwodu należy wziąć pod uwagę pozytywne i negatywne skutki realizacji wysuwanych żądań:

Do negatywnych skutków żądania orzeczenia o winie zaliczyć można:

  • bardziej wymagający proces, zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym
  • bardzo skrupulatne postępowanie dowodowe
  • konieczna obecność w czasie wielu rozpraw
  • ciągłe napięcie między stronami procesu
  • poruszanie intymnych spraw małżonków
  • znaczące przedłużenie procesu, co łączy się z większym nakładem finansowym.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że proces rozwodowy z orzeczeniem o winie będzie procesem o dużym natężeniu stresowym oraz będzie trwał znacznie dłużej, niż przy rozwodzie bez orzekania o winie. Dlaczego zatem rozwodnicy się na to decydują? Pomijając indywidualne powody, takie jak poczucie sprawiedliwości czy chęć zemsty, orzeczenie rozwodu daje pozytywne skutki prawne dla niewinnego małżonka. 

Do pozytywnych skutków orzekania o winie włączymy:

  • przyznanie alimentów w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej, nawet jeśli niewinny małżonek nie znalazł się w niedostatku.
  • ochrona małżonka niewinnego przed roszczeniem alimentacyjnym drugiego małżonka, gdy ten pozostaje w niedostatku.

Zważywszy na skutki procesowe (trudny i długotrwały proces), finansowe (znacznie wyższe honorarium prawnika, wyższe koszty procesowe – więcej świadków, dojazdy itp.), zdrowotne (stres) oraz emocjonalne (osobisty charakter okoliczności poruszanych podczas procesu), należy się głęboko zastanowić, czy dążenie do orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka po prostu się opłaca. Należy to bardzo szczegółowo rozważyć, przy czym pamiętać trzeba, że winny małżonek jest wówczas, gdy tylko on przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Często jest bowiem tak, że w niewielkim stopniu druga strona również się do tego przyczyniła, wówczas sąd może orzec o rozwodzie z winy obojga małżonków – a wtedy obowiązek alimentacyjny, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania. 

Przypominamy jednocześnie, że orzekanie o winie w toku procesu sądowego może wiązać się ze znacznym odsunięciem w czasie uzyskania rozwodu oraz wyższym kosztem i ciągłą niepewnością o ostateczny wyrok. Najbezpieczniejszym sposobem uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia jest próba porozumienia na drodze mediacji z byłym partnerem lub partnerką. Doświadczony prawnik-mediator uwzględni wszystkie argumenty obu stron wypracowując najlepsze rozwiązanie.

Przeprowadziliśmy już ponad 400 rozmów mediacyjnych, z czego 98% z nich zakończyło się sukcesem, czyli ugodą między małżonkami. Z naszego doświadczenia wynika, że mediacja to najlepszy sposób na tani, szybki i korzystny rozwód.

Umów się na bezpłatną rozmowę i skonsultuj swoją sytuację w najlepszej kancelarii rozwodowej w Polsce!

Kamil Jura - NOWY ETAP
Kancelaria rozwodowa - NOWY ETAP
Sprawdź ile będzie
kosztować Twój rozwód
Kamil Jura - NOWY ETAP
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód