Rozwiewamy wątpliwości: Zdrada a rozwód z orzeczeniem o winie

Mężczyzna zastanawia się na temat zdrady

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Odpowiedź, która wydaje się oczywista dla wielu z nas z uwagi na nasze kulturowo przyjęte wartości, w sali sądowej nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników.

Dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków, nie jest jednoznaczną przesłanką do orzeczenia rozwodu.

Z uwagi na powyższe nie można mówić o zupełnej pewności, iż składając pozew, w którym uzasadnieniem jest niedotrzymanie wierności małżeńskiej, sąd rozpatrzy go jednoznacznie na naszą korzyść.

Dlaczego zdrada nie zawsze jest wystarczającym argumentem do orzeczenia rozwodu i od czego to zależy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule, który rozpoczniemy od najważniejszego, czyli definicji pojęć.

Zdrada małżeńska i rozkład pożycia małżeńskiego

Podstawą rozwiązania małżeństwa w sądzie stanowi zgodnie z prawem zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Pojęcie nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Jednak przyjmuje się, iż jego wzór opiera się na trzech podstawowych filarach. Są to więzi: duchowa, fizyczna oraz gospodarcza.

Kiedy w małżeństwie dochodzi do zaniknięcia czy osłabienia wyżej wymienionych więzi, następuje rozkład pożycia małżeńskiego.

Zdradą małżeńską określa się zachowanie jednego z małżonków w stosunku do osoby trzeciej płci przeciwnej bądź tej samej, które stwarza pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza przyjęte normy społeczne w zakresie obyczajowości oraz przyzwoitości w związku partnerskim.

Zdradą jednak nie jest tylko i wyłącznie dopuszczenie się przez jednego z małżonków dobrowolnego aktu seksualnego.

W sądzie za zdradę może zostać uznane szerokie spektrum zachowań, które przemawia za bliskimi relacjami któregoś z małżonków z osobą trzecią.

Orzecznictwo określiło je pojęciem zdrady emocjonalnej. Może być to brak szczerości, co do prawdziwości uczuć względem małżonka i zerwanie jednej z podstawowych więzi utrzymujących pożycie małżeńskie – duchowej, inaczej emocjonalnej.

Zdrada jako przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego

Przepisy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie wymieniają bezwzględnych przyczyn rozwodowych.

Mówiąc wprost nie zawierają katalogu okoliczności, które mogą być podstawą do orzeczenia rozwodu.

Dla sądu zdrada jest czynnikiem pośrednim. Kluczowy jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Jeżeli sąd uzna, iż w okolicznościach danej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi, wtedy można mówić o trwałym rozkładzie pożycia.

Z reguły małżonek, który się dopuścił w owej sytuacji zdrady uznawany jest za winnego.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód