Zdrada a podział majątku. Nie popełnij TEGO błędu…

Mężczyzna zapisuje w zeszycie informacje na temat zdrady i podziale majątku

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zdrada stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu. Czy oznacza to, że małżonek zdradzający jest z góry postawiony na przegranej pozycji? Czy ma ona wpływ na ostateczny podział majątku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Zdrada fizyczna i emocjonalna

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zdrada to naruszenie wierności małżeńskiej. To wszelkie czynności wykonywane wobec osoby trzeciej, które mogą stanowić o cudzołóstwie lub przekraczają inne normy obyczajowości i przyzwoitości. 

Warto jednak pamiętać, że zdrada to nie tylko akty seksualne z inną osobą, ale również niewierność emocjonalna. Do takich zachowań zaliczyć należy niedostateczną ilość czasu spędzaną z małżonkiem na rzecz osoby trzeciej, brak prawidłowej i szczerej komunikacji, a także uczuć w stosunku do swojego męża lub żony. 

Zdrada nie zapewnia wygranego procesu

W takich okolicznościach poszkodowany najczęściej wybiera rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie. Warto jednak wiedzieć, że aby Sąd uznał winę pozwanego za rozpad małżeństwa należy w odpowiedni sposób udowodnić wystąpienie okoliczności. 

Wówczas wskazać trzeba, że to właśnie zdrada jest głównym powodem trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Postaraj się określić czas, w którym doszło do wygaśnięcia uczuć między partnerami, gdyż to może być ważny czynnik w postępowaniu sądowym. 

Musisz wiedzieć, że zdrada nie zawsze będzie wpływała na finalny efekt postępowania sądowego. Kiedy podczas rozprawy stwierdzone zostanie wygaśnięcie więzi przed momentem zdrady, to sąd może uznać oboje małżonków za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Jak zdrada wpływa na podział majątku?

Zdrada w głównej mierze wpływa na wynik sprawy w trakcie orzekania rozwodu i udowadniania winy jednej ze stron. Dlatego w innych sprawach rodzinnych nie będzie brana pod uwagę. Wówczas sąd nie będzie kierował się ową przesłanką podczas podziału majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi, czy nawet ustalaniu wysokości alimentów. 

Zgodnie z polskim prawem każdy z małżonków ma prawo do równego podziału majątku. Powodem tego rozwiązania jest fakt równych udziałów w majątku wspólnym. Takie rozwiązanie może wydawać się nader krzywdzące, szczególnie dla poszkodowanego. Należy jednak pamiętać, iż naczelnym zadaniem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy jest ochrona praw majątkowych, a także realizacja sprawiedliwego podziału między stronami. 

Co ma wpływ na nierówny podział majątku?

Podział majątku nie zawsze jest jednak przyznawany w równym stopniu. Aby doszło do nierównego podziału jedna ze stron musi wystąpić z odpowiednim żądaniem. Wówczas takie roszczenie należy umotywować odpowiednimi dowodami. Sąd będzie ustalał w jakim stopniu każda ze stron przyczyniła się do ostatecznej wysokości majątku wspólnego. 

Ponadto Sąd uzna jedynie nierówny podział majątku, kiedy wystąpią ważne powody i odpowiednie okoliczności. Kiedy jedna ze stron w znacznym stopniu przyczyni się do uszczuplenia majątku wspólnego, a dodatkowo straciła stanowisko i zdradza małżonka to sąd może orzec o nierównym podziale majątku. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód