Ile trwa rozwód? „wyrok już po 7 minutach na sali sądowej”

Mężczyzna stoi na tle klepsydry wskazujące na to ile trwa rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód, niezależnie od okoliczności, to wyzwanie zarówno emocjonalne, jak i prawne. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: „Ile trwa rozwód?” i jakie są różnice w czasie jego trwania w zależności od wybranej ścieżki. 

W tym artykule przyjrzymy się różnym scenariuszom: ile trwa rozwód za porozumieniem stron, ile trwa rozwód bez orzekania o winie oraz jaki jest średni czas trwania typowej sprawy rozwodowej.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron to metoda, która zdobyła popularność wśród wielu par, głównie ze względu na krótszy czas załatwienia wszelkich formalności sądowych. W momencie, gdy obie strony zdecydują się zakończyć małżeństwo w taki sposób, są już przygotowane do porozumienia w kluczowych sprawach. 

Szczególnie mowa o kwestiach dotyczących podziału majątku, odpowiedzialności rodzicielskiej czy alimentów. Dzięki temu sąd nie musi dokładnie badać okoliczności rozpadu małżeństwa, a skupia się jedynie na potwierdzeniu, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

To sprawia, że rozwód za porozumieniem stron jest znacznie mniej złożony niż proces, w którym sąd musi ustalić winę każdego z partnerów. W sytuacji, gdy obie strony zgodnie podejmują decyzję o rozstaniu bez wskazania winnego, sprawa może zostać zakończona nawet podczas pierwszej rozprawy.

Jako małżeństwo możecie zdecydować się na skorzystanie z mediacji. Mediacja to rodzaj negocjacji prowadzonych pod okiem profesjonalnego mediatora, który pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązania w kontrowersyjnych kwestiach. 

Dzięki temu małżonkowie mają okazję samodzielnie ustalić warunki rozstania, co pozwala na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron. W efekcie cały proces jest nie tylko krótszy, ale też mniej stresujący dla obu stron.

Podsumowując, rozwód za porozumieniem stron to najszybsza i najmniej skomplikowana forma zakończenia małżeństwa, szczególnie gdy poprzedzona jest udaną mediacją. Dzięki temu małżonkowie mogą zaoszczędzić sobie emocjonalnego obciążenia związanego z długotrwałym procesem sądowym.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Skoro już wiesz, że rozwód za porozumieniem stron może trwać znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie, pewnie zastanawiasz się co zrobić, aby skorzystać z tej możliwości. Jak więc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? Czytaj dalej!

Krok 1. Porozumienie

Kluczem do przyspieszenia procesu rozwodowego jest porozumienie między stronami. Jeżeli oboje małżonkowie zgadzają się co do kluczowych kwestii związanych z rozwodem, takich jak podział majątku, ustalanie władzy rodzicielskiej czy wysokość alimentów, istnieje większa szansa na uzyskanie rozwodu podczas pierwszej rozprawy. Ważne jest, aby wyjaśnić wszelkie różnice i dojść do porozumienia przed rozprawą.

Krok 2. Wybór postępowania

Możliwe są różne metody uzyskania rozwodu na pierwszej rozprawie:

 • Mediacja: Chociaż nie jest to obowiązkowe, mediacja może pomóc w rozwiązaniu konfliktów między małżonkami. Z pomocą mediatora obie strony mogą pracować nad znalezieniem kompromisów w spornych kwestiach.
 • Rozwód bez orzeczenia o winie: Może zostać orzeczony jedynie na zgodny wniosek stron, co trzeba wskazać w pozwie. To postępowanie, w którym nie musisz powoływać świadków, czy załączać wielu dokumentów. 
 • Rozwód bez rozprawy: W pewnych okolicznościach, jeśli obie strony zgadzają się co do wszystkich aspektów rozwodu, sąd może wydać wyrok bez konieczności przeprowadzania rozprawy. Wówczas konieczne jest zawarcie odpowiedniej ugody dotyczącej wszelkich ważnych kwestii rozwodowych. W tym przypadku zaznacz także w pozwie swoje żądanie o przeprowadzenie rozprawy na posiedzeniu niejawnym przez sąd. 

Krok 3. Znajdź odpowiedniego specjalistę

Skonsultowanie się z adwokatem, radcą prawnym lub mediatorem jest kluczem do zapewnienia, że wszystkie dokumenty są prawidłowo przygotowane i złożone. Profesjonalista pomoże również upewnić się, że obie strony zrozumiały wszystkie aspekty porozumienia rozwodowego.

Decyzja o rozwodzie jest trudna i skomplikowana, ale z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem, proces ten może być znacznie mniej bolesny i bardziej sprawny. Ważne jest, aby pamiętać, że komunikacja i współpraca są kluczem do osiągnięcia szybkiego i skutecznego rozwiązania. Dążenie do porozumienia, wybór odpowiedniego postępowania i konsultacje z ekspertami mogą pomóc w uzyskaniu rozwodu podczas pierwszej rozprawy sądowej.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie jest jednym z bardziej skomplikowanych postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego. Dlaczego? Ponieważ nie koncentruje się ona jedynie na potwierdzeniu rozpadu małżeństwa, ale również na tym, która ze stron jest za to odpowiedzialna.

Kiedy małżonkowie wybierają tę drogę, muszą być przygotowani na to, że sąd dokładnie przeanalizuje wszystkie okoliczności prowadzące do rozpadu ich małżeństwa. Oznacza to, że konieczne może okazać się przesłuchanie świadków, analiza przedstawionych dowodów czy nawet opinie biegłych. Znalezienie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego wymaga od sądu wielu czynności procesowych, co znacząco wydłuża czas trwania sprawy.

Tak dokładna analiza ma również swoje konsekwencje emocjonalne. Przeżywanie na nowo bolesnych chwil i konfliktów może być trudne dla obu stron, a publiczne przesłuchania i przedstawianie dowodów mogą dodatkowo narażać małżonków na stres.

Porównując, rozwód za porozumieniem stron jest znacznie mniej skomplikowany. Jako że obie strony zgadzają się co do kluczowych kwestii i nie ma potrzeby udowadniania winy, cały proces jest zdecydowanie krótszy. To również dlatego tak wiele par decyduje się na tę opcję.

Podsumowując, czas trwania rozwodu zależy w dużej mierze od wybranej ścieżki. Rozwód z orzeczeniem o winie jest bez wątpienia bardziej złożony i może trwać znacznie dłużej niż rozwód za porozumieniem stron. 

Ważne jest jednak, aby małżonkowie dokładnie przemyśleli swoją decyzję i byli świadomi zarówno jej korzyści, jak i potencjalnych konsekwencji w przyszłości. Warto również pamiętać, że niezależnie od wybranej ścieżki, wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym może być nieocenione w trakcie całego procesu.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Rozprawa rozwodowa w sądzie jest częścią procesu rozwodowego, w której sąd bada, czy faktycznie wystąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warto zaznaczyć, że w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie, a z orzeczeniem o winie sprawa może wyglądać trochę inaczej.

Po złożeniu pozwu o rozwód sąd daje 14-dniowy termin pozwanemu do złożenia odpowiedzi na niego. Następnie po jej uzyskaniu, ustala termin rozprawy, a obie strony są zobowiązane do stawienia się w sądzie w wyznaczonym dniu i godzinie.

Rozprawa rozpoczyna się od otwarcia przez sędziego, który przedstawia stronę składającą pozew, stronę pozwaną oraz przedmiot sporu. Następnie każda ze stron, reprezentowana przez swojego adwokata bądź samodzielnie, przedstawia swoje argumenty dotyczące rozwodu i powodów, dla których powinny zostać uwzględnione ich postulaty, takie jak kwestie związane z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron sprawa może skończyć się już na tym etapie. W kolejnym kroku sąd wydaje już wyrok rozwodowy. Natomiast w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie możliwe jest także powołanie świadków, czy dodatkowych dowodów. 

Jeśli strony powołały do sprawy świadków, są oni wtedy przesłuchiwani przed sądem. Wówczas sąd wyznacza termin wraz z godziną, o której mają się stawić celem złożenia zeznań. Świadkowie składają zeznania, które mają na celu przedstawienie ważnych faktów dotyczących sprawy. 

Oprócz zeznań świadków obie strony przedstawiają dowody, które popierają ich argumenty. Mogą to być różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, nagrania. Warto dodać, że konieczne może okazać się również zasięgnięcie opinii biegłych np. z zakresu psychologii. 

Kiedy wszystkie dowody i zeznania są już przed sądem, strony przedstawiają swoje argumenty końcowe. Jest to ostatni moment, w którym mogą one przekonać sędziego do swojej racji.

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów sędzia zamyka rozprawę i przechodzi do analizy zgromadzonych materiałów. W zależności od skomplikowania sprawy, wyrok może zostać ogłoszony od razu po rozprawie lub w późniejszym terminie. W swojej decyzji sędzia wskazuje, czy małżeństwo zostaje rozwiązane, jak ma się odbyć podział majątku, kto przejmuje opiekę nad dziećmi, oraz czy i w jakiej wysokości są naliczane alimenty.

Jakie pytania padną na sali rozpraw?

Podczas rozprawy rozwodowej szczególnie tej z orzeczeniem o winie sędzia zadaje różne pytania, aby dokładnie zrozumieć przyczyny rozpadu małżeństwa i okoliczności towarzyszące temu procesowi. 

Na początek, sędzia chce ustalić podstawowe informacje o małżeństwie, takie jak data ślubu, czy jest to pierwszy związek dla obu stron, czy istnieją między nimi umowy majątkowe, czy mają wspólne dzieci lub, czy jedno z nich ma dzieci z poprzednich związków. Sąd zada także pytania dotyczące bezpośrednio Ciebie np. o wykonywany zawód.

Przykładowe pytania:

 • Jaki jest Twój zawód?
 • Ile masz lat?
 • Kiedy dokładnie wzięliście ślub?
 • Czy obydwoje wchodziliście w to małżeństwo jako osoby, które nigdy wcześniej nie były zamężne/żonate?
 • Czy podpisaliście jakąś umowę przedmałżeńską?
 • Ile wspólnych dzieci wynikło z tego małżeństwa?
 • Czy którekolwiek z was ma dzieci z poprzednich związków lub małżeństw?

Kolejno, przechodząc do pytań dotyczących przebiegu małżeństwa, sędzia może chcieć dowiedzieć się, kiedy i dlaczego doszło do zerwania więzi fizycznej między małżonkami. Może pytać o konkretne wydarzenia, które wpłynęły na zmniejszenie tej więzi, oraz kiedy uczucie do partnera zaczęło słabnąć. 

Sąd z pewnością będzie chciał wiedzieć o czynnikach, które mogły wpłynąć na rozpad małżeństwa, takich jak wpływ osób trzecich, problemy finansowe czy zdrowotne. Dodatkowo sędzia może pytać o próby naprawy małżeństwa przed złożeniem wniosku o rozwód. W ten sposób będzie mógł potwierdzić, czy faktycznie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Przykładowe pytania: 

 • W którym momencie poczuliście, że wasza więź zaczęła słabnąć?
 • Czy istnieją konkretne zdarzenia, które według was przyspieszyły rozpad małżeństwa?
 • Jakie były główne przyczyny decyzji o rozwodzie?
 • Czy podejmowaliście próby terapii małżeńskiej?
 • Kiedy ostatni raz ze sobą współżyliście?
 • Czy nadal żywicie do siebie uczucia?

Następnie, sędzia przechodzi do pytań dotyczących aktualnej sytuacji małżeństwa, takich jak obecne warunki zamieszkania, korzystanie ze wspólnego konta bankowego czy obecna sytuacja zawodowa obu stron.

Przykładowe pytania: 

 • Czy wciąż mieszkacie razem w jednym domu/mieszkaniu?
 • Jeśli ktoś się wyprowadził, kto podjął tę decyzję i dlaczego?
 • Czy obecnie korzystacie wspólnie z jakichkolwiek finansów, np. wspólnego konta bankowego?
 • Jakie są wasze obecne źródła dochodów?

W dalszej części rozprawy, gdy poruszane są kwestie majątkowe i opieki nad dziećmi, sędzia będzie chciał wiedzieć, czy małżonkowie doszli do jakiegoś porozumienia w tych kwestiach. Mogą padać pytania dotyczące wspólnego wychowania dzieci, aktualnych ustaleń co do mieszkania czy innych specjalnych okoliczności wpływających na podział majątku.

Przykładowe pytania: 

 • Czy ustaliliście już, jak będzie wyglądać opieka nad waszymi dziećmi po rozwodzie?
 • Czy są jakieś trudności w komunikacji dotyczącej wychowania dzieci?
 • Jakie są wasze oczekiwania odnośnie podziału majątku wspólnego?
 • Czy są jakieś specjalne okoliczności, które sąd powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podziale majątku?

Odpowiadając na te pytania, ważne jest, aby być zwięzłym, konkretnym i opierać się na faktach. Odpowiedzi powinny być przemyślane i zgodne z prawdą. Ponadto warto być przygotowanym psychicznie, ponieważ takie rozprawy mogą być bardzo emocjonalne i wywoływać różne uczucia. Przygotowanie się do pytań i potencjalnych odpowiedzi może być szczególnie pomocne dla przebiegu całego procesu rozwodowego.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Długość trwania sprawy rozwodowej jest zależna od wielu czynników. Kluczowym elementem wpływającym na czas trwania postępowania rozwodowego jest stopień porozumienia pomiędzy małżonkami.

Ale jak długo trwa pierwsza rozprawa sądowa?

Zwykle od 1 godziny do 2 godzin. Jeśli sprawa dotyczy rozwodu bez orzekania o winie, czasem może trwać nawet krócej niż godzinę. Sędzia może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie, jeśli małżonkowie osiągnęli porozumienie we wszystkich ważnych kwestiach. Znane są przypadki, w których już po 7 minutach zapadł wyrok rozwiązujący małżeństwo. 

Ale pewnie zastanawiasz się też ile rozpraw jest potrzebnych, aby uzyskać taki rozwód? Otóż nie ma ściśle określonej ilości rozpraw potrzebnych do uzyskania rozwodu. Jeśli małżonkowie są zgodni i doszli do porozumienia we wszystkich kwestiach, rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej lub drugiej rozprawie. 
W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie cały proces jest zwykle dłuższy. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości świadków, a także tego, czy potrzebne będzie przeprowadzenie dowodu w postaci opinii biegłego, rozpraw może być więcej.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód