Mąż nie zgadza się na podział majątku? Rozwiąż to sprytnie!

Mężczyzna pokazuje palcem napis o podziale majątku

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód niesie za sobą trudne emocje oraz okoliczności, szczególnie jeśli rozmowy stron głównie ograniczają się do kłótni. W takich sytuacjach często dochodzi do walki o honor, czy kierowania działań na złość drugiej stronie. 

Pociąga to za sobą brak zgody drugiego małżonka na rozwód, czy podział majątku. O ile do rozwodu nie potrzebujesz aprobaty byłego małżonka, o tyle w sprawie o podział majątku jego niezgoda może powodować parę problemów. 

Sprawdź już teraz co robić, kiedy mąż nie zgadza się na podział majątku i nie wiąże was umowa majątkowa małżeńska.

Też masz prawo do majątku wspólnego!

W pierwszej kolejności pamiętaj, że zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego opiekuńczego z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa. Oznacza to, że wszelkie składniki majątku, które powstały po zawarciu i w trakcie małżeństwa należą z mocy prawa w równym stopniu zarówno do żony, jak i męża. 

Dlatego zarówno majątek ruchomy (takie jak np. samochód, meble), jak i nieruchomy (takie jak dom, mieszkanie), stanowią wspólne dobra małżonków. Co istotne, prawo to obejmuje także dochody z pracy, czy innej działalności zarobkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedno z małżonków uzyskało środki na podstawie dziedziczenia lub darowizny z odrębnego majątku.

Sąd też zgodnie z tą przesłanką dzieli majątek między stronami podczas postępowania, a przyznanie go w nierównych częściach jest możliwe jedynie po spełnieniu dodatkowych okoliczności. Zależne jest zazwyczaj od nierównych udziałów w powstawaniu majątku.

Wciąż niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mają takie samo prawo do majątku, co powoduje, że w przypadku rozpadu związku, często pozostają bez środków do życia. Zdarza się także, że jedno z małżonków kontroluje cały majątek, a drugie nie ma pojęcia, co się z nim dzieje. W takiej sytuacji warto zawsze zasięgnąć porady prawnika, który pomoże nam wyegzekwować nasze prawa.

Moje/Twoje, czyli podział majątku wspólnego

Przy podziale majątku wspólnego należy pamiętać, że podlegać mu będą wszelkie przedmioty majątkowe, które wchodzą w jego skład. Warto wówczas rozgraniczyć składniki należące do majątku osobistego oraz wspólnego i sprawdzić historię powstania majątku wspólnego. 

Ponadto sąd będzie brał pod uwagę wszelkie składowe majątku, które w sposób bezpodstawny zostały zbyte lub roztrwonione. Wówczas ich wartość zostanie naliczona do części majątku osoby, która swoim zawinionym działaniem doprowadziła do jego uszczuplenia.

Majątek zostanie podzielony według ustaleń jego wartości w dniu ustania wspólności majątkowej. Jeżeli masz taką możliwość możesz wspólnie z byłym partnerem ustalić kwoty poszczególnych jego elementów.

Pamiętać należy, że oddalenie wniosku o podział majątku między byłymi małżonkami może nastąpić tylko wówczas, gdy nie wiąże ich wspólny majątek, bo podział został już dokonany lub wspólny majątek nie istnieje. 

Oznacza to, że brak zgody drugiej strony na podział majątku nie ma żadnych skutków. Żadna ze stron nie może zmusić drugiego małżonka do pozostawania we współwłasności. Dlatego też sąd nie uzna tej przesłanki za zasadną.

W postępowaniu sądowym Sąd będzie badał, jaki majątek należy do majątku wspólnego małżonków oraz jakie są potrzeby i sytuacja majątkowa każdego z nich. Na tej podstawie sąd podejmie decyzję dotyczącą podziału majątku.

Warto zaznaczyć, że w przypadku rozprawy sądowej koszty mogą być wysokie, a postępowanie może potrwać dłużej niż w przypadku polubownego rozwiązania sprawy. 

Podział majątku podczas sprawy rozwodowej bez orzekania o winie

Jeśli zdecydujecie się na podział majątku podczas sprawy rozwodowej bez orzekania o winie, macie taką możliwość. Sąd może, na wniosek jednego z małżonków, podzielić wspólny majątek w wyroku rozwodowym, pod warunkiem że taka decyzja nie wydłuży w znaczącym stopniu procesu.

Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie

W sytuacji, gdy nie zdecydowaliście się na podział majątku w trakcie rozwodu, to konieczne będzie złożenie do sądu wniosku o podział majątku. Podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie przebiega na trzy sposoby:

  • podział fizyczny majątku wspólnego, czyli przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych każdemu z małżonków,
  • przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty drugiego małżonka,
  • sprzedaż rzeczy wspólnych na licytacji i podział zysków pomiędzy byłych współmałżonków.

Mój mąż zataił przedmioty majątku – co teraz?

Jeżeli po dokonaniu postępowania podziałowego pojawią się dowody na przeoczenie, zatajenie lub ukrycie przedmiotów, które wchodziły w skład tego majątku, wskutek czego nie zostały podzielone prawomocnym postanowieniem, to nic straconego!

Kiedy Twój mąż zataił przedmioty, które powinny być wliczane do wspólnego majątku, możesz podjąć kroki w celu wyegzekwowania swoich praw. Możesz to zrobić w sposób ugodowy, poprzez rozmowę z mężem. Czasami jednak sama rozmowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Wówczas strona może skorzystać z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniającego podziału majątku, co do składników, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Muszą to być jednak istotne składniki tego majątku. 

W takim przypadku konieczne jest udowodnienie, że Twój mąż celowo zataił przedmioty majątku, co może wymagać zgromadzenia odpowiednich dowodów. Przygotuj się więc w odpowiedni sposób do takiego postępowania, a w razie konieczności zapytaj prawnika, czy mediatora o pomoc.

Spróbuj porozumienia!

Jeśli mąż nie zgadza się na podział majątku, w pierwszej kolejności warto spróbować rozwiązać sprawę polubownie, czyli drogą negocjacji i porozumienia. Można rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora lub prawnika, który pomoże w ustaleniu warunków podziału majątku, zgodnych z przepisami prawa. Wówczas opracowany jest zgodny projekt podziału tego majątku.

Jeśli próby polubownego rozwiązania sprawy nie przyniosą rezultatu, można złożyć pozew do sądu o podział majątku. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku oraz reprezentacji przed sądem.

Podsumowanie

Jak widzisz prawo do wspólnego majątku niesie za sobą wiele korzyści, z których warto skorzystać. Po pierwsze, daje ono poczucie równości, co jest niezwykle ważne dla dobrego funkcjonowania związku.

Natomiast w przypadku rozpadu związku, każde z małżonków ma równe szanse na podział majątku, co zapobiega sytuacjom, w których jeden z partnerów pozostaje bez środków do życia. Pamiętaj, że uprawnienie to jest także aktualne, gdy jeden z małżonków zarabia mniej lub w ogóle nie pracuje.

Nawet więc różny stopień przyczynienia się małżonków do powstawania majątku wspólnego nie stanowi podstawy do odrzucenia, czy zmniejszenia wysokości udziału którejkolwiek ze stron.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód