Podział majątku u notariusza. Niepodważalny i bez ryzyka?

Mężczyzna wskazuje palcem ikonę przedstawiającą podział majątku u notariusza

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Podział majątku u notariusza. Co to jest? Na co warto zwrócić uwagę? Jak przebiega cały proces? I jakie są problemy związane z podziałem majątku? Czy podział majątku jest trudny? Przeczytaj artykuł do końca i odkryj tajniki podziału majątku u notariusza. 

Czym jest podział majątku?

Podział majątku to temat, który najczęściej jest rozpatrywany w przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu oraz separacji. 

Podzielenie majątku pozwala na uniknięcie niepotrzebnych sporów w przypadku ewentualnej rozłąki małżonków, czy problemów finansowych którejkolwiek ze stron. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej może być także pomoce, kiedy małżonkowie czują się bardziej komfortowo w relacji z ustanowioną rozdzielnością.

Umowę majątkową małżeńską można więc zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa oraz po jego zakończeniu. 

Ustalenie rozdzielności majątkowej to wskazanie co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co w skład majątku osobistego każdej ze stron. 

Co obejmuje wspólność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, majątek każdego z partnerów wchodzi we wspólność majątkową. Majątek wspólny obejmuje więc wszelkie przedmioty majątkowe, które partnerzy nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Są to:

 • dochody z majątku osobistego każdego z małżonków np. praca dorywcza, dochody z wynajmu samochodu, czy mieszkania.
 • dochody uzyskane ze stosunku pracy. 
 • należności zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym.
 • należności z innej działalności zarobkowej. 
 • dochody z majątku wspólnego np. środki pieniężne uzyskane z powodu prowadzenia wspólnej działalności lub wynajmu.
 • wszelkie przedmioty nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego tj. ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości.

Jak wygląda procedura podziału majątku?

Z podziałem majątku będziemy mieli do czynienia w przypadku zaktualizowania się którejś z przyczyn ustania wspólności majątkowej: 

 • rozwód, 
 • ubezwłasnowolnienie,
 • separacja, 
 • śmierć jednego z byłych małżonków, 
 • podpisanie intercyzy, 
 • upadłość.

Podział majątku będzie więc możliwy, kiedy ustanie wspólność majątkowa między małżonkami. 

By podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa, należy wkroczyć na drogę sądową lub zrobić to poprzez wizytę u notariusza

Podział majątku nie musi być jednak ustalany za pośrednictwem notariusza, chyba że do wspólnej masy majątkowej wchodzi nieruchomość. W takim wypadku obligatoryjnie należy ustanowić go w formie aktu notarialnego. 

U notariusza konieczna jest zgoda obu stron na podpisanie rozdzielności poprzez umowę majątkową małżeńską. Dopiero po zawarciu tego dokumentu będzie możliwy podział majątku wspólnego. Wszystkie czynności można zrobić podczas jednej wizyty u notariusza. Trwa to znacznie krócej niż w przypadku postępowania sądowego.

Na co warto zwrócić uwagę przy podziale majątku?

Przed wizytą u notariusza lub postępowaniem sądowym warto odpowiednio przygotować się do podziału majątku. W tym celu należy przygotować dane: 

 • dane małżonków,
 • potwierdzenie ustania wspólności majątkowej między małżonkami np. intercyza, orzeczenie separacji, rozwodu, akt zgonu.
 • wskazanie na sposób podziału majątku. Możliwe jest podzielenie go w częściach równych, nierównych, a także za spłatą lub dopłatą na małżonka. Co więcej, jeżeli masz szczególne wskazania co do podziału majątku np. przekazanie nieruchomości lub ruchomości na rzecz któregoś z małżonków to też odpowiednio je przygotuj. 
 • wskazanie na przedmiot umowy, czyli określenie majątku wspólnego małżonków oraz co wchodziło w jego skład. 
 • określenie podstaw, które uzasadniają nabycie przedmiotów, które podlegają pod podział majątku. Ten punkt może zostać uzgodniony w pomocy z notariuszem. 
 • wszelkie dokumenty dotyczące majątku wspólnego małżonków tj. akt własności nieruchomości, zaświadczenie dotyczące spółdzielczego prawa do lokalu.

Problemy pojawiające się w związku z podziałem majątku

W przypadku podziału majątku u notariusza nie przewiduje się możliwości zmiany swojego stanowiska, ze względu na wymóg zgodnego wniosku stron. 

Natomiast w przypadku postanowienia o podziale majątku przez sąd możliwe jest odwołanie się od orzeczenia. W takim wypadku należy wszcząć postępowanie odwoławcze.

Problemy pojawiające się podczas podziału majątku są najczęściej związane z brakiem zgody między byłymi małżonkami co do prawa własności dzielonego majątku. Określenie sposobu podziału majątku może okazać się problematyczne, kiedy żadna ze stron nie chce zbyć lokalu mieszkalnego, a jednocześnie oboje chcą w nim pozostać. Są to jednak głównie problemy, które indywidualnie zależą od charakteru oraz relacji między stronami. 

Warto pamiętać, iż podział majątku za pośrednictwem notariusza może okazać się o wiele mniej czasochłonny i bardziej opłacalny niż w przypadku postępowania przeprowadzanego przez sąd. U notariusza jako małżonkowie macie wpływ na końcowy efekt podziału majątku. Podczas postępowania decyzja ostateczna wydana będzie poprzez postanowienie sądu. 

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód