Prawo spadkowe a podział majątku (sprawdź, co stracisz)

Mężczyzna stoi obok ikony przedstawiającej prawo spadkowe
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Uzyskanie rozwodu to tylko jedna z rzeczy, którą musisz załatwić w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Poza ustaleniem opieki rodzicielskiej należy jeszcze podzielić majątek wspólny. Zastanawiasz się co stanie się wówczas z uzyskanym spadkiem? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Majątek wspólny

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym jest majątek wspólny małżonków. W przypadku braku umowy majątkowej małżeńskiej np. intercyzy każdorazowo z dniem zawarcia związku małżeńskiego następuje utworzenie majątku wspólnego małżonków. 

Od tego momentu wszelkie przedmioty, a także prawa majątkowe zostają włączone do wspólnego majątku. W jego skład wchodzi m.in. wynagrodzenie za pracę, świadczenia socjalne, czy dochody z majątku wspólnego. 

Niezależnie od ponoszonych nakładów oraz stopnia przyczynienia się do powstania majątku przynależy on do każdego z małżonków. Ponadto składniki majątku, które zdobyłeś wykorzystując majątek własny również będą wliczały się we wspólność małżeńską np. przychód przedsiębiorstwa, które jedna ze stron założyła przed ślubem.

Majątek osobisty 

Musisz pamiętać jednak, że wszelkie przedmioty i prawa, które posiadałeś przed zawarciem związku małżeńskiego wchodzą jedynie w skład majątku osobistego. Każda ze stron ma własny majątek osobisty. 

Wszelkie składniki tego majątku należą tylko do jednej osoby. W jego skład wchodzą również niektóre przychody określone bezpośrednio przez ustawodawcę. Są to np. darowizny, spadki, prawa autorskie i pokrewne, odszkodowania, składniki nabyte z majątku osobistego, czy nagrody. 

Podział majątku, a rozwód

Możliwy jest podział majątku przed rozwodem poprzez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, powszechnie znanej jako intercyza. Strony zawierają ją przy wchodzeniu w związek małżeński lub podczas jego trwania. 

Może zostać odpowiednio dostosowana do okoliczności majątkowych stron. Dlatego w umowie majątkowej można zawrzeć takie ustalenia jak: które składniki majątku wchodzą w skład majątku wspólnego, a które wchodzą w skład majątku osobistego. Małżonkowie swobodnie określają kształt umowy.

Dodatkowo strony postępowania rozwodowego mogą zdecydować się na umowny podział majątku. Możliwe jest to jedynie, kiedy małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie w kwestii podziału majątku między sobą. Wówczas strony zawierają umowę, która wskazuje na jego podział w całości lub w części. 

Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, jednak m.in. w przypadku posiadania nieruchomości, wymagana będzie umowa przygotowana w formie aktu notarialnego.

Sądowy podział majątku 

Jeżeli porozumienie między stronami nie będzie możliwe, podział majątku musi nastąpić poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego. Należy wtedy złożyć wniosek do sądu rejonowego o podział majątku wspólnego.

Wówczas warto w odpowiedni sposób przygotować się do rozprawy. Pamiętaj, aby przeanalizować dokładnie sposób powstawania majątku, własne roszczenia oraz stopień przyczynienia się do jego utworzenia. Zbierz także wszelkie dokumenty potwierdzające podniesione w pismach procesowych twierdzenia. 

Zastanów się także nad świadkami, którzy będą mogli potwierdzić przedstawione przez Ciebie założenia. Możesz również wnieść o wydanie dokumentów takich jak umowa o pracę, czy rozliczenie podatkowe swojego małżonka. Ponadto w niektórych przypadkach warto rozważyć zwrócenie się do biegłego sądowego o wydanie opinii. 

Wszystko zależy od Twoich żądań i wybranego przez Ciebie sposobu podziału majątku. Co do zasady sąd kieruje się podziałem majątku w częściach równych dla każdej ze stron. Jednak w przypadku zrealizowania odpowiednich okoliczności możliwy będzie nierówny podział majątku. Wymaga to odpowiedniego ujawnienia różnicy stopnia przyczynienia się do powstawania majątku, wystąpienia ważnych powodów, a  także wniesienia żądania o nierównym podziale przez stronę. 

Co ze spadkiem po rozwodzie?

Warto pamiętać, że niezależnie od sytuacji prawnej stron tj. czy małżonkowie są w trakcie, czy po rozwodzie, spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego.

Dlatego też nie musisz się martwić, bo uzyskany spadek nie będzie podlegał zaliczeniu na poczet majątku dzielonego między małżonkami. Spadek będzie dziedziczony jedynie przez spadkobiercę. 

Jedyną możliwą drogą dziedziczenia spadku przez drugiego z małżonków jest wskazanie obojgu stron w testamencie, poleceniu lub zapisie. W przypadku braku takich zobowiązań spadek w chodzi w skład majątku osobistego spadkobiercy. 

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód