Szybki rozwód z dziećmi? Dzięki TEMU jest to możliwe…

Mężczyzna myśli o szybkim rozwodzie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Dzieci bardziej niż dorośli odczuwają negatywne skutki rozwodu. Często po tym wydarzeniu czują się niezaopiekowane i zagrożone. Boją się, że stracą mamę lub tatę, którzy w wieku rozwojowym dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Zastanawiasz się jaką formę postępowania wybrać, aby nie narażać ich na traumatyczne doświadczenia? W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

Po pierwsze mediacja

Jeżeli masz taką możliwość, to postaraj się o ugodowe rozwiązanie problemu z drugą stroną. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy mediatora. Mediacja polega na spotkaniach ze specjalistą, który wskaże na ważne aspektu rozwodu. 

Rozmowy będą opierały się na wypracowaniu wspólnych porozumień w zakresie m.in. podziału majątku wspólnego, kontaktów z dzieckiem, czy władzy rodzicielskiej. Kiedy wspólnie z małżonkiem jesteście ugodowo nastawieni do rozwiązania związku małżeńskiego, to możliwe jest już zakończenie mediacji na pierwszym spotkaniu. Zazwyczaj są to jednak 2-3 sesje.

Po ustaleniu szczegółów ugody, mediator sporządza protokół mediacji. Następnie pismo kierowane jest do sądu celem zatwierdzenia ugody. Wówczas sąd może wyznaczyć termin rozprawy, na której będzie chciał potwierdzić stan faktyczny i sprawdzi, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. 

W takich okolicznościach postępowanie sądowe może skończyć się już na pierwszej rozprawie rozwodowej. Oznacza to, że rozwód można uzyskać już po 22 dniach od momentu złożenia pierwszego pisma procesowego do sądu. Takie rozwiązanie będzie najszybsze i najkorzystniejsze dla dobra dziecka. 

Po drugie rozwód bez orzeczenia o winie

Jeżeli jednak wraz z drugą stroną nie będziecie chcieli zdecydować się na mediacje, to możliwa jest inna forma szybkiego rozwiązania małżeństwa. Zamiast skupiać się na przypisywaniu winy jednej ze stron, wybierz rozwód bez orzeczenia o winie. 

Pamiętać należy, że sąd i tak każdorazowo ma obowiązek sprawdzenia, czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przeanalizuje także, czy małżeństwo nie ma faktycznie perspektyw do nawiązania lub odbudowania więzi w przyszłości. 

Kiedy jednak wybierzesz rozwód bez orzekania o winie to sąd nie będzie oceniał stopnia winy poczynionego w rozpad małżeństwa. Wówczas zbada jedynie przesłanki, które spowodowały rozłam w małżeństwie, a także jego czas trwania i konsekwencje.

Warto wspomnieć, że to rozwiązanie jest dużo sprawniejsze oraz mniej kosztowne. Ponadto może oszczędzić wielu problematycznych i trudnych emocjonalnie sytuacji, kiedy strony mogą posługiwać się intymnymi szczegółami z życia małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem o winie to też mniej powoływanych dowodów, czy świadków. Co więcej, jeżeli wspólnie z małżonkiem macie takie same stanowiska w ważnych sprawach takich jak obowiązki rodzicielskie w stosunku do małoletniego dziecka, czy podział majątku wspólnego, to warto wskazać to podczas rozprawy, czy w piśmie procesowym.

Należy jednak pamiętać, że sąd samodzielnie nie może zdecydować o nieorzekaniu winy w trakcie sprawy rozwodowej. Może to zrobić jedynie na zgodny wniosek stron. Co więcej, jeżeli zauważy, że nie doszło do stałego rozpadu pożycia małżeńskiego lub rozwód zagraża dobru dziecka, to może oddalić pozew, albo skierować strony na mediację. 

Po trzecie rozwód bez rozprawy 

Ekspresowy rozwód jest możliwy tylko w przypadku osób, które mają zgodne stanowisko w ważnych sprawach dotyczących rozwodu. Oznacza to, że konieczne będzie zawarcie przez strony ugody dotyczącej m.in. podziału majątku wspólnego, spłat, czy dopłat.

Jednakże niemożliwe będzie zawarcie ugody co do samego rozwodu. Niezależnie więc od tego jakie stanowiska mają w tej sprawie małżonkowie, sąd zobligowany jest do analizy okoliczności, także tych dotyczących małoletnich dzieci.

Rozstrzygnięcie w kwestii rozwodu bez rozprawy jest możliwe jedynie na wniosek małżonków. Wówczas do pozwu można załączyć żądanie o przeprowadzenie sprawy sądowej na posiedzeniu niejawnym przez sąd.

W takiej sytuacji sąd na posiedzeniu niejawnym bez obecności którejkolwiek ze stron analizuje otrzymane pisma procesowe. Jeśli nie znajdzie żadnych kwestii spornych to może wydać rozstrzygnięcie nie wyznaczając terminu rozprawy rozwodowej.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji istotne będzie zawarcie w pozwie takich elementów jak porozumienie o warunkach rozwodu, czy porozumienie rodzicielskie, aby zwiększyć szansę na rozwód bez rozprawy.

Należy wiedzieć, że druga strona ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu do żądania o skierowanie sprawy rozwodowej na posiedzenie niejawne. Wtedy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia musi zgłosić sprzeciw na piśmie. Natomiast milczenie drugiej strony uznaje się za zgodę na takie rozwiązanie.

Wszystko jednak zależy od decyzji i podejścia sądów, a także ewentualnego złożenia sprzeciwu przez drugą stronę. Wciąż znajdują się takie sądy, które sceptycznie podchodzą do przedstawionego sposobu rozwiązania małżeństwa.

Jak rozwieść się, by nie obciążyć emocjonalnie dzieci?

Musisz pamiętać, że od tego, w jakim stopniu Twoje stanowisko na różne tematy pokrywa się z poglądami drugiej strony zależą nie tylko czas lub koszty postępowania sądowego, ale też jego wpływ na zdrowie psychiczne całej rodziny. 

Każda z trzech wskazanych w niniejszym artykule form rozwodów pomoże Ci przede wszystkim w skróceniu czasu trwania rozwodu, ale też w kwestii angażowania się w rozwód osób trzecich. Musisz wiedzieć, że w przypadku porozumienia stron całe postępowanie rozwodowe może się zakończyć już podczas pierwszej rozprawy rozwodowej. 

Oznacza to, że niepotrzebne będą dowody potwierdzające winę, ani świadkowie, którzy często są w bliskich relacjach z każdą ze stron. Ponadto żadne intymne fakty z życia małżonków nie będą wykorzystywane na sali sądowej podczas procesu. 

Pamiętać także warto, że jest to szczególnie ważny aspekt dla małoletnich dzieci, które od początku będą przyzwyczajać się do nowego porządku sprawy. Jeżeli już na etapie przygotowania pozwu o rozwód znajdziecie wspólnie porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem, to w znaczącym stopniu zminimalizuje to negatywne skutki rozwodu. 

Ważne jest zapewnienie dziecku bezpiecznego środowiska w tym okresie. Dlatego nie należy wykorzystywać go jako pośrednika w przekazywaniu informacji między rodzicami, czy do manipulacji drugiej strony.

Rozwód to sytuacja sporna między dorosłymi osobami, o której dziecko powinno zostać poinformowane w należyty sposób przez rodziców. Dlatego dajcie sobie przestrzeń do rozmowy oraz wyrażania emocji, które mogą być szczególnie trudne w tym momencie. Pamiętaj też, że w takich sytuacjach warto prosić o wsparcie najbliższych i skorzystać z pomocy psychologa, czy prawnika.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód