(Niezawodne) uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Mężczyzna zastanawia się na temat uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzekania o winie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd orzeka o rozwodzie w przypadku stwierdzenia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zwykle w orzecznictwie wskazuje się, że rozkład ten musi obejmować więź gospodarczą, fizyczną i duchową między małżonkami.

Aby Sąd mógł wydać orzeczenie w sprawie rozwodu konieczne będzie udowodnienie zaistnienia powyższych okoliczności. Aby to jednak zrobić, warto skupić się na uzasadnieniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie, który może mieć szczególne znaczenie dla Sądu. 

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu takiego pozwu oraz o czym trzeba pamiętać? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie — jak uzasadnić?

Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku pozwu bez orzekania o winie, nie jest wymagane wskazywanie powodów wyboru takiego typu postępowania przez jednego z byłych małżonków. Nie jest również konieczne określanie, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Niemniej jednak konieczne będzie dokładne określenie przyczyn rozpadu małżeństwa oraz wskazanie, dlaczego więź gospodarcza, duchowa lub fizyczna między małżonkami już dłużej nie istnieje.

Należy pamiętać, że w uzasadnieniu pozwu o rozwód należy uwzględnić ważne kwestie związane z rozpadem małżeństwa oraz ustalenia dotyczące nieletnich dzieci. W tym zakresie istotne są kwestie dotyczące opieki, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów.

Warto zwrócić uwagę na to, że Sąd, orzekając o rozwodzie, zawsze bierze pod uwagę dobro dzieci w pierwszej kolejności. Tym samym, w sytuacji, gdy rozwód mógłby zagrozić ich dobrostanowi, Sąd może zdecydować o skierowaniu małżonków na mediację lub wstrzymaniu się od wydania orzeczenia o rozwodzie.

Jak udowodnić ustanie więzi między małżonkami?

W celu uzasadnienia wniosku o rozwód przed sądem należy wskazać na fakty, które potwierdzają, że taki rozkład faktycznie ma miejsce. Trzeba udowodnić przed sądem, że tak zwane filary małżeństwa zostały w trwały i zupełny sposób rozwiązane między małżonkami.

W przypadku więzi gospodarczej można wskazać na fakt, że małżonkowie prowadzą osobne budżety, nie mają wspólnych wydatków, a ich finanse są oddzielne. Jeśli mają zaciągnięte kredyty lub opłacają wspólne mieszkanie, to można wskazać, że w tych kwestiach, gdzie to możliwe, dokonali już podziału lub rozliczenia.

W przypadku więzi fizycznej należy wskazać na brak współżycia i fizycznej bliskości między małżonkami. Ważne jest, aby przedstawić faktyczne okoliczności i dowody, które potwierdzą ten stan rzeczy.

Na koniec, w kwestii więzi duchowej, można wskazać na brak zaufania, wzajemnego szacunku i szacunku dla potrzeb drugiej osoby. Można również powołać się na brak uczuć, brak szczerości i lojalności, co wskazywałoby na to, że więź między małżonkami faktycznie ustała.

Ważne jest, aby uzasadnienie wniosku o rozwód było jasne, konkretnie odnosiło się do sytuacji małżeńskiej, a przede wszystkim opierało się na faktach i dowodach potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Pamiętaj o dowodach!

Oczywiście, sąd nie orzeknie rozwodu jedynie na podstawie naszych twierdzeń, chyba że oboje małżonkowie zgadzają się co do rozwodu i zawartych w pozwie twierdzeń. Zazwyczaj jednak Sąd będzie wymagał od nas przedstawienia dowodów potwierdzających nasze twierdzenia.

Przede wszystkim, musimy udowodnić, że jesteśmy małżeństwem, co możemy zrobić poprzez załączenie aktu małżeństwa do pozwu. Jeśli mieszkamy osobno, możemy przedstawić umowę najmu nowego mieszkania. Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego może być potwierdzony również przez rodziców i znajomych, którzy mogą zostać przesłuchani przez Sąd.

Jeśli jeden z małżonków dopuścił się zdrady, możemy wnioskować o przeprowadzenie przez sąd dowodów na tę okoliczność, takich jak zdjęcia z nowym partnerem z portali społecznościowych itp.

Warto jednak pamiętać, że dowody w postępowaniu muszą być zdobyte w sposób legalny. Nagrywanie małżonka bez jego wiedzy jest zwykle niedopuszczalne jako dowód w postępowaniu.

Pamiętaj jednak, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie może obyć się bez powoływania dodatkowych świadków oraz stosów dowodów. W końcu podstawowe twierdzenie w sprawie orzekania o winie jest między Wami zgodne.

Sprawdź, jakie potencjalne przesłanki możesz wykorzystać w swoim uzasadnieniu pozwu o rozwód

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może być uzasadniony na różne sposoby, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy.

Jednym z najczęstszych powodów jest brak porozumienia między małżonkami. Wówczas warto wskazać, że małżonkowie z tego względu nie są w stanie już więcej wspólnie funkcjonować, gdyż każda rozmowa kończy się kłótnią. 

Kolejnym z często powoływanych powodów rozwodu jest niezgodność charakterów. W tym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że owa niezgodność rzeczywiście skutkuje trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. 

Narastające problemy w małżeństwie mogą również stanowić przesłankę, która skutecznie przekona Sąd do orzeczenia rozwodu między małżonkami. W wielu przypadkach małżeństwo zaczyna się jako udane i szczęśliwe, jednak z czasem pojawiają się problemy, które stają się coraz większym obciążeniem dla relacji między małżonkami. Jeśli takie problemy nie dają się rozwiązać, a małżonkowie czują, że nie mają już szans na poprawę sytuacji, to mogą w ten sposób uzasadnić swój pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Stosunkowo regularnie powoływana jest także przesłanka niedoboru seksualnego przez małżeństwa. Niedobór seksualny może wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak zainteresowania, choroby, zaburzenia emocjonalne czy problemy w relacji. W przypadku gdy jest on poważnym problemem, może prowadzić do niezadowolenia, frustracji i konfliktów między małżonkami.

W każdym przypadku ważne jest, aby pozew o rozwód został dobrze uzasadniony, ponieważ pozwala to uniknąć zbędnych pytań ze strony sądu i przyspieszyć całą procedurę. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Zapytaj o pomoc!

Jeżeli czujesz, że napisanie samodzielnie pozwu o rozwód jest dla Ciebie zbyt skomplikowane to nie bój się zapytać o pomoc adwokata, radcy prawnego, czy mediatora. To zrozumiałe, jeżeli to zadanie Cię przerośnie. 

Pamiętaj, że warto szczególnie przyłożyć się do tego pisma procesowego, a to głównie z tego względu, że Sąd będzie weryfikował twierdzenia w nim zawarte. Dodatkowo wszelkie pytania zadawane podczas postępowania sądowego będą wynikały właśnie z treści w nim umieszczonych. 

Wato więc zawrzeć w nim wszelkie istotne informacje, które pozwolą Sądowi na ustalenie, czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tylko po spełnieniu tej przesłanki możliwe będzie orzeczenie rozwodu bez orzeczenia o winie pomiędzy małżonkami.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód