Co zmienia rozwód? Na te 6 zmian musisz się przygotować

Mężczyzna zastanawia się co zmienia rozwód

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Rozwód wnosi wiele zmian w życie każdej ze stron. Rozpoczynając od zmiany statusu związku, po możliwość zmiany nazwiska, czy sytuację finansową byłych małżonków. W tym artykule znajdziesz listę zmian, które pojawią się w Twoim życiu po rozwodzie. 

1. Zmiana stanu cywilnego

Po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu zmienia się status związku. Od tego momentu strony nie będzie już łączył związek małżeński na gruncie prawa polskiego.

Kiedy sąd oficjalnie wskaże, że wystąpiły przesłanki do rozkładu pożycia małżeńskiego, to stan cywilny obydwu stron zmieni się na rozwódkę i rozwodnika. 

2. Opieka nad dziećmi 

Pierwszą z kwestii, którą sąd weźmie pod uwagę w przypadku rozpadu małżeństwa to dobro małoletnich dzieci. Musisz wiedzieć, że orzeczenie zawsze będzie miało na celu działanie na korzyść potomków. 

W takiej sytuacji zostanie ustalona władza rodzicielska nad dziećmi. Możliwe jest jej ograniczenie lub nawet pozbawienie. Ponadto konieczne będzie także ustalenie głównego miejsca pobytu dziecka, chyba że zastosowany zostanie model opieki naprzemiennej. 

Dodatkowo sąd ustali kontakty z drugiego rodzica z dzieckiem, a także odpowiedni podział opieki w trakcie ważnych dni takich jak np. święta, czy urodziny.

Pamiętaj, że jeżeli dobro małoletnich dzieci małżonków miałoby ucierpieć to sąd może skierować strony na mediacje lub zgodnie z art. 56 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazać, że rozwód nie jest możliwy.

3. Sytuacja majątkowa stron 

Sytuacja majątkowa stron też ulega zmianie na skutek rozwodu. W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że z dniem uzyskania rozwodu ustaje między stronami małżeński ustrój majątkowy. Konieczne będzie więc przeprowadzenie podziału całego majątku wspólnego małżonków. 

Możliwe jest przeprowadzenie takiego postępowania w trakcie sprawy rozwodowej, jeżeli nie będzie miało ono znacznego wpływu na opóźnienie orzeczenia o rozwód. W takim wariancie konieczna będzie współpraca stron w sprawie podziału majątku. 

Poza podziałem majątku wspólnego na sytuację majątkową stron będzie miało wpływ orzeczenie o alimentach. Świadczenia obligatoryjnie będą przyznawane na małoletnie dzieci małżonków. Zależne będą od indywidualnych okoliczności oraz uzasadnionych potrzeb dziecka. 

Ponadto, jeżeli istnieje taka zasadność, to sąd może przyznać alimenty na poczet jednego z małżonków. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie małżonków za rozpad małżeństwa, sąd może przyznać alimenty na poczet małżonka niewinnego, nawet gdy drugi małżonek znajduje się w niedostatku.

4. Sytuacja mieszkaniowa stron

Jeżeli wspólnie z byłym małżonkiem zajmujecie mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym zdecyduje także o sposobie korzystania z niego. Wówczas możliwe jest m.in. przydzielenie określonych pomieszczeń dla każdej ze stron. 

Ponadto, gdy jeden z małżonków w rażącym stopniu uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie to sąd może nakazać jego eksmisję. Wówczas skutkiem rozwodu jest również zmiana sytuacji mieszkaniowej stron. 

5. Zmiana nazwiska po rozwodzie 

Musisz wiedzieć, że po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego możesz złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska.  W takiej sytuacji wrócisz do tego, które nosiłeś przed wstąpieniem w związek małżeński.

Oświadczenie możesz złożyć przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed polskim konsulatem, jeżeli mieszkasz za granicą. Ważne, aby złożyć oświadczenie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

6. Dziedziczenie 

Po rozwodzie były małżonek nie zostanie już więcej uwzględniony jako spadkobierca ustawowy po zmarłym małżonku. 

Pamiętaj, że jeżeli sprawa rozwodowa nie zakończy się do czasu otwarcia spadku po byłym małżonku, to druga strona nadal może dziedziczyć. Niemniej, jednak jeśli żądanie o orzeczenie rozwodu lub separacji było uzasadnione to małżonek zostanie wyłączony z dziedziczenia. 

Rozwód to nowy początek

Pamiętaj, że rozwód to bardzo trudny moment w życiu każdego człowieka. Całe dotychczasowe funkcjonowanie ulegnie zmianie. Będziesz zmuszony rozpocząć nowe życie bez udziału byłego małżonka. 

W tym momencie szczególnie ważne będzie zadbanie o własne oraz dziecka zdrowie psychiczne. Daj sobie i dziecku możliwość na przeżycie sytuacji i swobodne wyrażanie myśli. Zapewni to prawidłowy rozwój dziecka, a co za tym idzie szczęście rodzica. Niezależnie od sytuacji warto pamiętać, że wszelkie trudności są przejściowe, a proszenie o pomoc nie świadczy o Tobie negatywnie.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód