Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Dokładne koszty

Mężczyzna zapisuje w zeszycie jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Ile kosztuje rozwód w 2022? Opłata za rozwód uzależniona jest m.in. od stopnia zawiłości sprawy czy ilości wniosków zgłaszanych przez strony. Koszt rozwodu bez orzekania o winie jest niższy, ponieważ strony zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa bez wskazywania winnego, a w takiej sytuacji nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego. Cena rozwodu to nie tylko opłata za rozprawę, większość kosztów rozwodu stanowi wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata. Sprawdźmy, na jakie wydatki musimy się przygotować decydując się na rozwód bez orzekania o winie.

Koszty obsługi prawnej

Koszty rozwodu związane z obsługą prawną zależą od stopnia skomplikowania rozprawy rozwodowej oraz dodatkowych kwestii, takich jak:

 • alimenty,
 • podział majątku,
 • miejsce zamieszkania dzieci,
 • kontakt z dziećmi,
 • liczba rozpraw,
 • udział w mediacjach,
 • rodzaj negocjacji przedrozwodowych,
 • i inne.

Trzeba się przygotować, że łączna cena rozwodu może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje rozwód w 2022, musimy przeanalizować koszty czekające na nas na każdym etapie sprawy. Pierwsza opłata za rozwód wiąże się z wniesieniem pozwu rozwodowego. Wynosi ona 600 zł. Opłatę za rozwód wnosimy w sądzie właściwym, w którym ma zostać złożony pozew. Jeśli chcemy, żeby przy okazji sprawy rozwodowej sąd zajął się kwestią podziału majątku uiszczamy dodatkową opłatę w wysokości 300 zł, jeśli projekt podziału majątku jest zgodny lub 1000 zł, w sytuacji, gdy między rozwodzącymi się małżonkami nie ma zgody, co do sposobu podziału wspólnego majątku. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca 150 zł opłaty stałej, a drugie 150 zł zwraca powodowi druga strona sprawy rozwodowej.

Orzekając o rozwodzie sąd rozstrzyga również kwestię kosztów rozwodu. Koszt rozwodu bez orzekania o winie jest niższy, ponieważ sąd częściowo zwraca poniesione opłaty. Zdarza się też tak, że sąd zaniecha rozstrzyganie kosztów procesu rozwodowego, wówczas każda ze stron ponosi swoje koszty we własnym zakresie.

Dodatkowe koszty rozwodu, które mogą się pojawić to:

 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,
 • opłata za odpis wyroku wynosząca 20 zł,
 • zabezpieczenie roszczenia, np. kontaktów z dziećmi w wysokości 40 zł.

Czy można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

Pierwsza opłata za rozwód to 600 zł za samo wniesienie pozwu rozwodowego. Gdy nie stać nas na ten wydatek, razem z pozwem, możemy złożyć do sądu wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym i rodzinnym, które potwierdzi brak możliwości wniesienia opłaty. Sąd rozpatrujący naszą sprawę może odrzucić nasz wniosek, ale zawsze warto spróbować ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych

Jakie są dodatkowe koszty rozwodu?

Cena rozwodu to przede wszystkim opłaty sądowe i koszty obsługi prawnej. Jednak, w toku sprawy rozwodowej mogą pojawić się także dodatkowe koszty. Sprawdźmy, co może je generować i ile tak naprawdę kosztuje nas rozwód w 2022.

1. Koszt opinii biegłych

Na ostateczną cenę rozwodu wpływają również dodatkowe koszty. Jednym z nich jest konieczność skorzystania z opinii OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Koszt takiej opinii to około 500-1000zł. Opinia zwykle jest potrzebna, gdy strony mają wspólne, małoletnie dzieci i istnieje uzasadnione podejrzenie, że rozwód może negatywnie wpłynąć na ich dobro. Opinia wydawana jest także, w sytuacji, gdy rodzice spierają się o władzę rodzicielską i częstotliwość kontaktów z dziećmi.

2. Koszty postępowania mediacyjnego

Sąd kieruje parę na mediację, gdy pojawia się kwestia sporna i konieczność jej ugodowego rozwiązania. Pierwsze spotkanie z mediatorem kosztuje 150 zł, a każde kolejne 100 zł. Łącznie, mediacje mogą kosztować maksymalnie 450 zł. W koszty te wliczamy także zwrot kosztów przejazdów, wynajmu pomieszczenia (do 70 zł za jedno spotkanie) oraz korespondencji (30 zł).

3. Kurator rodzinny

Zdarza się, że sąd dostrzega potrzebę sprawdzenia warunków, w jakich wychowuje się dziecko pary rozwodzącej się oraz jaka atmosfera tam panuje. Wówczas zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w domu. Wykonanie wywiadu w jednym miejscu to koszt około 80 zł.

4. Alimenty

Decyzja o zasądzeniu alimentów na rzecz dzieci oraz współmałżonka również generuje dodatkowe koszty, ponieważ wydłuża sprawę rozwodową. Od zasądzonych alimentów trzeba wnieść opłatę sądową oraz dodatkowe honorarium dla adwokata. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimenty na współmałżonka przysługują wyłącznie, gdy grozi mu niedostatek.

Dodatkowe koszty pojawiają się najczęściej, gdy mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie. Koszt rozwodu bez orzekania o winie jest niższy, bo obie strony są zgodne, gotowe na ustępstwa, wykazują mniejszą skłonność do konfliktów, które w głównej mierze wydłużają sprawy rozwodowe.

5. Cena rozwodu, a podział majątku

Koszt sprawy o podział majątku zależy od trybu postępowania, wartości majątku, a przede wszystkim porozumienia małżonków. Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej. Wynosi ona 300 zł, jeżeli we wniosku przedstawimy zgodny projekt podziału wspólnego majątku. 1000 zł zapłacimy, jeżeli nie ma zgody, co do sposobu podziału wspólnych dóbr. Brak porozumienia między małżonkami generuje dodatkowe koszty, ponieważ trzeba powołać biegłego, który oszacuje wartość majątku. Cena jednej opinii biegłego to około 2-3 tysiące złotych.

Sprawa o podział majątku to także koszty związane z pracą adwokata oraz sporządzeniem aktu notarialnego u notariusza. Wynagrodzenie adwokata zależy od ustalonej z klientem stawki, natomiast wysokość wynagrodzenia notariusza uzależniona jest od wartości dzielonego majątku.

Podział majątku bez kosztów? Jest to możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnej nieruchomości. Wtedy, wystarczy pisemna umowa zawarta między nimi. Warto jednak skorzystać z pomocy prawnika, by w pełni zabezpieczyć swoje interesy.

Podział majątku to dodatkowy wydatek, który może wydłużyć sprawę rozwodową. Dlatego lepiej wcześniej porozumieć się, co do sposobu podziału wspólnych dóbr, by uniknąć wyższych opłat.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Zgodnie z zasadami, koszty rozwodu ponosi strona przegrana. Opłatę sądową w wysokości 600 zł wnosi strona, która składa pozew rozwodowy. Jeśli wygra, druga strona zwraca jej pieniądze. To dotyczy jedynie sytuacji, gdy ustalamy winnego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie koszty dzielone są na pół. Każdy płaci też za swojego adwokata. Za opinię biegłego płacą obie strony po równo lub strona, która wniosła o sporządzenie opinii. Koszty rozwodu ponoszą współmałżonkowie, w zależności od rodzaju sprawy rozwodowej.

Jak zminimalizować koszty rozwodu?

Rozwód to zawsze spory wydatek. Złożenie pozwu, opłacenie prawnika, koszty sądowe i dodatkowe opłaty, to wszystko może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Czy można zminimalizować te koszty? Jak zapłacić mniej za rozwód?

Koszty stałe i zmienne

Koszty rozwodu dzielą się na te stałe, czyli opłaty sądowe i honorarium prawnika oraz zmienne, czyli dodatkowe opłaty, które mogą pojawić się w toku sprawy rozwodowej. Chcąc obniżyć koszty stałe możemy spróbować ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych lub złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Dobrym sposobem na tańszy rozwód jest także skorzystanie z mediacji przed rozwodem. Mediator pomoże dojść małżonkom do porozumienia w ważnych kwestiach rozwodowych, a tym samym skrócić postępowanie sądowe. Dodatkowo, sąd może zwrócić parze 75% opłaty sądowej, jeśli uzgodni kwestię zakończenia związku między sobą.

Porozumienie to klucz do oszczędności. Rozwód bez orzekania o winie trwa krócej, może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, nie wymaga rozstrzygania kwestii spornych, bo małżonkowie są zgodni, więc sprawa nie będzie niepotrzebnie się przedłużać.

Podsumowanie

Ile kosztuje rozwód w 2022? To zależy od rodzaju sprawy rozwodowej, a także od tego, jak szybko się ona zakończy. Rozwód bez orzekania o winie kosztuje mniej niż ten, gdzie wskazujemy stronę winną rozpadowi małżeństwa. Gdy nie orzekamy o winie sprawa kończy się zwykle na jednym posiedzeniu sądowym, natomiast w przypadku orzekania o winie sprawa może ciągnąć się latami i cały czas generować dodatkowe koszty. Rozwód bez orzekania o winie to ogromna oszczędność czasu, ale przede wszystkim pieniędzy. Wystarczy zgodne oświadczenie obu stron, co do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, by zakończyć związek. Rozwód bez orzekania o winie nie wymaga postępowania dowodowego, które znacznie wydłuża cały proces. Niezależnie od rodzaju sprawy rozwodowej nie warto oszczędzać na adwokacie. Profesjonalne wsparcie zawsze się przyda. Nie jest tanie, ale przy rozwodzie bez orzekania o winie koszt będzie mniejszy, bo i sprawa zakończy się szybciej. Na cenę rozwodu składa się wiele czynników, czasem niezależnych od nas. Rozwód to zawsze spory wydatek, ale w przypadku rozwodu bez orzekania o winie zawsze zapłacimy mniej.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
autor artykułu
Kamil Jura
Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Rozwód nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie i wyciągania brudów oraz bez angażowania świadków.

Kim jesteś?

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Kamil Jura

Prawnik i mediator

Chcesz się rozwieść nawet w 8 dni bez zbędnych kosztów i emocji?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód