Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku (ważne fakty)

Mężczyzna stoi z otwartymi rękami nawiązując do podziału majątku przy rozwodzie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Jeśli zdecydowałeś się na rozwód z orzeczeniem o winie lub dopiero się nad nim zastanawiasz to zapewne rozmyślasz również nad tym jaki ma on wpływ na podział wspólnego majątku.

Jaka będzie różnica gdy zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie?

W tym artykule poznasz skutki, które dzisiejszym artykule opowiem Ci o skutkach wyroku rozwodowego szczególnie w aspektach finansowych.

Czy podział majątku przy orzekaniu o winie wygląda tak samo jak przy porozumieniu stron?

Każdej ze stron zależy na tym, aby podział majątku po rozwodzie był korzystny.

Co do zasady małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym. Z tego powodu sąd z założenia dąży do takiego podziału.

Jednakże w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec o nierównym rozdziale dorobku.

Dlatego w sytuacji gdy do rozpadu pożycia małżeńskiego jednoznacznie przyczyniło się zaniedbanie obowiązków przez jednego z małżonków, to sąd może odstąpić od orzeczenia równych udziałów.

Oznacza to, że jeżeli udowodnimy zaniechanie obowiązków względem rodziny, oraz dysproporcję w powstaniu wspólnego majątku mamy sporą szansę, iż podział będzie dla nas korzystniejszy.

Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Zgodnie z art. 43 § 2 KRiO strony mogą wnieść o podział majątku wspólnego z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Jednak dzieje się to jedynie z ważnych powodów. Do nich zaliczyć należy takie przesłanki jak zachowania małżonka jednoznacznie uszczuplające majątek wspólny, bądź takie które nie powodowały jego zwiększenia.

Zdrada nie jest więc bezpośrednią przesłanką do określenia nierównego podziału majątku wspólnego.

Nawet w wypadku gdy współmałżonek został uznany za całkowicie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nadal może uzyskać połowę majątku wspólnego.

Sąd rozpatrując sprawę każdorazowo będzie badał jej okoliczności. Każdą przesłankę, która uzasadnia wniosek o nierówny podział majątku po rozwodzie, należy odpowiednio udowodnić.

Dlatego ważne jest, aby przed sprawą przygotować sobie odpowiednie dowody i materiały, które potwierdzą zachodzące okoliczności.

Przykładem uzasadnionych powodów, dla których sąd może orzec nierówny podział majątku wspólnego byłych małżonków są m.in. uzależnienie od hazardu, narkomania, czy alkoholizm.

Intercyza, a podział majątku

Intercyza to dokument notarialny, który możesz zawrzeć ze swoją drugą połówką tuż przed ślubem lub po nim.

W zależności od postanowień w nim zawartych reguluje sytuację majątkową małżonków. Najczęściej związany jest z całkowitą rozdzielnością majątkową, czyli brakiem wspólności majątkowej.

Jeżeli masz intercyzę zawartą ze swoim partnerem, to może ona w znacznym stopniu ułatwić Ci podział majątku przy rozwodzie.

Warto jednak mieć na uwadze, iż czasami nadal występuje konieczność podzielenia majątku stron w sądzie m.in. ze względu na nabycie prawa do spółdzielczego mieszkania lub bezpodstawne wzbogacenie się jednego z małżonków, kosztem drugiego.

Czy można uzyskać podział majątku unikając walki w sądzie?

Jeżeli masz taką możliwość i druga strona jest zgodna co do podziału majątku wspólnego, warto zdecydować się na polubowne rozwiązanie, za porozumieniem stron.

Wystarczy udać się do notariusza i ustanowić rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego oraz dokonać umownego podziału majątkiem wspólnym. To tylko jedna wizyta u notariusza, a może pomóc na uniknięcie walki w sądzie.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód