Podział majątku po rozwodzie. „koszty mniejsze nawet o 70%”

Mężczyzna myśli o kosztach podziału majątku po rozwodzie
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Sprawy rozwodowe mogą być wyjątkowo kosztowne. Dlatego warto zarówno przed rozwodem, jak i przed podziałem majątku dowiedzieć się z jakimi kosztami wiążą się te procesy. 

Musisz pamiętać, że to w jaki sposób będziesz chciał dokonać rozdziału może bezpośrednio wpłynąć na kształtowanie się kosztu całkowitego sprawy. Jest to szczególnie przydatne, kiedy rozwód między stronami pochłonął już wystarczająco dużo nerwów, finansów i czasu małżonków. 

Sprawdź w tym artykule jak kształtują się koszty w sprawie o podział majątku po rozwodzie. Dowiesz się z tego tekstu także jak zmniejszyć koszty podziału majątku, czy ile kosztuje wniosek w tej sprawie do sądu.

Od czego zależą koszty postępowania w sprawie podziału majątku wspólnego?

Wysokość kosztów w sprawie o podział majątku może kształtować się w różny sposób. Zależą one od wielu czynników takich jak wartość majątku, jego rodzaj, liczba i złożoność kwestii do rozstrzygnięcia, a także koszty wynikające z samego procesu, czy wybranego sposobu podziału majątku wspólnego.

Najlepszą metodą na zaoszczędzenie pieniędzy w trakcie postępowania podziałowego jest  porozumienie między uczestnikami postępowania. Wówczas koszty mogą być stosunkowo niskie i ograniczone jedynie do tych związanych z przygotowaniem i złożeniem dokumentów prawnych.

Jednakże, jeśli rozwód jest sporny i nie ma porozumienia co do podziału majątku, koszty mogą znacznie wzrosnąć. W takim przypadku małżonkowie zwykle będą musieli skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, co wiąże się z kosztami związanymi z wynagrodzeniem dla niego za czas poświęcony na reprezentowanie swojego klienta.

Dodatkowo kwota ta może się powiększyć o koszty przeprowadzenia ekspertyz majątkowych w celu określenia wartości poszczególnych składników majątku, czy opłat sądowych. 

Kto płaci za podział majątku?

Podział majątku wspólnego małżonków to postępowanie nieprocesowe. Zatem co do zasady koszty za proces dzielone są w częściach równych dla każdej ze stron.

Możliwe jest nierówne podzielenie zobowiązania, jeżeli uczestnicy w różnym stopniu są zainteresowani wynikiem sprawy lub kiedy ich interesy są sprzeczne. 

Jeżeli natomiast konieczne będzie powołanie dowodu z opinii biegłego na skutek kwestionowania np. wartości nieruchomości, która stanowi część składową majątku wspólnego, koszty procesu mogą się znacznie zwiększyć.

Kto jednak będzie zobowiązany do zapłaty za opinię biegłego? Otóż zależy to od uznania sądu. Jeżeli powołanie biegłego będzie miało służyć zaspokojeniu interesu obu stron, to sąd rozliczy koszty po połowie między uczestnikami. 

Sąd ma także możliwość odstąpienia od egzekwowania kosztów opinii biegłego, obciążając tym samym Skarb Państwa. W skrajnych przypadkach może także postanowić o nierównym podziale kosztów, przypisując je tylko jednemu małżonkowi. Możliwe to jest jednak tylko w przypadku rażącego braku współpracy jednego z uczestników postępowania. 

Ile kosztuje wniosek o podział majątku?

Celem podziału majątku należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. W zależności od indywidualnych okoliczności i tu opłata może kształtować się dwojako. 

Jeżeli strony mają zgodną propozycję podziału majątku będą musiały uiścić kwotę o łącznej wysokości 300 zł. Natomiast w przypadku złożenia wniosku bez wspólnego ustalenia kwota ta wzrośnie aż do 1000 zł.

Musisz jednak pamiętać, że opłatę od wniosku głównego uiszcza osoba wnosząca go do sądu. Jednak podlega ona rozliczeniu w orzeczeniu na końcu postępowania. Zatem co do zasady drugi uczestnik powinien oddać połowę opłaty za wniesienie wniosku o podział majątku do sądu.

Jak zmniejszyć koszty postępowania w sprawie podziału majątku?

Istnieje parę sposobów na zmniejszenie kosztów w sprawie o podział majątku. W pierwszej kolejności warto rozważyć mediację, dzięki której w łatwy sposób wraz z byłym małżonkiem ustalicie wartość majątku wspólnego i dokonacie jego zgodnego rozdziału. 

Wówczas konieczne będzie opłacenie jedynie spotkania z mediatorem, który jednocześnie sporządzi ugodę między stronami. Takie porozumienie należy skierować później do sądu. Trzeba pamiętać jednocześnie, że sąd nie pobiera opłat za zatwierdzenie ugody, a sama mediacja należy do jednego z najtańszych sposobów rozdziału. 

Kolejnym sposobem jest skorzystanie z możliwości podziału majątku przed notariuszem. Jeżeli wspólnie z byłym małżonkiem zgadzacie się w sprawie dzielonego majątku to możecie skorzystać z usług notariusza.

W takiej sytuacji konieczne będzie opłacenie taksy notarialnej. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu waszej umowy, czyli wartości majątku i regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. 

Mimo to w ogólnym rozrachunku takie rozwiązanie może być dużo tańsze niż tradycyjne postępowanie o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami. 

Ile czasu mam na podział majątku po rozwodzie?

Należy pamiętać, że podział majątku po rozwodzie nie podlega przedawnieniu. Nie istnieje określony termin na jego przeprowadzenie – może on odbyć się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu sprawy rozwodowej. Jednakże im dłużej zwlekamy z podziałem, tym trudniej będzie ustalić kluczowe informacje dotyczące majątku wspólnego.

Podsumowując, podział majątku po rozwodzie może być skomplikowanym procesem, ale z odpowiednim wsparciem i podejściem można uniknąć wielu błędów oraz ograniczyć stres i koszty. Warto działać szybko, ale jednocześnie dokładnie i tym samym skutecznie.

Pamiętaj, że podczas podziału konieczne będzie dokładne określenie szczegółów związanych z powstawaniem, wartością oraz rozdziałem majątku na poszczególne strony. Warto zauważyć, że majątek osobisty każdego z byłych małżonków również ma znaczenie w procesie podziału. Dlatego przeanalizuj historię powstawiania majątku wspólnego i majątku osobistego każdego z uczestników postępowania i przygotuj odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tych okoliczności.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód