TO musisz wiedzieć przy podziale majątku przed rozwodem

Mężczyzna z rozłożonymi rękami pokazuje podział majątku przed rozwodem
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Jeżeli wspólnie z partnerem zdecydowaliście się na rozwód, to musicie pamiętać, że jego następstwem jest m.in. podział majątku. Możecie to zrobić zarówno w trakcie rozwodu, czy po jego orzeczeniu. 

Warto jednak zastanowić się nad dokonaniem podziału majątku jeszcze przed rozwodem, bo może to zaoszczędzić wiele czasu, kłótni oraz pieniędzy w dalszych losach małżonków. Zatem jak podzielić majątek przed rozwodem? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź jak ułatwić jedną z najbardziej skomplikowanych spraw sądowych. 

Podział majątku przed sądem, czy za pomocą porozumienia?

Przed rozpoczęciem procesu rozwodowego, warto rozważyć podział majątku. Można to zrobić za pomocą porozumienia między małżonkami lub zwrócić się do prawnika, który pomoże w podziale majątku na sali sądowej.

Oczywiście warto zaznaczyć, że wiele zależy od okoliczności, jakie miały miejsce w trakcie małżeństwa. W podejmowaniu decyzji trzeba zwrócić uwagę na relacje między małżonkami, a także sytuację małoletnich dzieci. 

Porozumienie

Tak jak wspomniałem powyżej, podział majątku może odbyć się za pomocą wspólnego porozumienia między małżonkami. Zatem jeżeli jest to możliwe, dogadaj się z drugą stroną i wypracuj odpowiednie porozumienie w sprawie dzielonego majątku. 

Możesz skorzystać z pomocy mediatora, który nie tylko będzie wsparciem w procesie, ale także zwróci uwagę na ważne kwestie dotyczące podziału. Ponadto pamiętaj, że mediator jest bezstronny, więc z jego pomocą łatwiej będzie wypracować porozumienie, nawet w tych najcięższych przypadkach. 

Postępowanie sądowe

Jeżeli jednak niemożliwe będzie osiągnięcie takiego porozumienia między stronami, to o ostatecznym podziale majątku zdecyduje sąd. Niemniej jednak takie działanie może być znacznie bardziej kosztowne i czasochłonne. 

Podczas postępowania sądowego, sąd kieruje się zasadą podziału majątku w częściach równych. Może dokonać podziału majątku przez podział fizyczny przedmiotów majątkowych, które są składową majątku wspólnego małżonków.

Wówczas Sąd może podjąć także decyzję o wysokości oraz datach spłat lub dopłat, kiedy niemożliwe będzie fizyczne podzielenie majątku w częściach równych. Dodatkowo może okazać się konieczne wezwanie biegłego, który wyceni składniki majątku. 

Zdarza się, że wycena wartości majątku nie odpowiada oczekiwaniom stron, co więcej za opinię biegłego należy dodatkowo zapłacić. Dlatego, jeżeli masz jakakolwiek możliwość zdecyduj się na ugodowe rozwiązanie sprawy.

Jak przygotować się do podziału majątku wspólnego małżonków?

Przed podziałem majątku należy dokładnie przyjrzeć się jego składnikom, a także dokonać wstępnej oceny ich wartości. Musisz mieć na uwadze, że majątek wspólny utworzył się wskutek zawarcia związku małżeńskiego i to od tego dnia należy przeanalizować jego historię powstawania.

Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakie mienie jest wspólne, a jakie odrębne. Wspólne mienie to te elementy, które weszły do majątku po dniu zawarcia związku małżeńskiego np. nieruchomości, pojazdy, oszczędności czy akcje. Odrębne mienie wchodzące w skład majątku osobistego to np. rzeczy osobiste, które każde z małżonków posiadało już przed małżeństwem, ale też spadki czy darowizny otrzymane w trakcie trwania związku.

Kolejnym krokiem jest ustalenie wartości składników majątku. W tym celu można skorzystać z pomocy rzeczoznawców, którzy dokonają wyceny nieruchomości czy innych cennych przedmiotów. Niemniej jednak pamiętaj, że ocena rzeczoznawcy może nie zostać uwzględniona za dowód podczas postępowania sądowego, ze względu na podejrzenie stronniczości. 

Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że jeśli w trakcie małżeństwa zaciągnięto kredyty lub inne zobowiązania finansowe, to trzeba będzie je w odpowiedni sposób rozwiązać przed dokonaniem podziału majątku wspólnego małżonków.

W przypadku, gdy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, przy podziale majątku należy wziąć pod uwagę to, kto będzie wykonywał stałą opiekę nad dziećmi. W takiej sytuacji sąd będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka, dlatego też rozpatrując podział majątku, będzie brał pod uwagę wiele czynników związanych z sytuacją życiową dziecka i jego potrzebami. 

Zatem kiedy jeden z małżonków będzie miał na stałe powierzoną opiekę nad dziećmi, a drugi będzie je tylko odwiedzał, sąd może zdecydować, że nieruchomość, którą małżonkowie posiadają wspólnie, powinna zostać przydzielona temu, kto będzie opiekował się dziećmi. W tym przypadku przysługuje mu również zwiększony udział w majątku, co może wpłynąć na jego rozdział.

Jak dokonać podziału majątku wspólnego małżonków przed rozwodem?

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że aby dokonać rozdziału majątku wspólnego musi wystąpić przesłanka ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie nie mogą żądać podziału całego majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej. 

Może to nastąpić wskutek:

Jeżeli jednak wspólnie z małżonkiem chcecie jedynie podzielić istniejący dotychczas majątek nie musisz czekać na wystąpienie tych okoliczności. Wówczas wystarczy zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, szczególnie jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą nieruchomości. W takiej sytuacji następuje ustanowienie ustroju między małżonkami w postaci rozdzielności majątkowej. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie umownego podziału majątku.

W określonych przypadkach ustanowienie rozdzielności jest możliwe także za pomocą postępowania sądowego. Są to przypadki, w których małżonek nie chce zgodzić się na ustanowienie rozdzielności w trakcie trwania małżeństwa. 

Wówczas druga strona musi skierować pozew o rozdzielność do sądu. Należy pamiętać, że odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego musi spełniać wymagania formalne wynikające z odpowiednich przepisów. 

Zabezpiecz się przed podziałem majątku wcześniej

Możesz w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje finanse jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego, czy nawet przed jego zawarciem. Wystarczy, że podpiszesz z małżonkiem umowę majątkową małżeńską, inaczej zwaną intercyzą. 

Dzięki temu możecie wspólnie uregulować sytuację majątkową, a w przypadku niezgody, żadna ze stron nie będzie czuła się pokrzywdzona. Pamiętaj, że umowa majątkowa małżeńska daje Ci dużą dowolność w zakresie kształtowania stosunków majątkowych między Wami. 

Możecie w każdej chwili zarówno ograniczyć, jak i rozszerzyć ustawową wspólność majątkową, ale także ustanowić rozdzielność majątkową, czy skorzystać z instytucji wyrównania dorobków. 

Jak widać postępowanie o podział majątku należy do jednego z najtrudniejszych postępowań sądowych, jednakże odpowiednie przygotowanie pomoże Ci przejść ten proces bez niekorzystnych konsekwencji. Wówczas w łatwy sposób możesz zapewnić sobie pewność w zakresie posiadanego majątku jeszcze przed rozwodem – w trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem.

Rozwód nawet w 8 dni z Programem Ochrony Dzieci™

Zakończ nieszczęśliwy związek dbając swoje o finanse, bez traumy dla Ciebie i dzieci, bez walki w sądzie, bez wyciągania brudów oraz bez niszczenia relacji ze znajomymi i rodziną.

 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód