Rozwód FAQ – najczęściej zadawane pytania

Mężczyzna wskazuje palcem laptop, na którym wyświetla rozwód
Autor artykułu
Kamil Jura

Prawnik i mediator rozwodowy. Twórca nowoczesnego podejścia do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Jako jedyny w Polsce wymyślił i opracował od A do Z unikalny schemat działania w sprawach rozwodowych pozwalający na uzyskanie rozwodu nawet w 8 dni.

Rozwód — od czego zacząć?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad formą rozwodu. Czy chcesz, aby był to proces sądowy pochłaniający Twoje nerwy, czas i pieniądze? A może wolisz zdobyć się na rozmowę w obecności mediatora, która znacząco oszczędzi batalii sądowych Tobie i Twoim najbliższym? Po podjęciu decyzji można złożyć wniosek o rozwód do odpowiedniego sądu.

Jak uzyskać rozwód?

Jeżeli chcesz otrzymać rozwód, będziesz musiał udowodnić, że nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego i zerwanie trzech więzi: emocjonalnej, fizycznej oraz ekonomicznej. Jest to warunek konieczny, aby sąd w ogóle rozpoczął procesowanie Twojego rozwodu. Pamiętaj, że składając pozew o rozwód, powinieneś udać się do Sądu Okręgowego. Tylko tam wniosek ten zostaje przyjęty do rozpatrzenia. 

Jak długo trwa rozwód?

Długość całego procesu sądowego różni się w zależności od rodzaju rozwodu, kwestii orzekania o winie, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Jeżeli małżonkowie nie chcą się porozumieć, wówczas rozwód może trwać nawet kilka lat. Właśnie dlatego najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem na rozwód jest mediacja. Dzięki niej możecie rozstać się w świetle prawa, nawet w 3 miesiące — rezygnując z uciążliwych rozpraw sądowych i nieustannego szukania nowych dowodów na winę współmałżonka.

Ile kosztuje rozwód w 2022 r.? 

W skład kosztów rozwodu, oprócz prywatnych wydatków, zaliczamy także koszty sądowe i wynajętego prawnika. Koszty zwiększają się, wraz z przeciągającą się sprawa rozwodową. W skrajnych przypadkach taki rozwód może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wyróżniamy koszty stałe, do których możemy zaliczyć opłatę sądową od wniesienia pozwu o rozwód. Drugim rodzajem są koszty zmienne, w skład których wchodzą koszty powoływania biegłych sądowych, świadków, kuratora, podziału majątku czy wypłat prawników. Omówione koszty i ich rodzaje znajdziesz tutaj: koszty rozwodu.

Jak pandemia wpłynęła na czas trwania rozwodów?

Rozwód sam w sobie może ciągnąć się latami. Wpływają na to zawiłości konkretnej sprawy, problemy z porozumieniem współmałżonków i poboczne kwestie związane z podziałem majątku czy opieki nad dziećmi. Do tego pandemia, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego wydłużyła czas oczekiwania na wolny termin u adwokata. Na początku trwania pandemii wiele rozpraw było odwoływanych. Odroczone rozprawy musiały być znowu dopasowane do kalendarza sędziów, gdy przywrócono już możliwość procedowania na salach rozpraw. Rozprawy były przesuwane nawet o kilka miesięcy, co sprawiło, że cały proces rozwodowy się wydłużał. 

Papiery rozwodowe, jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

W zależności od tego, czy orzekamy o winie partnera, czy nie – pozew o rozwód może wyglądać różnie i niezbędne będą inne dokumenty. Jeżeli nie orzekamy o winie, wystarczy złożyć odpowiednio napisany pozew do Sądu Okręgowego i… czekać na ustalenie terminu rozprawy. W sytuacji, gdy niezbędne jest orzeczenie o winie, powód będzie musiał przedstawić zdjęcia, nagrania i dowody, obciążające drugiego małżonka i udowadniające winę.

Jakie skutki ma rozwód z orzeczeniem o winie?

Do najczęstszych skutków rozwodu z orzekaniem o winie partnera możemy zaliczyć, chociażby skrupulatne postępowanie dowodowe, nieustające napięcie pomiędzy współmałżonkami czy poruszanie intymnych kwestii z Waszego życia. Jest to bardzo trudny, czasochłonny i ciężki proces, który może zakończyć się przyznaniem alimentów dla Ciebie. Niemniej jednak możesz otrzymać niewielką kwotę, w zamian za długoletnią batalię w sądzie. Kliknij po więcej informacji: rozwód z orzeczeniem o winie.

Jak napisać pozew o rozwód?

Musimy pamiętać, że właściwie skonstruowany pozew o rozwód, będzie miał na pierwszej stronie: dane pozwanego i powoda; nazwę sądu, do którego wpływa wniosek; oznaczenie – POZEW O ROZWÓD oraz właściwe dla sprawy wnioski (w tym przypadku wniosek o rozwiązanie małżeństwa).

By rozwód mógł w ogóle dojść do skutku, niezbędne są tzw. pozytywne przesłanki, świadczące o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli zostaną one udowodnione, wówczas udziela się byłym małżonkom rozwodu. Tutaj podkreślamy, że zostały zerwane więzi: emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna.

Spotkacie się również z częścią, gdzie należy przedstawić swoje dodatkowe żądania.

Ostatnią już rzeczą, która musi znaleźć się, gdy składamy pozew o rozwód, jest odpowiednia podstawa prawna. Tych kilka przepisów, na które trzeba się powołać, stanowi trzon formalny składanego wniosku. Brak zamieszczenia przepisów będzie skutkował tym, że sąd nie zajmie się Państwa wnioskiem. W konsekwencji nie będzie miał podstaw do udzielenia rozwodu. Kliknij po więcej informacji: pozew o rozwód.

Mediator rozwodowy czy adwokat? Co wybrać?

Adwokat to osoba, która prowadzi Twoją sprawą rozwodową w postępowaniu sądowym. Mediator pomaga współmałżonkom dojść do porozumienia i ustalić kompromis rozwodowy w postępowaniu pozasądowym. Kiedy wybrać adwokata, a kiedy zdecydować się na pomoc mediatora? Najlepszą odpowiedzią będzie: w pierwszej kolejności powinno się kierować do mediatora. Dlaczego? Mediator rozwodowy jest osobą bezstronną i nie działa na korzyść jednej strony, tylko obydwu. Stara się pomóc małżonkom wypracować porozumienie. Pomaga im, tłumaczy niezrozumiałe kwestie prawne, przygotowuje niezbędną dokumentację. Kliknij po więcej informacji: adwokat rozwodowy a mediator.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Sposoby są dwa. Tradycyjny, w formie sprawy rozwodowej, na której trzeba udowodnić, że coś nam się należy, bądź jest tylko naszą własnością. Druga droga to uzgodnienie podziału posiadanego majątku z udziałem mediatora. W tym przypadku ustalony podział majątku przedstawiacie sądowi, który może zatwierdzić Wasze uzgodnienia już na pierwszej rozprawie rozwodowej. Wówczas nie będzie konieczne prowadzenie odrębnego postępowania. Więcej informacji: podział majątku po rozwodzie — czas i koszty.

Co zrobić, gdy druga strona nie chce mediacji?

Oczywiście współmałżonkowie nie zawsze są zgodni co do sposobu przeprowadzenia rozwodu. Nasz mediator ma doświadczenie również w tych kwestiach. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wypracowanym technikom pomoże nakłonić współmałżonka do ugodowego rozwiązania, a co za tym idzie uzyskania szybkiego rozwodu. Wielu naszych klientów myślało ,,mój współmałżonek na pewno się na to nie zgodzi”, a potem uzyskali sprawny rozwód dzięki pokojowemu nastawieniu i mediacji.

Co zrobić, gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

W przypadku, gdy sąd nie orzeka o winie któregokolwiek z małżonków, druga strona nie ma podstaw do wnoszenia sprzeciwu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieją same pozytywne przesłanki rozwodowe.

Zdarza się, że małżeństwo wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie. Wówczas jeśli osoba, całkowicie niewinna (jak wynika z zeznań świadków oraz wniosków dowodowych), nie zgadza się na rozwód – mogą pojawić się pewne komplikacje.

Nawet jeżeli ta osoba z małżeństwa, nie jest zupełnie winna jego rozpadowi to trudno mówić o niespełnieniu wszystkich przesłanek do rozwodu. Właśnie dlatego tak ważne jest udowodnienie, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego na kilku płaszczyznach. Po przeanalizowaniu sprawy sąd stara się w sposób jak najbardziej rzetelny określić, czy dwójka ludzi, która przyszła na salę sądową wyjdzie z niej jako małżeństwo czy już jako rozwodnicy.

Jak zostanie podzielony kredyt po rozwodzie?

Kredyt nie jest kwestią, którą podejmie sąd na rozprawie rozwodowej. Wspólnie musicie ustalić, jak dzielicie się jego spłatą. Dla banku najważniejsze będzie terminowe regulowanie tego zobowiązania. Dodatkowo zaznaczamy, że zobowiązania zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków przed ślubem nie przechodzą samoistnie na partnera po przysiędze małżeńskiej.

Czy dzieci będą musiały brać udział w rozprawie na sali sądowej?

W zależności od tego, jaką formę rozwodu wybierzesz – dzieci być może będą musiały występować w roli świadków. Biegli sądowi przesłuchają dzieci, by ustalić, jakie rozwiązanie będzie dla nich najlepsze. Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie pozasądowe, czyli mediację, kwestie opieki nad dziećmi będziecie mogli uzgodnić wspólnie przy jednej z rozmów mediacyjnych — bez udziału dzieci. Sprawdź: jak nie angażować dzieci w sprawę rozwodową?

Czy sąd może przyznać alimenty również na męża/żonę?

Jest taka możliwość i występuje w dwóch przypadkach.

Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znajduje się w niedostatku. Wówczas może on żądać od drugiego małżonka dostarczania środków do utrzymania.

Druga sytuacja pozwalająca na żądanie alimentów od byłego małżonka występuje, gdy dochodzi do orzeczenia o winie. Wówczas małżonek niewinny rozkładu pożycia może żądać alimentów od wyłącznie winnego małżonka, w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, choćby nie znajdował się w niedostatku.

Co może mieć wpływ na długość postępowania rozwodowego?

Długość postępowania rozwodowego w dużej mierze zależy od Was – osób, które chcą się rozwieść. Czy będziecie chcieli orzekać o winie partnera, prowadzić dochodzenie co do podziału majątku czy opieki nad dzieckiem. Liczba świadków, dowodów, badania psychologiczne i pedagogiczne znacznie wydłużają proces. Jeżeli jesteście nastawieni na udowodnienie swoich racji przed sądem – najprawdopodobniej Wasza sprawa rozwodowa będzie ciągnęła się latami. Możecie jednak zdecydować się na mediację, dzięki której rozwód może mieć swój finał już na pierwszej rozprawie.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty 

Sąd w czasie ustalania wysokości alimentów, nie kieruje się obecnymi zarobkami, a realną możliwością zarobkową. 

Mediacja umożliwia rozmowę, w której każda ze stron przedstawia swój punkt widzenia. Nie orzekając o winie partnera, będziemy mogli wspólnie ustalić wysokość alimentów. Taki kompromis pozwoli na późniejsze dostosowywanie wysokości płaconych alimentów — w zależności od aktualnych potrzeb dziecka.

Rozwód a separacja — jaka jest różnica?

Podstawowa różnica jest taka, że w przypadku rozwodu następuje trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Małżeństwo zostaje rozwiązane. W przypadku separacji małżeństwo zostaje uchylone na wniosek trwałego rozpadu pożycia. Istnieje możliwość zniesienia separacji między współmałżonkami, jeżeli ci dojdą do porozumienia.

Rozwód za porozumieniem stron — jak uzyskać? 

Dobrym sposobem na szybki rozwód jest porozumienie stron. Brak orzekania o winie i wspólne ustalenie kompromisu na mediacji, daje Wam całkowitą kontrolę nad wyrokiem sądu. Możecie ustalić nie tylko to, jak będzie podzielony majątek, ale również podzielić się opieką nad dziećmi. Dodatkowo rozwód za porozumieniem stron i z udziałem mediatora, zakończy się maksymalnie po 3 miesiącach.

Kamil Jura - NOWY ETAP
Kancelaria rozwodowa - NOWY ETAP
Sprawdź ile będzie
kosztować Twój rozwód
Kamil Jura - NOWY ETAP
Udostępnij artykuł

Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?

W Nowym-Etapie® wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi Ci rozwód nawet w 22 dni.
 Sprawdź ile będzie kosztować Twój rozwód 
Chcesz się rozwieść szybko i bez zbędnych kosztów?